Hlavní
Prevence

Onkologie poslední dny životních příznaků. Léčba čtvrtého stadia rakoviny

Otázka, jak dlouho žijí s rakovinou ve stadiu 4 s metastázami, nebo dokonce konkrétnější: „Maminka (teta, babička...) dostala fázi IV, kolik jí zbylo?“, Příbuzní pacientů se pravidelně ptají onkologů. Když neslyšeli jednoznačnou odpověď, tazatelé se zpravidla stěžují na lékaře.

Proč neexistuje a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho pacienti s rakovinou IV žijí? Co určuje délku života pacienta s tímto velmi pokročilým stadiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucímu vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova, doktorka lékařských věd Semiglazova Tatiana Yurievna.

Fráze „Stádium IV rakovina“ dosud neobsahuje žádné informace, s výjimkou pochopení rozsahu procesu (přítomnost vzdálených metastáz).

Rakovinové buňky jsou vlastní buňky člověka, jejichž růst a reprodukce ztratilo kontrolu nad tělem.

Evoluce rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, z nichž každé je obvykle označeno římskými číslicemi od I do IV. Detekce nádoru ve stadiu, kdy se metastázy již objevily ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje stadium procesu jako čtvrtý.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinou 4. fáze?

Prognóza života pacientů s maligním nádorem stádia IV je určována rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů..

Období zdvojnásobení nádoru může trvat 30 dní až několik let a desetiletí. Existují nádory, které člověk nikdy nemusí vědět o své existenci v těle. Vyznačují se velmi pomalým růstem a dlouhodobě se klinicky neprojevují. Jedná se o tzv. Latentní, indolentní nebo „dobré“ nádory.

Praktický příklad. V roce 1997 jsme pod vedením profesora Michaile Lazareviče Gershanoviče léčili pacienta s non-Hodgkinovým lymfomem stádia IV. Manžel pacienta se nás zeptal, jak dlouho musí jeho mladá žena žít? Po polychemoterapii a radiační terapii u ostatních ložisek mě pacientka přijíždí za plným zdravím 20 let a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“, které se vyznačují agresivním potenciálem pro metastázy. Při zdánlivě malé velikosti primárního zaměření dochází k rychlému šíření procesu - rychlý výskyt a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů však s pomocí moderní a včasné protinádorové léčby vše je možné převzít kontrolu nad příznaky nemoci a zpomalit nebo dokonce pozastavit „běh“ samotné choroby.

V některých případech doprovodná onemocnění (těžká forma diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Která neumožňují léčbu v plném rozsahu, výrazně zhoršují životní prognózu pacienta..

Existuje dojem, že pro starší lidi je obtížnější vypořádat se s nemocí zvanou rakovina. Ve skutečnosti velké množství průvodních nemocí omezuje použití některých typů léčby z důvodu rizika vzniku různých komplikací. Na druhé straně u starších lidí jsou metabolické procesy zpomaleny a průběh nemoci sám o sobě není aktivní, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a senilní věk sám o sobě není kontraindikací pro jmenování protinádorové drogové terapie. Biologický věk pacienta má větší význam, nikoli věk uvedený v pase.

Naopak u mladých pacientů je počet doprovodných nemocí několikrát menší a nemusí existovat žádná vážná onemocnění. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Takže věk se stává spojencem i nepřítelem.

Trvání anamnézy (historie) nemoci je velmi důležité, stejně jako rezervy protinádorové léčby..

Možnosti léčby pacientů ve stadiu IV jsou obrovské!

Vše záleží na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + molekulární genetický závěr.

Antineoplastická léčba rakoviny stadia IV může dnes zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílené, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační látky, například bisfosfonáty nebo denosumab, drogová prevence nejčastějších komplikací chemoterapie: nauzea a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, především pro úlevu od bolesti;
 • cytoreduktivní chirurgické ošetření (zaměřené na snížení objemu nádorových hmot);
 • místní fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých příznaků onemocnění) - úleva od bolesti, sedace, korekce nedostatku výživy atd..

Indikace pro předepisování chemoterapie u pacienta s rakovinou stadia IV jsou stanoveny citlivostem nádoru na cytostatika.

Proto jsou nádory klasifikovány do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, kterou lze léčit pomocí (nádory zárodečných buněk, cystický drift, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou zcela vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina malých plic, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které nereagují dobře na chemoterapii, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom atd...

Během posledních 20 let se možnosti protirakovinové léčby pacientů s rakovinou stádia IV radikálně změnily..

U pacientů s melanomem stádia IV byl dakarbazin donedávna považován za nejcitlivější lék. Nyní byla získána data, která onkoimunologická léčiva - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (v Ruské federaci již byla registrována 3 léčiva: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) přeškolují imunitní systém těla k boji maligní nádor, což znemožňuje nádorovým buňkám „uniknout“ z imunitního dohledu. Podle údajů z klinických hodnocení a rozšířeného přístupového programu, který probíhal v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na drogy v této skupině je zvláštní. Proto u všech léků, které patří do nové třídy inhibitorů bodu imunitní odpovědi, by měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů.!

Molekulární onkologická laboratoř

U pacientů s rakovinou stadia 4 je nutné zdůraznit paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny možnosti léčby a jejich těla již nemohou s touto chorobou bojovat. Fyzický stav takových pacientů je v některých případech způsoben vícečetným selháním orgánů. Vyčerpané možnosti protirakovinné léčby neumožňují pokračování léčby. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je ostře potlačena (například nízká hladina hemoglobinu, krevní destičky, leukocyty). Naproti tomu v biochemické analýze krve může „jít mimo měřítko“, například indikátory kreatininu, bilirubinu a / nebo transamináz atd..

Fáze, kdy paliativní pacient zažívá těžkou slabost, nevstane z postele a nepohybuje se samostatně, nejí, má zmatení vědomí - nazývá se termální. Všechny možné typy léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická pomoc (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkce důležitých orgánů a systémů těla, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Pacienti s rakovinou stadia 4, kteří dostávají kompetentní paliativní péči, která je nyní plně zajištěna kvalifikovaným a speciálně vyškoleným personálem HOSPICE, však mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci čekat na nové ošetření, na které bude rakovina citlivá. Věda postupuje mílovými kroky!

Ti nemocní, kteří jsou obklopeni péčí a láskou, bojují proti nemoci úspěšně!

Nesmíme také zapomenout na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají pacientům s rakovinou najít jejich „duchovní kotvy“.

Co dává pacientovi s rakovinou psychologickou pomoc?

 • Emoční stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • úzkosti, obavy, potíže v rodinných vztazích jsou překonány;
 • je posílena motivace k léčbě;
 • zlepšila se kvalita života pacientů a jejich rodin;
 • Získají se dovednosti efektivní komunikace se zdravotnickým personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že lékař lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova

Onkologie je v současnosti jednou z nejstrašnějších a nejzávažnějších chorob. Rakovina je léčitelná v raných stádiích. Ale protože se toto onemocnění vyvíjí převážně bez živých symptomů, lidé hledají pomoc v extrémním stádiu. Poslední fáze rakoviny je charakterizována skutečností, že úplné zotavení na této úrovni je téměř nemožné..

Mnoho lidí se obává slova „rakovina“, že ani nechtějí studovat informace o této nemoci. To je zásadně špatné, protože to může vést k nevratným důsledkům. Abyste tomu zabránili, musíte pravidelně podstoupit lékařskou prohlídku. A co nejvíce vědět o příčinách a příznacích této choroby, abyste mohli včas vyhledat pomoc.

V moderním světě existuje mýtus, že rakovina je nemoc, která byla definována v naší době. To však není pravda. První zmínka a popis příznaků rakoviny byl učiněn kolem roku 1600 před naším letopočtem. E. Existuje možnost, že se choroba objevila dříve, ale není to potvrzeno.

Slavný lékař Hippokrates, který popisuje toto onemocnění, zavedl definici „karcinomu“, což znamená nádor se zánětem. Navenek je nádor velmi podobný krabu. Nemoc dostala své jméno „rakovina“ kvůli své vizuální podobnosti. V následujících letech používali slovo oncos různí lékaři. Takto se objevil termín „onkologie“..

Rakovina je maligní nádor, který se vyvíjí z epitelových buněk sliznic. Rakovina není virové onemocnění a nelze s ním nakazit. Jedná se o čistě individuální nemoc a vy musíte pečlivě sledovat své zdraví, abyste se vyhnuli následkům..

Onkologie posledního stádia je vážná zhoubná léze těla, která je tvořena chaoticky a nekontrolovatelně. Také v této fázi je charakteristický výskyt metastáz, které mají negativní vliv na všechny životně důležité buňky a lidské orgány..

Poslední fáze rakoviny není nejčastěji doprovázena žádnou konkrétní bolestí. Z tohoto důvodu existuje hlavní problém člověka - pozdní odvolání na odborníky. Na této úrovni je smrtelný výsledek nejpravděpodobnější, radikální léčba již není možná a veškerá terapie je zaměřena na zvýšení naděje dožití pacienta a udržení jeho kvality.

Příznaky 4. stádia nemoci

Jak již bylo uvedeno, člověk nemůže určit nemoc podle svých pocitů. Je však třeba věnovat pozornost několika důležitým bodům, zejména pokud k tomu dojde po dlouhou dobu. Není příliš mnoho známek nemoci, která je charakteristická pro poslední fázi rakoviny. Příznaky onemocnění jsou uvedeny níže:

 • hubnutí, které není doprovázeno viditelnými příčinami;
 • neochota jíst, nedostatek chuti k jídlu;
 • únava, slabost;
 • bolestivé pocity;
 • zánět lymfatických uzlin, které nezpůsobují bolest.

Přítomnost takových příznaků vůbec neznamená, že se u člověka vyvinula rakovina. Pokud je však taková zdravotní porucha pozorována, je nutné kontaktovat odborníky a podstoupit lékařskou prohlídku..

Rakovina jater

Toto onemocnění má mnoho odrůd a jednou z nich je právě rakovina jater. Vyznačuje se jeho nevratností. To znamená, že úplné vyléčení, zejména v posledních fázích, není možné. Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje u mužů se špatnými návyky. Tito lidé zpravidla v žádném spěchu nenavštíví lékaře, a když jdou na schůzku, je příliš pozdě..

Poslední fáze rakoviny jater má výrazné příznaky:

 • významné a rychlé hubnutí;
 • slabost, silná únava;
 • anémie doprovázená nedostatkem kyslíku;
 • trávicí poruchy.

Léčba rakoviny jater je snížena na zvýšení průměrné délky života pacienta, protože ani výměna tohoto orgánu nezastaví vývoj onemocnění. Téměř všechny typy terapie jsou v tomto případě neúčinné, ale trochu pomáhají zmírnit osud pacienta..

Rakovina žaludku

Toto onemocnění je maligní nádor, který se tvoří v gastrointestinálním traktu. Toto onemocnění je jednou z nejčastějších rakovin. Rakovina žaludku ve stadiu 4 má minimální šance na zotavení, stejně jako v poslední fázi rakoviny jater. Příznaky rakoviny žaludku jsou zcela přesné:

 • nepříjemné až bolestivé pocity v horní části břicha;
 • zvracení, nevolnost, neustálý pálení žáhy;
 • navzdory malému jídlu pocit plnosti v gastrointestinálním traktu;
 • vzhled krve ve stolici, je to kvůli výskytu vnitřního krvácení.

V časných stádiích rakoviny žaludku je podíl pacientů, kteří byli vyléčeni, asi 50%. Když pacient jde u lékaře se 4. stádiem nemoci, šance na přežití rychle klesají a přibližují se k hodnotě 4–5%. Nejúčinnější léčby rakoviny žaludku jsou chemoterapie a radiační terapie..

Rakovina mozku

Toto onemocnění se mírně liší od jiných chorob tohoto typu. Faktem je, že rakovina mozku se šíří a vyvíjí v rámci nervového systému. Je to jedna z nejvzácnějších forem rakoviny, která se vyskytuje pouze v 1,5% všech případů. Toto onemocnění má 5 stadií, ale extrém znamená smrt. Proto je čtvrtá etapa považována za poslední.

Zotavení není možné, pouze ve 20% případů je možné mírně prodloužit život pacienta. Vzhled a tvorba metastáz toto onemocnění zhoršuje a odstraňuje všechny šance na spasení. Poslední fáze rakoviny mozku má následující příznaky:

 • snížená citlivost;
 • postupné poškození paměti;
 • halucinace;
 • sluchové postižení;
 • zhoršené vidění, řeč a koordinace;
 • ochrnutí.

Léčba se provádí, je však určena hlavně ke zmírnění utrpení pacienta. Poslední fáze rakoviny mozku je charakterizována skutečností, že lékaři jsou nuceni dát pacientovi účinné léky ke zmírnění bolesti.

Radiace a chemoterapie spolupracují na dosažení co největšího účinku. Pokud je však chirurgický zákrok možný, bude to nejlepší řešení. Bohužel ve většině případů je nádor nefunkční a musíte použít jiné metody.

Rakovina plic

Toto onemocnění je maligní nádor, který se vyvíjí v sliznicích plic. Tento typ onemocnění se vyznačuje velmi rychlým nárůstem nádoru. Když se objeví poslední fáze rakoviny plic, objeví se velmi závažné problémy. Jak dlouho v tomto případě žijí? Bohužel jen velmi málo. Průměrná délka života se v závislosti na velikosti nádoru pohybuje od 1 do 3 let.

Ve 4. stádiu nemoci nádor začíná růst v srdci a objevuje se také tekutina. Onkologické příznaky jsou uvedeny níže:

 • těžký kašel bez důvodu;
 • vzhled krve při kašli;
 • dušnost;
 • bolest v hrudi.

Známky blížící se smrti pacienta s onkologií

Poslední fáze rakoviny je považována za nejstrašnější, protože je prakticky nevyléčitelná. Když je pacient blízko smrti, dojde k jeho změnám v jeho těle..

 1. Snížení stravy. Odmítnutí jíst je prvním signálem začátku tepelného stádia. V tuto chvíli je nejlepší, aby se pacient cítil klidně, a proto potřebuje podporu blízkých.
 2. Poruchy dýchání. Pokud jsou u pacienta během dýchání slyšet zvuky, ukazuje to na tekutinu uvnitř těla. Pro pacienta je obtížné dýchat a lékaři mohou nabídnout kyslíkový polštář k úlevě od utrpení..
 3. Psychologická stránka. Pacient zpravidla pociťuje přístup své smrti, stává se apatickým a odpoutaným. Spí téměř po celou dobu, nechce s nikým kontaktovat. V poslední fázi může podpora a pozornost blízkých výrazně zmírnit utrpení pacienta..

Konečná forma onkologie je poslední fází jejího vývoje. V této fázi je obtížné pomoci člověku. Všechny aktivity jsou zaměřeny na udržení celkového stavu pacienta a jeho života. Poslední fáze rakoviny je obtížným testem pro pacienta i jeho blízké. V této fázi dochází ke zvýšení klinických projevů a intenzivnímu rozvoji maligní formace s rozšířením do okolních orgánů a systémů..

Obecná charakteristika onkologického stupně 4

Vývoj je obtížný proces, který se vyznačuje jeho nevratností. V těle dochází ke změnám, které nelze léčit. Maligní buňky infikují sousední orgány a systémy. Celkový stav se výrazně zhoršuje, silné analgetické léky pomáhají zlepšit to.

Vážná forma choroby zahrnuje:

 • rychlé šíření vzdělání;
 • poškození kostí;
 • metastázy do plic, mozku a slinivky břišní;
 • melanom.

Zpočátku je plocha léze minimální, formace nepřesahuje 2-3 mm. Rakovina je často diagnostikována v konečných fázích jejího vývoje. Lidé nevěnují pozornost klinickým projevům a nepohodlí, čímž zpožďují stanovení přesné diagnózy.

V poslední době byla maligní formace detekována pouze dne. Nedbalost na vlastní zdraví má fatální následky. Je téměř nemožné zachránit člověka s komplikacemi. Lékaři si mohou vybrat pouze individuální program, který prodlouží život pacienta. U dobře navrženého schématu lze toto období prodloužit na 5 let.

Příznaky rakoviny v konečném stádiu

Klinické projevy onemocnění jsou závažné. Člověk se obává neustálé bolesti různé intenzity. Specialisté identifikují řadu komplikací, které významně zhoršují kvalitu života. Tyto zahrnují:

 • vývoj hepatitidy;
 • zablokování žlučových cest;
 • ochrnutí končetin;
 • zánětlivý proces v plicích;
 • porušení srážení krve;
 • infarkt;
 • akutní ischémie.

Příznaky poslední fáze rakoviny jsou dvojznačné. Je obtížné izolovat určité klinické projevy. Hodně záleží na velikosti maligního nádoru a jeho prevalenci..

Jak se projevuje poslední stádium rakoviny??

V počátečních stádiích je obtížné rozpoznat maligní lézi. Ve většině případů klinické projevy chybí. Když se objeví komplikace, není možné ignorovat příznaky. Pacient cítí výrazné zhoršení jeho stavu. Často se obává syndromu intenzivní bolesti, který je těžké zastavit. K léčbě pacienta se někdy používají silné léky..

Porážka orgánů gastrointestinálního traktu je doprovázena častým zvracením, nedostatkem chuti k jídlu a silnou bolestí. charakterizovaný přítomností bolestivého kašle, hemoptýzy, bolesti na hrudi a dušnosti. Rakovina mozku je doprovázena silnou bolestí, závratě, neurologickými příznaky a depresí vědomí.

Příznaky onemocnění závisí na místě jeho lokalizace. V případě komplikací je stav neuspokojivý, osoba je oslabená a vychudlá. Prvním příznakem závažné nemoci je přítomnost intenzivní bolesti.

Co doktoři dokáží?

Jediné ošetření je paliativní. Účelem této techniky je usnadnit život člověku pomocí speciálních drog. V tomto případě se pacient podrobuje radiační a chemické terapii. Tím se sníží šíření vzdělávání a blokuje intenzita jeho růstu..

Paliativní metoda může prodloužit život člověka až na 5 let. Stav pacienta závisí na typu vzdělávání a jeho agresivitě. Oběti musí být poskytnuta odborná péče. Standardní průběh chemoterapie je často doprovázen pomocí psychologa.

Hospic je dobrý způsob, jak získat úlevu. Zaměstnanci této instituce neustále tráví čas s nemocným. Poskytují maximální péči a učí příbuzné kompetentně zacházet s pacienty s rakovinou.

Pro snížení psychologického faktoru se pacientovi a jeho rodinným příslušníkům doporučuje, aby navštívili konzultace psychologa. Je téměř nemožné se s tímto problémem vyrovnat sami. Příbuzní by měli projevovat zdrženlivost a soucit. Je obtížné vyrovnat se s rakovinovým pacientem kvůli zvýšené agresivitě a náladě.

Celková předpověď

Vývoj závěrečné fáze je doprovázen nepříznivou prognózou. Po stanovení diagnózy může pacient žít maximálně 5 let, pokud je správně zvolena symptomatická terapie. Při poškození slinivky břišní je pozorován závažný stav. Ve většině případů pacienti žijí maximálně 1-2 roky.

Rychlý smrtelný výsledek není spojen se samotnou formací, ale s poškozením orgánů, které se do procesu navíc zapojily. Pacienti umírají v důsledku poškození plic, jater a kardiovaskulárních funkcí.

Poslední fáze rakoviny je obtížný proces, a to jak pro samotnou osobu, tak pro osoby, které jsou mu blízké. Lékaři musí vykonávat maximální profesionalitu a předepisovat optimální podpůrnou péči. Zastavení negativních projevů usnadní život člověka a učiní jej co nejpohodlnějším.

Čtvrté stadium rakoviny je považováno za poslední, charakterizované nevratným patologickým procesem. V těle dochází k nekontrolovanému dělení maligních buněk a jejich rychlému růstu. Nádor zcela ovlivňuje místo, kde je nádor lokalizován, sousední a vzdálené tkáně podléhají maligním změnám, metastázy s průtokem krve vstupují do lymfatických uzlin a dalších orgánů. V této fázi je téměř nemožné bojovat proti rakovině, její zničení těla je příliš rozsáhlé.

Příznaky

Problémem všech maligních nádorů je jejich pozdní diagnostika. Důvodem jsou nedostatečné známky patologie a péče o jejich zdraví. Poslední stupeň nemoci má výrazné příznaky, a proto je v 80% případů onkologie detekována ve třetím a čtvrtém stádiu..

Klinický obraz se liší od místa nádoru, ale vyskytují se také běžné klinické projevy:

V závislosti na umístění maligních nádorů a rozpadu těchto orgánů se objevují následující příznaky:

 • těžký kašel s krvavou příměsí, změny hlasu, jeho chrapot, potíže s dýcháním - rakovina horních cest dýchacích;
 • zvracení krví, nevolnost, pocit plného žaludku, dysfagie nebo obstrukce jídla, změny ve stolici, říhání stagnujícího jídla - tvorba s lokalizací v orgánech gastrointestinálního traktu;
 • ulcerativní procesy na kůži, hnisavý a krvavý výtok z nehojící se rány, otok místa léze - to jsou známky pozdního stádia rakoviny kůže;
 • krvácení dělohy, hnusný zápach z perineu, neustálý neobvyklý výtok, přetrvávající bolest v dolním břiše, mluví o onkologii ženských reprodukčních orgánů;
 • žloutenka, problémy s vyprazdňováním a přítomností krve ve stolici, nedostatek moči, zápach acetonu při močení, tyto příznaky naznačují patologický proces v ledvinách, játrech, žlučníku;
 • silné bolesti hlavy, ztráta zraku, zhoršená koordinace, paměť, sluch - jsou příznaky rakoviny mozku;
 • nesnesitelné bolesti kloubů vyžadující použití omamných látek k jejich potlačení naznačují nástup onkologie v kostní tkáni.

Léčba

Rakovina v posledním stádiu bohužel nemůže být zcela vyléčena, terapie v tomto případě má paliativní povahu a spočívá v prodloužení a zlepšení kvality života pacienta zmírněním příznaků bolesti. Operace v této fázi již zpravidla již není využívána, protože prevalence procesu je příliš vysoká..

Chirurgická metoda

Chirurgický zákrok lze nabídnout pouze tehdy, když novotvar stlačí životně důležité orgány nebo tepny, což ohrožuje pacienta rychlou smrtí. Taková operace se provádí k odstranění části nádoru tak, aby nádor mohl dále fungovat..

Radiační a chemoterapie

Hlavními metodami léčby ve čtvrtém stadiu rakoviny jsou ozařování a chemoterapie. O tom, který z nich bude účinnější nebo je použije v kombinaci, rozhodne ošetřující lékař podle individuálního stavu pacienta. Cílem obou metod je potlačit další růst nádoru a snížit počet metastáz. Po užití cytostatických léků se mnoho pacientů začne cítit lépe, příznaky onemocnění se stanou méně agresivními.

Radiace a chemoterapie bohužel v této situaci nemohou pomoci. Pouze dočasně zmírňují stav pacienta. Protože rakovina a její souběžná léčba silně potlačují výkon imunitního systému těla, jsou předepisována podpůrná imunomodulační léčiva.

Radiosurgery jsou považovány za inovativní metodu, která si získává pouze svou popularitu. Metoda spočívá v přímém působení na samotný nádor a metastázy bez řezů a anestézie ozářením místa léze fotony. Ale tato metoda má opět svou účinnost v dřívějších stádiích, pro poslední stupeň onemocnění jsou výsledky skromné.

Byla vyvinuta řada vakcín, které inhibují nádorové procesy, jsou účinnější při rakovině jater. Kromě provedených procedur potřebuje pacient a jeho příbuzní psychologickou podporu od specialisty, protože emoční stav hraje důležitou roli v úspěchu terapie..

Předpověď

V poslední fázi rakoviny se délka života pacienta může lišit od několika měsíců do dvou let. Vše záleží na místě lokalizace formace, počtu sekundárních ložisek, individuální vytrvalosti těla a toleranci léčby. Mnoho lidí nedokáže překročit pětiletý milník s onkologií 4. fáze, více šancí je u pacientů s rakovinou plic, méně v játrech, žaludku a slinivce břišní.

Je důležité pochopit, že v poslední fázi je nutné bojovat proti rakovině, komplexní terapie zmírní stav pacienta a dokonce mu případně dá možnost prodloužit život o více než jeden rok. Hlavním úkolem příbuzných a zdravotnického personálu je poskytovat pacientovi maximální podporu a všemi možnými způsoby přispívat k jeho uzdravení. Úkolem pacienta není zoufalství a naděje na to nejlepší, zdraví pro vás!


Jak můžete pomoci pacientovi s rakovinou stadia 4? Možná se lékaři mýlili a rakovina není 4., ale 3. fáze? Jaká je prognóza pro pozdní stádium rakoviny? Lze rakovinu 4. stupně vyléčit? Co lze udělat pro zmírnění rakoviny 4. fáze? Jak dlouho bude můj milenec žít s rakovinou 4. fáze? - Na tyto a další otázky odpovídá zástupce hlavního lékaře pro lékařskou práci, Ph.D...

Pokud je u vašeho blízkého diagnostikována rakovina stadia 4 a vy se rozhodnete mu pomoci prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu, zbavit ho utrpení - kontaktujte nás a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli i v nejtěžších a nejpokročilejších případech..

Můžete se zaregistrovat na konzultaci nebo poslat žádost prostřednictvím. Je žádoucí předložit k posouzení shrnutí výtoku z polikliniky v místě bydliště nebo nemocnice, kde byla stanovena diagnóza rakoviny, výsledky histologického vyšetření nebo samotné brýle a bloky pro revizi, údaje z CT, MRI a scintigrafie, pokud byly tyto studie provedeny, byly použity režimy chemoterapie nebo hormonální terapie pokud byly drženy.

- Co lze dělat s rakovinou 4. fáze?

Za účelem zmírnění celkového stavu pacienta v pozdních stádiích rakoviny se používají hlavní metody udržování životně důležitých tělesných funkcí, včetně intenzivní intravenózní terapie, plazmaferézy, hemosorpce, transfúze krve a krevních složek..

V oddělení intervenční onkologie provádíme paliativní a pomocné operace jako:

 • implantace žilních a arteriálních infuzních portových systémů pro chemoterapii;
 • zavedení nefrostomie s poškozením ledvin;
 • drenáž a stentování žlučovodů v obstrukční žloutence geneze nádoru;
 • instalace filtrů cava do dolní duté žíly, aby se zabránilo tromboembolismu;
 • stenting superior vena cava v případě obstrukce nádoru a řady dalších.

Důležitým faktorem ke zmírnění stavu je provádění moderní léčby bolesti..

- Stupně rakoviny: jak se určuje?

Stádium rakoviny ukazuje, jak moc se zhoubný nádor rozrostl do sousedních tkání, zda se mu podařilo metastazovat do lymfatických uzlin a do různých částí těla. To je velmi důležitá informace, protože pomáhá lékaři vyvinout optimální taktiku léčby a vybudovat spolehlivou prognózu.

Při určování stupně rakoviny se lékaři spoléhají na obecně akceptovanou klasifikaci TNM. Písmeno T označuje velikost a umístění primárního nádoru, N - metastázy v blízkých lymfatických uzlinách, M - vzdálené metastázy. Vedle každého písmene je číselný index.

Kombinace různých hodnot T, N, M se kombinují ve čtyřech stupních (je zde také jedna - nula):

 • Fáze O. Nádor je umístěn ve tkáních, ze kterých se vyvinul, a neroste do sousedních struktur. Nádor může být zcela odstraněn chirurgicky;
 • Fáze I. Nádor je relativně malý a neměl čas na hluboký růst do okolních tkání;
 • Fáze II. Nádor se stále nerozšíří do sousedních tkání, ale je větší. Jednotlivé metastázy v blízkých lymfatických uzlinách lze nalézt;
 • Fáze III. Rakovinové buňky se rozšířily do okolních tkání a blízkých lymfatických uzlin;
 • Fáze IV. Metastatická rakovina: nádorové buňky se rozšířily do různých částí těla.

Někdy se číslům přiřazují latinská písmena - A, B, C, je-li ve stádiu nutné vybrat podstránku.

- Prognóza přežití pro rakovinu ve stadiu 4?

V Japonsku, USA, Německu, Švýcarsku, Izraeli a řadě dalších zemí je rakovina v konečném stadiu diagnostikována mnohem méně často než v Rusku. Je to kvůli zvláštnostem organizace lékařské péče. Občané těchto zemí jsou si vědomi výhod prevence před léčbou od dětství.

V Rusku je diagnostikovaná rakovina ve stadiu 4 zcela běžná a míra přežití při takové diagnóze se pohybuje od šesti měsíců do dvou a půl let. Pro srovnání, v Německu a ve Spojených státech je prognóza přežití alespoň 5 let. Stejné statistiky na evropské klinice navíc na účet naší kliniky existuje několik případů destrukce. Jaký je důvod tohoto rozdílu??

Zaprvé, jak již bylo uvedeno, existují různé zásady organizace lékařské péče. Ministerstvo zdravotnictví bohužel donedávna nestanovilo lhůtu pro zahájení léčby zjištěné rakoviny. Pacienti mohli počkat na zahájení léčby několik měsíců, což samozřejmě mělo nepříznivý dopad na prognózu..

Za druhé - léky, jejich cena a kvalita. Téměř všechny skutečně účinné léky se vyrábějí v Evropě nebo ve Spojených státech. Většina z nich je velmi drahá a ne každý je může získat. Analogy dostupné v Rusku jsou zpravidla mnohem méně kvalitní než cizí.

Zatřetí, léčebné protokoly. Existují mezinárodní pokyny pro léčbu tohoto nebo tohoto typu nádoru, které jsou neustále aktualizovány a vylepšovány. V Rusku se však většinou jedná podle svých vlastních protokolů, z nichž mnohé jsou zastaralé a vykazují mnohem menší účinnost ve srovnání se zahraničními..

Organizace lékařské péče na Evropské klinice je postavena podle „zlatého standardu“ klinik v USA a Evropě.

Léky na evropské klinice jsou léčivé přípravky vyráběné v zahraničí, které prokázaly svou účinnost, jejichž pravost je ověřována v každém stadiu od nákupu od oficiálního zástupce výrobce po doručení léku na kliniku.

Při předepisování léčby se odborníci Evropské kliniky řídí pouze mezinárodními léčebnými protokoly.

Víme, jak léčit rakovinu, a děláme to stejným způsobem jako nejlepší kliniky na světě.

- Co je rakovina 4. fáze?

Čtvrtá fáze rakoviny je nevratný, nekontrolovaný proces růstu a šíření nádorových buněk v těle, ve kterém jsou poškozeny sousedící zdravé orgány a tkáně a ve vzdálených orgánech se tvoří vzdálené (metastatické) ložiskové nádory. U rakoviny čtvrtého stádia může být primární fokus nádor libovolné velikosti: od 5 do 6 mm pro neuroendokrinní nádor gastrointestinálního traktu nebo melanomu a až do 10 až 30 cm v průměru pro Youngův nádor.

Kritéria pro diagnózu rakoviny ve stadiu 4 definovaná Světovou organizací pro rakovinu zahrnují:

 • - progresivní rakovina postihující kosti, plíce, játra, pankreas a / nebo mozek, nebo -
 • rychle rostoucí rakoviny (rychle rostoucí nádor) nebo
 • jakýkoli typ nebo
 • extrémně fatální rakoviny (např. rakovina plic, rakovina pankreatu, mnohočetný myelom, spinocelulární karcinom atd.)

- Mohli by se lékaři v poliklinice mýlit, protože měli okamžitě diagnostikovanou rakovinu ve 4. stadiu během počáteční návštěvy, pokud pacient nebyl nemocný 2-3 měsíce dříve??

Během posledních deseti let jsme pozorovali stabilní trend, pokud jde o zvýšení míry pozdního doporučení u pacientů s onkologickými onemocněními. Ztráta systému pravidelného lékařského vyšetření a nepozornost pacientů ve vztahu k jejich vlastnímu zdraví, neznalost počátečních příznaků životně důležitých orgánů (srdce, játra, plíce) vede k tomu, že při počátečním rozšířeném diagnostickém vyšetření jakéhokoli onemocnění je diagnostikována čtvrtá fáze rakovina.

Klíčovým ukazatelem prognózy pro rakovinu ve stadiu 4 je tzv. „Pětileté přežití“. To znamená podíl (%) pacientů, kteří i nadále žijí po 5 letech od data diagnózy rakoviny ve stadiu 4.

V časných stadiích rakoviny je pětiletá míra přežití nejvyšší, v některých případech se blíží 100%. Ve 4. fázi rakoviny je to nejnižší, ale to neznamená, že neexistuje žádná šance. Pětiletá míra přežití je statistické povahy. Vypočítává se na základě pozorování velkého počtu pacientů. Ale každý pacient je jedinečný. Je nutné počítat s věkem, komorbiditami, celkovým zdravím.

Kromě toho se pětiletá míra přežití počítá na základě sledování pacientů s diagnózou rakoviny nejméně před 5 lety. Od té doby se objevily nové léky a přístupy k léčbě se změnily. Výsledkem je, že moderní pacienti s rakovinou mají důvod se spolehnout na mírně lepší předpovědi..

Nejpřesnější prognózu pro vás může poskytnout pouze lékař. I když je míra přežití u tohoto typu rakoviny velmi nízká a prognóza je pravděpodobně špatná, lékař může vždy předepsat podpůrnou léčbu, která pomůže prodloužit život a zmírnit bolestivé příznaky..

4. fáze rakoviny plic

Stádium 4 rakoviny prostaty

Prognóza pětiletého přežití u rakoviny prostaty (prostaty) ve stadiu 4 je asi 30%. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu prostaty je doprovodná dysfunkce jater, plic a ledvin. Hlavní možnosti léčby rakoviny prostaty ve stadiu 4 jsou:

 • hormonální terapie;
 • externí radiační terapie v kombinaci s hormonální terapií;
 • chirurgický zákrok (obvykle paliativní chirurgický zákrok): transuretrální resekce prostaty, která zmírňuje příznaky rakoviny a zabraňuje krvácení z postižené močové měchýře nebo močové obstrukce, a proto k rozvoji akutního selhání ledvin.

4. rakovina dělohy

- Co zhoršuje kvalitu života ve fázi 4 rakoviny?

Nejběžnější stavy, které významně zhoršují kvalitu života ve stadiu rakoviny 4, jsou:

 • zhoršená funkce jater v důsledku blokády žlučových cest a rozvoje obstrukční žloutenky;
 • poruchy srážení krve a rozvoj plicní embolie, pneumonie nebo mrtvice;
 • útlak hematopoetické funkce kostní dřeně a rozvoj anémie a leukopenie;
 • patologické zlomeniny obratlů, které způsobují ochrnutí dolních končetin;
 • silná bolest, zvláště těžká u kostních metastáz;
 • arteriální trombóza s rozvojem akutní ischemie a gangrény dolní končetiny a řady dalších nemocí.

- Jaké jsou léčby rakoviny 4. fáze??

Léčba čtvrtého stadia rakoviny jakékoli lokalizace rozsáhlými lézemi nádoru a přítomností vzdálených metastáz je převážně paliativní a symptomatická. Hlavní úkoly lékaře při léčbě těchto pacientů jsou následující:

 • Omezení rozsahu nádoru.
 • Snížení rychlosti růstu nádoru, zpomalení progrese nádorového procesu.
 • Zachování fungování orgánů a systémů.
 • Prevence život ohrožujících komplikací - tromboembolie, mrtvice, infarkty.

Mezi hlavní způsoby léčby rakoviny 4 patří paliativní chirurgie, chemoterapie, radioterapie, hormonální terapie, imunoterapie a další metody používané izolovaně a v kombinaci, v závislosti na typu.

Zlepšení metod léčby onkologických onemocnění v pozdějších stádiích vedlo k zavedení postupů, které mohou výrazně zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit život až o rok nebo déle. Současně někteří pacienti zůstávají schopni pracovat a schopnost komunikovat s rodinou a přáteli.

Nové léčby rakoviny jsou účinné a mají minimální vedlejší účinky a zahrnují:

 • individuální protinádorové vakcíny,
 • použití monoklonálních protilátek,
 • radioembolizace,

Jednotlivé protinádorové vakcíny se připravují paralelně s chirurgickým zákrokem, který odstraňuje velký objem nádoru. Buněčná kultura se pěstuje z odstraněného nádoru a lymfatické dendritické buňky se izolují z leukocytů pacienta. Ve zvláštních laboratorních podmínkách jsou imunitní buňky trénovány tak, aby reagovaly na antigeny odstraněného nádoru. Výsledkem je přizpůsobená vakcína proti rakovině, která dále chrání pacienta před recidivami a metastázami.

Monoklonální protilátky, včetně léčiv, jako je imuteran, Erlotinib, předepsané pro rakovinu tlustého střeva, a SU11248, používané při léčbě rakoviny žaludku, selektivně ovlivňují maligní buňky a způsobují jejich izolovanou smrt po intravenózním podání. Léky se používají při léčbě melanomu

Radioembolizace jaterních metastáz se provádí u různých pokročilých onkologických onemocnění. Zahrnuje intravaskulární selektivní katetrizaci jaterních cév a zavedení embolizujících částic radioaktivním izotopem yttria-90, které se provádí pod kontrolou angiografu. Doba působení izotopů je v aktivním stavu 64 hodin.

Tato technika je kontraindikována, pokud je fokus nádoru umístěn v těsné blízkosti portální žíly, žlučníku, velkých žlučových cest. Perkutánní transhepatická vysokofrekvenční radiofrekvenční ablace nádorů jater je založena na zavedení duté jehly pod vizuální ultrazvukovou kontrolou a celkovou anestézií kůží a jaterním parenchymem, kterým je pak vložena monopolární elektroda rádiových vln. Elektroda lokálně zahřívá oblast jaterního parenchymu, což způsobuje koagulaci nádorových tkání a lokální nekrózu. V některých případech je radiofrekvenční RF ablace nádorů jater prováděna během laparotomie, při eliminaci střevní obstrukce ukládáním anastomóz nebo při odstraňování infiltrátu tumoru. Provedení radiofrekvenční RF ablace jater významně rozšiřuje indikace pro chirurgickou léčbu pacientů s vícenásobným polysegmentálním poškozením jater.

Obecně platí, že i paliativní a symptomatická léčba rakoviny 4. stupně jakékoli lokalizace prodlužuje život pacienta a zlepšuje jeho kvalitu..

- Odhalené metastázy v kostech a páteři. Co dělat?

Když je detekována metastatická léze kostí kostry a obratlů, provede se komplexní ošetření:

 • Protirakovinová terapie, která inhibuje růst nádorových buněk.
 • Radiační terapie, která se provádí jak ke snížení syndromu bolesti, tak k terapeutickým účelům, až do úplného vymizení jednotlivých metastáz.
 • Radioizotopová léčba kostních metastáz (paliativní) k úlevě od bolesti nebo k léčbě.
 • Chirurgická léčba kostních metastáz pro prevenci a léčbu zlomenin, zejména metastatickými lézemi páteře a dlouhých kostí.
 • Kostní léková terapie.
 • jako paliativní chirurgie pro zmírnění bolesti a zpomalení růstu nádoru.
 • Radiofrekvenční ablace (odstranění) metastáz v kostech a páteři.
 • Epidurální injekce pro bolestivé syndromy páteře, instalace pumpy.

Radiační terapie pro metastázy v kostě kostry ve standardní dávce 15-20 Gy u poloviny pacientů vede k úplnému vymizení bolesti a se zvýšením radiační dávky na 30-40 Gy dochází k významnému zlepšení stavu u 80-90% pacientů již během prvních 2-3 týdny.

Kostní metastázy se také ošetřují radiofarmakami strontium 89Sr a samarium 153Sm. Intravenózní podání stroncia 89Sr, které má vysokou afinitu pro kostní tkáň, umožňuje vysokou dávku záření pouze pro kostní tkáň. Přibližně 10–20% pacientů uvádí úplné vymizení bolesti a přibližně 50–60% uvádí významné snížení závažnosti symptomů.

Chirurgické ošetření kostních metastáz může být provedeno několika způsoby. V přítomnosti významného množství kostní hmoty v oblasti patologické zlomeniny může být dlouhá tubulární kost stabilizována pomocí intraosseózní tyče nebo špendlíku. Těžká lýza kostní hmoty může vyžadovat posílení vyplněním intramedulárního kanálu a kortikálních defektů tubulárních kostí methylmethakrylátovým cementem.

U patologických zlomenin obratlů, pokud je délka života pacienta delší než 3 měsíce, se provádějí otevřené nebo minimálně invazivní operace, například kyphoplastika a vertebroplastika, které významně snižují bolest a snižují riziko stlačení míchy a míchy.

Léčba metastatických kostních lézí se provádí bisfosfonáty (Ethindronát, Bonefos, Bondronat, Aredia, Zometa). Léčiva této skupiny působí přímo na kostní tkáň a blokují působení nádorových buněk na osteoklasty, což zastavuje destrukci kostí osteoklasty, snižuje bolestivý syndrom, zabraňuje výskytu patologických zlomenin a snižuje riziko hyperkalcémie.

Onkologie nestojí a naše možnosti v léčbě rakoviny se neustále rozšiřují. Evropská klinika používá nejmodernější léky k léčbě onkologických onemocnění registrovaných v Rusku. To nám umožňuje výrazně prodloužit život pacientů s rakovinou a zlepšit jejich kvalitu i v poslední fázi. Zjistěte více - zavolejte a zaregistrujte se na konzultaci s našimi onkology.

Fáze 4 karcinom plic s metastázami

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakoviny. Ve vyspělých zemích to vede nejen k četnosti výskytu, ale také k počtu úmrtí. Rozšířený výskyt této choroby je způsoben skutečností, že hlavní příčinou jejího výskytu je kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou žádné bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí po dlouhou dobu cítit příznaky, které by ho skutečně upozornily, nebo si je zaměnit s příznaky jiných onemocnění dýchacích cest a samoléčivých. Proto je tento typ onkologie často určen pouze v pozdějších stádiích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a šířená. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí její průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobarská, segmentová a subsegmentální. Je charakterizována tvorbou malobuněčného a skvamocelulárního nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • periodická nebo jemná bolest v hrudi.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, měl by pacient vyhledat lékařské ošetření. K identifikaci onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může být onkologický nádor navenek podobný jiným onemocněním dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transthorakální punkci, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí spočívá v tom, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může růst do velké velikosti, aniž by vykazoval příznaky. Mnoho pacientů nepodléhá preventivním vyšetřením a dokonce dokonce odmítá léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Takový nádor je často detekován náhodně během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována množstvím metastatických lézí mediastinálních lymfatických uzlin, u nichž není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza), která zahrnuje mnohočetné léze plic bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina rakovin se vyskytuje v pravých plicích, hlavně v horním laloku.

Klasifikace fáze

V domácí onkologii existují 4 fáze aktivního průběhu onemocnění, které se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém jednotlivém případě velmi individuální a je určeno klinickým obrazem, který je pozorován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Před čtyřmi aktivními fázemi jsou další dva:

 • latentní, během kterého lze přítomnost rakovinných buněk stanovit pouze analýzou sputa nebo vody získané bronchoskopií;
 • nula (neinvazivní rakovina), když jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

Ve velké většině případů není včasná rakovina diagnostikována..

První část. Je rozdělena do dvou fází:

 • nejprve nádor roste do vnitřních tkání plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může dorůst do pleury a průdušek, přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

Současně může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivňoval lymfatické uzliny nebo v nich měl metastázy, stejně jako postihuje pleuru a srdeční membránu, ale nesmí překročit 5 cm.

Třetí fáze. Nádor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se dále šíří: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Velikost novotvaru přesahuje 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a nabývá nevyléčitelné podoby. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Pleurisy, perikarditida se spojuje - samostatně nebo společně. Metastázy se vyskytují prostřednictvím lymfogenních (prostřednictvím lymfatických cév) a hematogenních (krevních cév) cest. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (lokálními) projevy je patrné, že:

 • kašel se oslabuje;
 • přidává se sputum charakteristické malinové barvy, podobné konzistenci želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou intenzivnější.

Sekundární příznaky způsobené metastázami lze také jasně projevit:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • vynikající syndrom vena cava (kvůli zhoršenému průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykáním;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto je cítit:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významné hubnutí;
 • vysoká teplota;
 • jiný.

Ošetření fáze 4

Pokud má pacient ve stadiu 4 rakovinu plic s metastázami do jiných orgánů, bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se vytvářejí na základě komplexního vyšetření za použití velkého počtu technik. Protože je fáze nevratná, bude paliativní, tuto formu rakoviny nelze úplně vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s karcinomem plic ve stadiu 4 se ptají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku budou moci být získány nejpříznivější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • ke snížení negativních vedlejších účinků léčby;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a ke zvýšení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiační a chemoterapie se nejčastěji používají ve stadiu 4. Standardem léčby je v současné době systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové terapie rakoviny plic, včetně těch moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) drogy;
 • imunoterapie léky.

Díky nim se léčba stala individualizovanější, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky úspěchům moderní vědy a medicíny bylo možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou léčbu léky. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů s komorbiditami..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá ke stanovení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • Rentgen (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a jiných orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále mohou být vybrány kombinace chemoterapie a biologických léčiv, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie platinovými léčivy obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku, a pokud budete pokračovat 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukázaly, že nejméně 30% pacientů s karcinomem plic ve stadiu 4, kteří progredují po chemoterapii první linie, může být kandidáty na terapii druhé linie. Jmenování druhého cyklu chemoterapie (tentokrát s drogou Doxacel) se provádí s ohledem na:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírňovat příznaky a prodlužuje životnost pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné doprovodné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve stadiu 4 rakoviny plic jsou osamělé, jednoduché (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli zhoubné novotvary ve 4. stádiu nemoci se vyznačují vysokou hustotou, díky níž se podobají kameni nebo kostní tkáni. Dokážou společně růst do jednoho novotvaru, který negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů a narušují sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a komprese orgánů, do nichž se metastázy naklíčily, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které během cílené chemoterapie nadále rostou v mozku (obvykle v důsledku nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Při detekci metastáz v kostních tkáních se provádí další prevence patologických fraktur a syndromu bolesti, a to i při použití bisfosfonátů..

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vynalézání nových léků, jakož i na stanovení markerů, pomocí nichž bude možné predikovat reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí se díky takovému výzkumu podařilo dosáhnout vědeckého pokroku v porozumění patologie rakoviny plic, včetně stadia 4. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Karcinom plic ve stadiu 4 v současné době prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacienta.

Předchozí Článek

Proč u mužů bolí bradavky?