Hlavní
Teratoma

Fáze 4 karcinom plic s metastázami

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakoviny. Ve vyspělých zemích to vede nejen k četnosti výskytu, ale také k počtu úmrtí. Rozšířený výskyt této choroby je způsoben skutečností, že hlavní příčinou jejího výskytu je kouření tabáku, život ve špatných podmínkách prostředí a práce v nebezpečných podnicích. Léčba je komplikována skutečností, že v plicích nejsou žádné bolestivé nervové zakončení a pacient nemusí po dlouhou dobu cítit příznaky, které by ho skutečně upozornily, nebo si je zaměnit s příznaky jiných onemocnění dýchacích cest a samoléčivých. Proto je tento typ onkologie často určen pouze v pozdějších stádiích..

Obsah

Jak se vyvíjí rakovina plic

Rakovina plic může být centrální a periferní, stejně jako mediastinální a šířená. Tato klasifikace je založena na lokalizaci primárního zaměření nemoci. V jeho rámci závisí její průběh a doba nástupu prvních příznaků na formě onkologie..

Centrální forma. Zahrnuje onkologii, která se vyvíjí ve velkých průduškách: hlavní, střední, lobarská, segmentová a subsegmentální. Je charakterizována tvorbou malobuněčného a skvamocelulárního nádoru. První příznaky jsou:

 • suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů; suchý kašel, který nezmizí ani několik týdnů;
 • chraplák;
 • pískání při dýchání;
 • periodická nebo jemná bolest v hrudi.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, měl by pacient vyhledat lékařské ošetření. K identifikaci onkologie pomůže:

 • fluorografie (ale v raných stádiích může být onkologický nádor navenek podobný jiným onemocněním dýchacího systému);
 • počítačová tomografie hrudníku;
 • PET-CT.

K potvrzení diagnózy lze použít:

 • bronchoskopie (ke studiu průdušek na přítomnost novotvarů);
 • biopsie nádoru, pokud je viditelná v tracheobronchiálním stromu (za účelem stanovení stupně malignity);
 • transthorakální punkci, pokud nádor není centrální, ale periferní.

Periferní forma Tento typ onkologie se vyvíjí z epitelu menších průdušek nebo je lokalizován v buněčném parenchymu, roste v tloušťce plicní tkáně. Nebezpečí spočívá v tom, že vykazuje příznaky mnohem později než rakovina průdušek. Nádor může růst do velké velikosti, aniž by vykazoval příznaky. Mnoho pacientů nepodléhá preventivním vyšetřením a dokonce dokonce odmítá léčbu s odvoláním na absenci hmatatelných projevů onemocnění. Takový nádor je často detekován náhodně během vyšetření nebo při výskytu závažnějších příznaků..

Mediastinální forma Je charakterizována množstvím metastatických lézí mediastinálních lymfatických uzlin, u nichž není detekována lokalizace nádoru v plicích.

Diseminovaná forma (primární karcinomatóza), která zahrnuje mnohočetné léze plic bez prokázané lokalizace primárního nádoru v jiných orgánech. Více než polovina rakovin se vyskytuje v pravých plicích, hlavně v horním laloku.

Klasifikace fáze

V domácí onkologii existují 4 fáze aktivního průběhu onemocnění, které se týkají pouze nemalobuněčného karcinomu. Jejich trvání je v každém jednotlivém případě velmi individuální a je určeno klinickým obrazem, který je pozorován řadou vyšetření. Tato klasifikace zohledňuje časné formy rakoviny. Před čtyřmi aktivními fázemi jsou další dva:

 • latentní, během kterého lze přítomnost rakovinných buněk stanovit pouze analýzou sputa nebo vody získané bronchoskopií;
 • nula (neinvazivní rakovina), když jsou nádorové buňky detekovány pouze ve vnitřní výstelce plic.

Ve velké většině případů není včasná rakovina diagnostikována..

První část. Je rozdělena do dvou fází:

 • nejprve nádor roste do vnitřních tkání plic, dosahuje velikosti až 3 cm, zatímco je obklopen zdravou tkání, neovlivňuje průdušky a lymfatické uzliny;
 • pak může dorůst do pleury a průdušek, přesahujících velikost 3 cm.

Druhá fáze. Zde se objevují výraznější příznaky:

 • dušnost;
 • zvuky a pískání při dýchání;
 • kašel s krví ve sputu, hemoptýza;
 • bolest na hrudi.

Současně může být samotný nádor v rozmezí 5-7 cm, aniž by ovlivňoval lymfatické uzliny nebo v nich měl metastázy, stejně jako postihuje pleuru a srdeční membránu, ale nesmí překročit 5 cm.

Třetí fáze. Nádor ovlivňuje lymfatické uzliny, pleuru a hrudní stěnu. Metastázy se dále šíří: do průdušnice, krevních cév, jícnu, páteře, klíční kosti a srdce. Obtížné dýchání. Velikost novotvaru přesahuje 7 cm.

Fáze čtyři. Je to terminál a nabývá nevyléčitelné podoby. Nádor přesahuje plíce a šíří se do sousedních orgánů. Metastázy jsou rozsáhlé a mají vzdálenou lokalizaci. Pleurisy, perikarditida se spojuje - samostatně nebo společně. Metastázy se vyskytují prostřednictvím lymfogenních (prostřednictvím lymfatických cév) a hematogenních (krevních cév) cest. Všechny klinické projevy se výrazně zvyšují. Mezi primárními (lokálními) projevy je patrné, že:

 • kašel se oslabuje;
 • přidává se sputum charakteristické malinové barvy, podobné konzistenci želé, může také obsahovat hnis;
 • bolesti na hrudi jsou intenzivnější.

Sekundární příznaky způsobené metastázami lze také jasně projevit:

 • poruchy kardiovaskulárního systému;
 • vynikající syndrom vena cava (kvůli zhoršenému průtoku krve);
 • potíže s průchodem jídla jícnem;
 • potíže s mluvením, polykáním;
 • duševní poruchy;
 • bolest v jiných orgánech a končetinách.

Obecný stav se také zhoršuje, a proto je cítit:

 • slabost, apatie, zvýšená únava;
 • významné hubnutí;
 • vysoká teplota;
 • jiný.

Ošetření fáze 4

Pokud má pacient ve stadiu 4 rakovinu plic s metastázami do jiných orgánů, bude hlavním cílem jeho léčby zmírnit jeho stav a prodloužit délku života. Volba léčebného režimu je ovlivněna prognostickými faktory, které se vytvářejí na základě komplexního vyšetření za použití velkého počtu technik. Protože je fáze nevratná, bude paliativní, tuto formu rakoviny nelze úplně vyléčit..

Cíle paliativní péče. Všichni pacienti s karcinomem plic ve stadiu 4 se ptají, jak dlouho musí žít. Moderní medicína bojuje, aby zajistila, že na tuto otázku budou moci být získány nejpříznivější odpovědi. Za tímto účelem se provádí soubor opatření zaměřených na:

 • zmírnit příznaky;
 • ke snížení negativních vedlejších účinků léčby;
 • zvýšit celkové přežití.

Obecný přístup k léčbě. Některé z postupů, které v některých případech mohou vést ke zlepšení stavu a ke zvýšení střední délky života, jsou:

 • radiofrekvenční ablace;
 • radioembolizace;
 • chemoembolizace;
 • použití monoklonálních protilátek;
 • jednotlivé vakcíny proti nádorům.

Standardy léčby. Radiační a chemoterapie se nejčastěji používají ve stadiu 4. Standardem léčby je v současné době systémová chemoterapie, která zvyšuje přežití ve srovnání se symptomatickou terapií. Existuje několik možností systémové terapie rakoviny plic, včetně těch moderních:

 • cytotoxická chemoterapeutická činidla;
 • cílené (zaměřené na konkrétní cíl v těle) drogy;
 • imunoterapie léky.

Díky nim se léčba stala individualizovanější, nyní může být založena na molekulárních a histologických charakteristikách nádoru. Díky úspěchům moderní vědy a medicíny bylo možné identifikovat řidičské mutace, tj. „Vedoucí“ mutace - ty, které mají přímý dopad na růst maligního nádoru. To umožnilo identifikovat pacienty, kteří pozitivně reagují na cílenou léčbu léky. Tento přístup je použitelný i při léčbě starších pacientů s komorbiditami..

Počáteční systémová terapie. Informace se používá ke stanovení vektoru:

 • o morfologické, molekulární a histologické povaze nádoru;
 • lokalizace metastáz;
 • celkový stav pacienta;
 • o všech symptomatických projevech;
 • o přítomnosti identifikovaných mutací atd..

V této fázi lze následující studie zpočátku nebo opakovat v různých kombinacích:

 • obecné klinické;
 • Rentgen (rentgen hrudníku ve dvou projekcích, kontrastní vyšetření jícnu, tomografie, zonografie, CT, MRI, PET-CT, fluoroskopie, diagnostický pneumotorax, angiografie, bronchografie);
 • cytologické vyšetření sputa po bronchoskopii;
 • pomocí chirurgických metod (biopsie, punkce, mediastinotomie, diagnostická torakotomie, laparoskopie);
 • Ultrazvuk;
 • radionuklidové metody (skenování kostí a jiných orgánů);
 • laboratorní stanovení nádorových markerů atd..

Dále mohou být vybrány kombinace chemoterapie a biologických léčiv, imunoterapie.

Následná léčba. Počáteční chemoterapie platinovými léčivy obvykle trvá 4 až 6 cyklů. V tomto množství dosáhne terapie maximálního účinku, a pokud budete pokračovat 6 nebo více cyklů, povede to ke zvýšení toxického účinku na tělo. Studie ukázaly, že nejméně 30% pacientů s karcinomem plic ve stadiu 4, kteří progredují po chemoterapii první linie, může být kandidáty na terapii druhé linie. Jmenování druhého cyklu chemoterapie (tentokrát s drogou Doxacel) se provádí s ohledem na:

 • celkový stav pacienta;
 • průběh předchozí léčby;
 • molekulární stav nádoru.

V některých případech tento lék pomáhá zmírňovat příznaky a prodlužuje životnost pacienta v průměru o 3 měsíce. Po chemoterapii první i druhé linie mohou být předepsány imunobiologické a další podpůrné doprovodné léky.

Proč jsou metastázy nebezpečné? Metastázy ve stadiu 4 rakoviny plic jsou osamělé, jednoduché (až 5 ložisek) a četné. Jakékoli zhoubné novotvary ve 4. stádiu nemoci se vyznačují vysokou hustotou, díky níž se podobají kameni nebo kostní tkáni. Dokážou společně růst do jednoho novotvaru, který negativně ovlivňuje fungování sousedních orgánů a celkovou prognózu. V průduškách vytvářejí metastázy příznivé prostředí pro reprodukci patogenních mikroorganismů a narušují sterilitu vzduchu. Z tohoto důvodu může dojít k tvorbě hnisu. Poškození a komprese orgánů, do nichž se metastázy naklíčily, způsobuje poruchy jejich funkce, včetně kritických.

Léčba. V těle pacienta mohou být metastázy, které lze odstranit nebo léčit stereotaktickou radiační terapií:

 • oligometastázy citlivé na radiofrekvenční ablaci;
 • novotvary, které během cílené chemoterapie nadále rostou v mozku (obvykle v důsledku nedostatečné propustnosti hematoencefalické bariéry).

V tomto případě je vhodné je resekovat nebo provést radiační terapii. Při detekci metastáz v kostních tkáních se provádí další prevence patologických fraktur a syndromu bolesti, a to i při použití bisfosfonátů..

Výstup

V současné době probíhá v oblasti onkologie výzkum zaměřený na vynalézání nových léků, jakož i na stanovení markerů, pomocí nichž bude možné predikovat reakci pacienta na plánovanou léčbu (prediktory). V posledním desetiletí se díky takovému výzkumu podařilo dosáhnout vědeckého pokroku v porozumění patologie rakoviny plic, včetně stadia 4. Díky němu se objevila cílená terapie - účinnější, při jejímž použití se snižuje škodlivý účinek na zdravé buňky. Karcinom plic ve stadiu 4 v současné době prochází paliativní terapií, která pomáhá zmírnit příznaky a prodloužit život pacienta.

Rakovina dělohy 4. stupně

V posledních letech se onkologie u žen různého věku stává běžnější. Rakovina ovlivňující ženský produktivní systém zaujímá přední místo mezi patologiemi ženského těla.

Aby nemoc přešla do čtvrté fáze, musí uplynout určité časové období: to je asi 5 až 10 let. Bohužel ne všichni zástupci spravedlivějšího sexu věnují své zdraví dost času. Někteří si ani nevšimnou prvních příznaků, které jim tělo pošle..

Bez řádné léčby může nádor dosáhnout bodu, kdy nebude možné jej zastavit. V tomto případě může pokročilá rakovina dělohy 4. stupně výrazně zkrátit život nemocného pacienta a přiblížit ji k smrti..

V této fázi odborníci předepisují komplexní terapii spolu s užíváním léků, nikoli za účelem vyléčení člověka, ale za účelem podpory jeho těla a zlepšení kvality života před smrtí..

Životnost

Mnoho žen si myslí: Mám rakovinu dělohy 4. stupně, jak dlouho s touto fází žijí? Pro každou nemocnou osobu je toto období individuální. Bohužel, čtvrtá fáze je pro pacienta extrémně nepříznivá, bez ohledu na její věk. Ve většině případů je to způsobeno progresivním růstem metastáz..

Mnoho lidí si myslí, že pokud přišlo poslední stadium nemoci, znamená to, že dívka má jen velmi málo života. To rozhodně není pravda. Pokud spravedlivější sex plně vyhovuje jmenování specialisty, podstoupí kompletní komplexní léčbu, pak se její životnost prodlouží o pět let.

Šance na přežití může záviset pouze na dvou ukazatelích:

 • Ze zvolené léčby;
 • Od závažnosti nemoci.

Bohužel, u čtvrtého stupně nebude více než 10% pacientů schopno žít o pět let déle než jiné nemocné ženy. Trvání je také ovlivněno věkem, nemocemi, které byly přeneseny dříve, chirurgickými zákroky a celkovým stavem těla.

Je třeba poznamenat, že v posledních letech medicína nestála. Vědci dosáhli významného pokroku. Vyvíjejí drogy pomocí nové moderní techniky se zvýšenou účinností. Pokaždé jsou léčebné metody produktivnější..

Pro včasné varování před touto nemocí se dívka nabídne, aby provedla rozbor střeva z děložního hrdla. Taková lékařská studie vám umožní identifikovat rakovinu dělohy 4, když je zcela asymptomatická..

Jiné evropské země pokročily a nutí všechny spravedlivější pohlaví, bez ohledu na jejich věk, aby bylo očkováno proti papilomaviru. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální vakcíny, které mají pozitivní účinek..

Bohužel, ve většině případů, dívky hledají pomoc, pouze pokud se rakovina stane pokročilým a nebude možné se z ní zotavit. V takových okamžicích mohou lékaři nabídnout pouze chemoterapii, která bude mít malý pozitivní účinek a zlepší kvalitu života pacienta..

Predikce nemoci

Čtvrtý stupeň nemoci ženského produktivního systému je charakterizován velkou zasaženou oblastí, jakož i růstem metastáz, které přecházejí do dalších zdravých vnitřních orgánů. Tato fáze se týká neléčitelných nemocí. Terapie a užívání léků mohou pouze zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života spravedlivějšího sexu.

Nedávno odborníci poznamenali, že 30 až 60% vážně nemocných žen má vysokou šanci na zvýšení své střední délky života na pět let. Mohou být ovlivněny:

 • Rozsah léze rakovinnými buňkami;
 • Předchozí nemoci a chirurgické zákroky;
 • Přítomnost jiných nemocí.

Závěr

Aby se předešlo patologii dělohy v pokročilém stadiu 4, je nezbytné podrobit se kompletní lékařské prohlídce jednou ročně. Pouze prostřednictvím výzkumu lze identifikovat onkologii a lze zahájit správnou terapii, která může zachránit pacientův život.

Nepoužívejte, nevěnujte pozornost ostře vzniklým symptomům. Koneckonců, to je to, jak ženské tělo objasňuje své milence ohledně přítomnosti změn v ní. Nikdy neodkládejte návštěvu odborníka, protože by to mohlo stát život.

Rakovina fáze 4: životní prognóza

Pro stanovení stadia onkologie se vezme v úvahu velikost nádoru, stupeň jeho šíření v lymfatických uzlinách a tvorba metastáz. V onkologii rakoviny stádia 4 je hlavním měřítkem přítomnost sekundárních ložisek růstu nádoru ve vzdálených orgánech, navzdory velikosti novotvaru. Metastázy nejčastěji zahrnují kosti, játra a plíce. Maligní průběh nemoci je určován přítomností sekundárních maligních ložisek. Některé typy rakoviny nemají charakteristické klinické příznaky a jsou diagnostikovány pouze ve stadiu metastázy (sarkom, melanom). Jiní naopak s působivou velikostí nemají sekundární nádory..

Onkologické stádia

Existuje několik stadií rakoviny, které ukazují, jak daleko se nádor rozšířil. Pro identifikaci stadia maligního novotvaru se bere v úvahu přítomnost metastáz v jiných orgánech, poškození lymfatických uzlin a velikost nádoru. Rakovina je klasifikována takto:

 • Fáze 0 - hranice nádoru zůstávají uvnitř počátku nádoru. Při včasné detekci a včasném ošetření je prognóza pozitivní.
 • 1 - objevuje se velká nádorová uzlina bez metastáz a poškození lymfatických uzlin. Při správné terapii se může pacient zlepšit.
 • 2 - nádor roste do sousedních tkání. Prognóza je stanovena v závislosti na umístění a histologických vlastnostech novotvaru. Většina pacientů je vyléčena z nemoci.
 • 3 - dochází k procesu metastázování. Rakovinové buňky se dělí a cestují po celém těle proudem krve a lymfy. Lékaři mohou léčit pouze izolované případy nemoci.
 • 4 je nejtěžší. Nádor ve stádiu 4 rakoviny proniká do mnoha orgánů a v lymfatických uzlinách jsou také metastázy. Nelze odstranit nádory chirurgicky. Pacienti nelze vyléčit, akceptovatelná je pouze podpůrná terapie.

Průměrná délka života pacientů s rakovinou je omezený počet měsíců nebo několik let. Z velké části závisí na typu nádoru, psychologické náladě pacienta a jeho příbuzných, kompetentní péči.

Příznaky nemoci

Mezi symptomy rakoviny 4 patří:

 • neustálá únava, která po odpočinku nezmizí;
 • přetrvávající bolestivé pocity;
 • ztráta váhy;
 • bledá barva kůže;
 • vzhled těsnění v tkáních;
 • trvale zvýšená tělesná teplota;
 • poruchy fungování střev nebo močového měchýře;
 • méně časté krvácení z močového měchýře, konečníku, vagíny, ústní dutiny;
 • přetrvávající kašel, změna hlasu.

Přes tyto příznaky byste neměli přestat bojovat s touto chorobou. Při správné léčbě i ve 4. stadiu rakoviny stále existuje naděje na prodloužení života.

Diagnostika onemocnění

V pokročilých případech je nutné důkladné vyšetření k určení přítomnosti a umístění metastáz. Chcete-li to provést, použijte všechny dostupné moderní diagnostické metody, které vám umožní určit, kde je rakovina, typ maligního nádoru a stupeň poškození blízkých orgánů. Většinu informací lze získat pomocí:

 • palpace nádoru;
 • krevní test na nádorové markery;
 • počítačová tomografie;
 • ultrazvuková procedura;
 • pozitronová emisní tomografie;
 • scintigrafie;
 • magnetická rezonance;
 • endoskopie;
 • laparoskopie;
 • biopsie analýza.

Laboratorní metody pro studium biomateriálů umožňují stanovit citlivost nádorových buněk na léčiva, která budou použita v terapii.

Funkce čtvrté fáze a délka života

Specifičnost spočívá v progresivním rozvoji rakoviny a výskytu metastáz ve vzdálených orgánech: kostech, mozku, játrech, plicích a lymfatickém systému. Rysy vývoje rakoviny stádia 4 s poškozením různých orgánů:

 • Rakovina děložního hrdla. Nádor se šíří za malou pánev, metastázy pronikají do močového měchýře a konečníku. Pouze 15% všech případů žije asi pět let.
 • Prostaty. Nádor ze semenných váčků proniká do konečníku, lymfatických uzlin, ovlivňuje kostní tkáň a vzdálené metastázy pokrývají játra a plíce. Pro léčbu se v komplexu používá ozařování a hormonální terapie. Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou prostaty ve 4. fázi? Chirurgická léčba prodlužuje život pacienta z jednoho na tři roky. Lidský optimismus z velké části přispívá ke zvýšení střední délky života. Stres a vzrušení naopak zhoršují stav pacienta.
 • Rakovina jater. V posledním stádiu nemoci je pozorována nejnižší míra přežití, pouze u izolovaných pacientů je délka života až 5 let.
 • Onkologie prsu. Rakovina fáze 4 s metastázami v plicích, průduškách, vzdálených orgánech (játrech, žaludku) a poškození blízkých lymfatických uzlin (klavikulární a axilární) je léčena ozařováním a chemoterapií. Délka života závisí na věku pacienta a individuálním výběru léků. Život s touto diagnózou trvá až 5 let a více u 15% žen.
 • Rakovina tlustého střeva. Když rakovinné buňky metastázují do jiných orgánů, léčba nedává pozitivní výsledky. Pouze 8 až 15% pacientů může žít pět let.

Kolik lidí žije s rakovinou 4. fáze? Životnost s touto diagnózou závisí na postiženém orgánu a typu rakoviny. Obvykle se jedná o krátké období od několika týdnů do roku. Ve výjimečných případech žijí pacienti s posledním stádiem rakoviny pět nebo více let.

Tradiční ošetření

Rakovina čtvrtého stupně je obtížně léčitelná, protože již začal nevratný proces. Pacienti se snaží používat nejrůznější způsoby léčení, včetně používání tradiční medicíny. Odborníci se domnívají, že by měly být použity následující tradiční metody:

 • Imunoterapie - pomáhá zvyšovat obranyschopnost těla proti nekontrolované proliferaci patogenních buněk. Metoda je dobrá, protože nezpůsobuje vedlejší reakce a neporušuje integritu zdravých tkání. Léky jsou vybírány individuálně pro každého pacienta. Nedostatek léčby - dlouhé trvání léčby.
 • Radiační terapie je považována za účinný způsob eliminace rakovinných buněk ve stadiu 4 metastázami. Při léčbě touto metodou dochází k úplné destrukci maligních buněk, což vede ke zmenšení velikosti nádoru. Pro postižené kosti se používá ozařování protonovým paprskem. Během léčby se však ničí také zdravé buňky spolu s rakovinovými..
 • Chemoterapie se používá ke snížení růstu rakovinných výrůstků. Mohou předepsat několik léčebných postupů, pomocí různých léků zvýšit účinnost. Tato metoda se nejčastěji používá u pacientů s pokročilým karcinomem..

Moderní metody terapie

S rozvojem moderní onkologie se objevily nové způsoby léčby rakoviny IV. Lékaři úspěšně používají:

 • Neutronová terapie - záření se provádí pomocí neutronů. Pronikají hluboko do poškozených tkání a zbavují je toxických látek.
 • Chemoembolizace - krevní zásobení nádoru je přerušeno. Do něj se vstřikuje speciální lék, který ničí rakovinné buňky.

Léčebný režim pro pacienty se volí individuálně v závislosti na umístění maligního nádoru a metastáz. Za nejúčinnější léčbu se považuje komplex, pokud je nádor ovlivněn na imunitní, chemické a fyzické úrovni..

4. rakovina plic. Příznaky

Toto onemocnění je nevratné a neodpovídá na léčbu. Maligní buňky se šíří po celém těle a ovlivňují zdravé tkáně, orgány a lymfatické uzliny a vytvářejí metastázy v kostní tkáni, mozku, ledvinách a játrech. Míra šíření nemoci závisí na typu nádoru a má následující příznaky:

 • Kašel se vyskytuje při útocích, má hysterickou povahu s uvolňováním sputa. U pacientů trpících periferní formou může tento příznak chybět..
 • Bolest na hrudi se v oblasti postižených plic stává intenzivní v důsledku pronikání nádoru do sousedních tkání, plicní tkáň sama není zásobována receptory bolesti. Obzvláště silné bolestivé pocity jsou v periferní formě nádoru.
 • Hemoptysis začíná v důsledku poškození stěn průdušek a krevních cév. Nejprve se objevují pruhy krve se sputem, poté se výboj stává želé jako v karmínovém odstínu, přítomnost hnisu je možná.
 • Dýchavičnost se objevuje v důsledku vývoje anginy pectoris a poruch srdečního rytmu.
 • Trávicí rozrušení nastává v důsledku metastatických lézí jícnu a střev.

Jak dlouho žijete s rakovinou plic 4. fáze? V poslední fázi rakoviny plic jsou možné život ohrožující situace: krvácení z dýchacích cest, pneumotorax, syndrom vena cava, žloutenka. Takové komplikace jsou zvláště nebezpečné pro seniory. Rakovina se vyvíjí velmi rychle a je fatální u pacientů, kteří nepoužívají kontinuální terapii. Průměrně se počet pacientů, kteří s touto diagnózou žijí pět let, pohybuje v rozmezí 5 až 15%.

Léčba rakoviny plic v konečném stádiu

O úplné léčbě se nemluví. Pacienti s karcinomem plic 4. fáze žijí s terapií zaměřenou na zmírnění symptomů a udržení pacienta naživu. Lékaři pomáhají pacientovi vyrovnat se se srdečním selháním, pleuritou, pneumonií, bezbolestně odstranit přebytečnou tekutinu, která se hromadí v plicích. Kromě toho se provádí imunitní, hormonální, radiační a chemoterapie. Na izraelských klinikách se široce používá chemoterapie léčivem "Avastin" a tvrdí, že tato metoda umožňuje kontrolovat růst nádoru a zvyšuje míru přežití pacientů. Jak dlouho může člověk s rakovinou plic 4. fáze žít? Tuto otázku často kladou jak samotný pacient, tak jeho příbuzní. Prognóza je zklamáním, pouze někteří pacienti žijí po dobu 5 let, zbytek umírá mnohem dříve. Lidé, často unavení z mučení, přestanou bojovat o život a odevzdají se nemoci.

Pokročilá rakovina pankreatu

Taková diagnóza se provádí, když nádor roste do významné velikosti, klíčí do sousedních orgánů, poškozují se lymfatické uzliny a nádor se šíří do vzdálených orgánů. Úplné zotavení se stává nemožným v důsledku dysfunkce pankreatu a orgánů, které jsou ovlivněny maligními nádory. Nejčastěji je nemoc detekována u lidí po věku šedesáti let. Metastázy rakoviny pankreatu ve 4. fázi se nacházejí v ledvinách, plicích, kostech a játrech. Jeden pacient může mít v těle několik rakovin.

K vývoji nemoci dochází v průběhu několika let a v některých případech proces rychle pokračuje od 6 do 12 měsíců. Nejvíce ohroženi jsou lidé s diabetem, kteří jedí mastná jídla, pracují v nebezpečných chemických rostlinách, podstupují operaci žaludku a zneužívají kouření. Podle statistik muži onemocní častěji než ženy. Příznaky rakoviny pankreatu ve stadiu 4, které jsou tvořeny sekrečními buňkami, které produkují enzymy pro trávení potravy, jsou následující:

 • K intoxikaci těla dochází. Pacient pociťuje silnou slabost, ztrácí chuť k jídlu, snižuje hmotnost, pravidelně se zvyšuje tělesná teplota.
 • Těžká bolest je neustále přítomna, zesiluje se při změně polohy těla, dává hrudníku, ramennímu pásku, pažím, dolní části zad.
 • Porucha zažívacího systému. Zvýšení nádoru vede k vymačkání peritoneálních orgánů, není dostatek enzymů pro trávení potravy. To vede k nadýmání, kolice, nevolnosti a zvracení. Zlá trávení živin vede k chudokrevnosti a nedostatku vitamínů.
 • Slezina je zvětšena.
 • Játra jsou poškozená, objevuje se nažloutnutí kůže a sliznic.
 • Objevuje se tromboflebitida.
 • Těžký kašel s krvavým sputem.

Pacient s těžkou slabostí je neustále v posteli. Stává se podrážděným, agresivním, nespí dobře, je depresivní.

Léčba pokročilého karcinomu pankreatu a prognóza

Průběh terapie je zaměřen na udržení stavu pacienta a jeho účelem je:

 • zmírnit zdravotní stav, zmírnit bolestivé pocity;
 • zlepšit trávení;
 • zabránit tvorbě nových metastáz.

K léčbě se používají následující metody:

 • Chirurgický - používá se pouze k obnovení průchodnosti žlučovodu a střev, eliminuje riziko krvácení.
 • Chemoterapeutikum - užívání léků cytostatické skupiny mírně prodlužuje život pacienta.
 • Záření - při vystavení vysoce aktivnímu rentgenovému záření rakovinné buňky odumírají, což mírně stabilizuje jejich růst.
 • Radioterapie.
 • Léčba symptomů nemoci k úlevě od bolesti pomocí léků proti bolesti.

Jak dlouho mohou pacienti ve fázi 4 s metastázami žít? Záleží na:

 • úspěšnost léčby - reakce těla na léky na chemoterapii;
 • závažnost intoxikace těla;
 • počet metastáz;
 • správná péče;
 • náladu pacienta.

Podle lékařských statistik je při intenzivní léčbě míra přežití po dobu delší než jeden rok pouze 5%. V průměru žijí lidé s touto nemocí od několika měsíců do šesti měsíců..

Stádium 4 příznaky rakoviny žaludku

V této fázi onemocnění maligní nádor postihuje nejen žaludek, ale také proniká do pobřišnice, velkých cév, vaječníků, jater, plic, slinivky břišní. Toto onemocnění je charakterizováno následujícími příznaky:

 • bolest břicha;
 • ztráta chuti k jídlu, rychlý nástup nasycení;
 • zažívací potíže: nevolnost, krvavé zvracení, pálení žáhy, tmavé uvolněné stoličky;
 • střevní obstrukce, zácpa;
 • zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin;
 • vyčerpání těla.

Když se v játrech objeví metastázy a přední břišní stěna, zvětší se objem břicha, objeví se obstrukční žloutenka. Někdy v důsledku vitální aktivity nádorových buněk dochází k závažné intoxikaci těla..

Léčba a prognóza pro pozdní stádium rakoviny žaludku

Pro léčbu stadia 4 rakoviny žaludku se provádějí následující činnosti:

 • Chirurgický zákrok v tomto stádiu onemocnění je podpůrný: střevní obstrukce je eliminována, může být instalována kovová trubice pro pohyb potravin, gastrostomická trubice je vytvořena pro krmení.
 • Chemoterapie může pomoci zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života. Často se provádí ve spojení s ozařováním.
 • Léky se používají ke zmírnění příznaků nemoci.
 • Imunoterapie se nepoužívá na všech klinikách kvůli vysokým nákladům.

Jak dlouho může člověk s posledním stádiem rakoviny žaludku žít, závisí na individuálních vlastnostech organismu každého pacienta. Zaznamenává se tento vzorec: mladí lidé, u kterých dochází k dělení rakovinných buněk, rychle žijí méně než pacienti staršího a senilního věku. Průměrná pětiletá míra přežití je v průměru 15–20%.

Závěr

Rakovina v poslední fázi je nevratný proces. V tomto okamžiku dochází v těle k nekontrolovanému množení nádorových buněk, poškozují se zdravé sousední tkáně a orgány, stejně jako tkáně umístěné daleko od lokalizace počátečního fokusu. Pacient nemusí mít žádné příznaky nemoci, dokud nezhoubný nádor nedosáhne čtvrtého stadia.

To je považováno za jeden z hlavních důvodů pozdní diagnostiky rakoviny. Pacienti s rakovinou stadia 4 (foto výše) mohou za příznivých podmínek žít až pět let, někteří žijí déle. Přesnější prognóza je dána ošetřujícím lékařem. Vždy najde způsob, jak pacienta podpořit, aby ho zbavil bolestivých symptomů a prodloužil jeho život..

Poslední 4 stadium rakoviny

Onkologická onemocnění, zejména poslední fáze rakoviny, jsou pro pacienty obtížné, a to jak fyzicky, tak psychicky. Pacient a jeho příbuzní se často ptají, zda je rakovina vyléčena v tak pozdním stádiu, zda je možné alespoň prodloužit nebo zlepšit kvalitu života bez bolesti a utrpení a obecně, jak dlouho musí pacient žít. Pokusíme se na tyto otázky odpovědět v tomto článku..

Charakteristický

Některé druhy rakoviny lze velmi úspěšně léčit včasnou diagnózou, zejména rakovinou 1. fáze. Ale i přes varování lékařů, neustálé rozhovory na toto téma v médiích, lidé často nevěnují pozornost určitým patologickým změnám v těle. Nechte všechno náhodě. Vyhledají lékařskou pomoc pouze v případě, že jsou zjevné příznaky nemoci. Často se to stává pozdě a nemoc se šíří po celém těle. Podle statistik se pacienti v 80% případů rakoviny obracejí na specialisty poprvé již v poslední fázi rakoviny. Rakovina v této fázi je nevratná a nelze ji léčit.

Rakovina plic v poslední fázi

Fáze rakoviny, způsob její léčby mohou určit pouze odborníci. Existuje tedy speciálně vytvořený systém TNM, ve kterém je podrobně diagnostikována fáze nemoci, její lokalizace a stupeň šíření. V závěru lze například najít záznamy jako PT1N0M0, T4nxmx, T4nxm0, T3nxm1, Pt1an0m0. Písmena zde označují toto: T - velikost novotvaru, N - metastázy v blízkých lymfatických uzlinách, M - metastázy na dalších orgánech, G - stupeň, P - kolik nádor rostl v orgánu (pro zažívací trakt). Dekódování výsledků testu se účastní pouze lékař.

Odborníci poznamenávají, že rakovina 4. stupně vývoje je charakterizována rychlým šířením rakovinných buněk v těle, nádorové metastázy pokrývají takové životně důležité orgány, jako jsou plíce a mozek. Rakovina kůže zvaná melanomové formy.

Přední kliniky v Izraeli

Často je téměř nemožné pomoci pacientovi v pokročilém stádiu nemoci. Ale vše záleží na typu a umístění maligní formace. Lékaři mohou s určitými léky a postupy prodloužit život pacienta pouze na krátkou dobu. Ve vzácných případech se díky úsilí odborníků podařilo pacientům žít až 5 let.

Příznaky

V onkologii je symptomatologie onemocnění v posledních stádiích velmi jasná. A projevují se téměř stejným způsobem, bez ohledu na lokalizaci nádoru, protože ve čtvrtém stádiu nemoci se rakovinné buňky šíří téměř po celém těle..

Obecné projevy nemoci jsou následující:

Ne.PříznakZpůsobit
1Prudký pokles tělesné hmotnostiBěhem nemoci není chuť k jídlu, člověk je mučen nevolností a zvracením. V důsledku psychologické deprese může člověk zhubnout.
2Letargie, únavaTyto příznaky mohou mít mnoho důvodů. Většina pacientů s rakovinou má anémii, která může být způsobena nedostatkem chuti k jídlu, narušení krevotvorných orgánů, intoxikací těla nebo vnitřním krvácením
3Oteklé lymfatické uzlinyV přítomnosti maligních nádorů trpí především lymfatický systém, protože je jim dodávána většina orgánů. Nádorové buňky se šíří po celém těle a infikují je
4Přítomnost syndromů bolestiNádory, jak rostou, mohou vytlačovat orgány, vést k nekróze, hnisání, zranění
PětVysoká tělesná teplotaJe to způsobeno intoxikací těla, přítomností velkého množství produktů rozkladu maligních buněk v krvi, existujícími zánětlivými procesy, nekrózou
6Akutní ischemieSouvisí to se skutečností, že metabolismus v těle je narušen. V důsledku zhoršené funkce ledvin se zvyšuje koncentrace draslíku v krvi, což nadměrně vede k narušení srdce
7Žloutnutí kůžeJátra jsou poškozená, odtok žluči se zhoršuje, což vede k žloutence u lidí

Některé typy rakoviny mají určité vlastnosti:

 • S rakovinou plic, hrtanu trpí pacient těžkým kašlem na krev, dýchání je narušeno;
 • Rakovina gastrointestinálního traktu je doprovázena zvracením krve, dysfágií (obstrukce jídla),
 • S melanomem se na kůži tvoří neléčivé vředy a z ran se uvolňuje hnis s krví. Místa lokalizace nádorů získávají otoky;
 • S rakovinou děložního čípku v posledních stádiích má výboj fetální zápach, nesnesitelnou bolest;
 • Rakovina kostí je doprovázena silnou bolestí, která neodejde bez silných omamných látek;
 • S rakovinou mozku se zrak nejčastěji zhoršuje až do jeho úplné ztráty, bolesti hlavy se stanou nesnesitelnými. Osoba ztrácí rovnováhu. Možná částečná nebo úplná ztráta sluchu a paměti.

Téměř každý druh rakoviny ve čtvrté klinické skupině je doprovázen bolestí.

Léčba

V tomto stadiu je téměř nemožné léčit rakovinu. Léčba rakoviny 4. stupně je více zaměřena na zmírnění utrpení pacienta, protože léčba, chirurgie, radioterapie nebo chemoterapie již nepřinese žádné léčení. Například fungují v případech, kdy je velikost nádoru tak velká, že je schopen vytlačit orgány kolem.

Radiace a chemoterapie se používají k eliminaci dalšího růstu metastáz. V této fázi onemocnění jsou rakovinné buňky tak rozšířené, že je téměř nemožné je ovlivnit. Ale s pomocí správně vybrané terapie pomocí výše uvedených léčebných metod, předepisování speciálních léků ke stimulaci imunitního systému, jakož i k úlevě od bolesti, lze kvalitu života pacienta výrazně zlepšit a jeho život lze prodloužit alespoň mírně.

Specializovaná zařízení pro tento typ pacienta, například hospice, mohou pacientovi profesionálně poskytnout fyzickou i duchovní pomoc. Kompetentní zaměstnanci těchto institucí nejen léčí pacienty se zvláštním strachem a profesionalitou, ale mohou také učit příbuzné, aby se o pacienta starali, učili, jak se vypořádat s rozmarem a agresivitou, protože tyto psychologické stavy pacienta se stávají obtížnými testy pro příbuzné..

Chcete získat cenovou nabídku na léčbu?

* Pouze za předpokladu, že budou obdrženy údaje o pacientově nemoci, bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesný odhad léčby.

Profesionální psychologové mohou velmi pomoci při zmírnění stavu pacienta..

Na co se připravit?

Bez ohledu na to, jak je těžké, aby si pacientova rodina uvědomila, že smrt je nevyhnutelná, musí být člověk připraven na jakýkoli výsledek. U pacienta s rakovinou jsou pozorovány určité příznaky před smrtí. Jsou předchůdci bezprostředního zániku.

 • Predagonie je příznak, když je narušena práce centrálního nervového systému, jsou možné halucinace, kůže bledá nebo cyanotická. Krevní tlak ve většině případů klesá;
 • Agonie je spojena s omezeným přísunem kyslíku do životně důležitých orgánů člověka, což následně vede k zástavě srdce. Ten člověk občas dýchá. Někdy se dýchání zastaví na zlomky vteřiny. Agónie je ve většině případů známkou bezprostřední smrti pacienta. Trpělivost netrvá déle než tři hodiny, poté člověk zemře;
 • Klinická smrt je proces, při kterém nelze pacienta oživit, jak je to možné u jiných typů onemocnění. Klinická smrt je určena přítomností minimálních metabolických účinků v těle. U rakoviny v posledním stádiu je rozsah lézí v těle tak velký, že klinická smrt je vlastně smrt pacienta;
 • Opravená smrt - nepřítomnost jakýchkoli životně důležitých procesů mozku a následně celého organismu.

V posledních dnech života člověk spí většinou pod vlivem silných léků proti bolesti nebo je v poloslabém stavu. Možná prekoma, později koma. Během tohoto období je podle lékařů pro pacienty podpora pacientů a příbuzných nesmírně důležitá, protože i když je v klinické smrti, je schopen slyšet.

Blízkým lidem se doporučuje mluvit s pacientem, mluvit o dobrých vzpomínkách a zapnout jejich oblíbenou hudbu. Pokud je bolest tak silná, že již není přístupná lékům proti bolesti, musí být příbuzní psychologicky připraveni na agresivitu a nedostatečnost pacienta. Při jakémkoli chování pacienta s rakovinou musíte být omezeni, ukázat svou lásku a péči.

Předpověď

Pacienti a příbuzní se často ptají, jak dlouho žijí ve stadiu 4 rakoviny s metastázami, existují lidé, kteří v této fázi rakovinu porazili? Jak bylo uvedeno výše, při správně vybrané terapii může být délka života pacienta s rakovinou ve 4 stádiích vývoje až pět let. Ale vše záleží na umístění nádoru. Rakovina plic je mnohem jednodušší prodloužit život než rakovina jater, žaludku nebo slinivky břišní.

Moderní metody terapie, nejlepší vývoj v oblasti farmakologie, usnadňují život pacientovi v posledním stádiu rakoviny. To vyžaduje integrovaný přístup jak ze strany lékařů, tak ze strany rodiny a přátel pacienta. V žádném případě by neměl být sám se svými utrpeními, zejména v posledních dnech a hodinách svého života..

Onkologická fáze 4 s metastázami, jak dlouho

Slovo „metastázy“ je pro mnohé známé, je to kvůli nim, že rakovina je tak obtížně léčitelná a rychle postupuje do stadia 3-4. Podstatou metastázy je to, že rakovinné buňky, které se objevily a rozmnožily, se začnou pohybovat tělem a ovlivňují další orgány - lymfatické uzliny, játra, plíce, střeva, mozek atd. Včasná detekce a léčba pomůže zlepšit prognózu a prodloužit život pacienta, takže je důležité znát první příznaky patologie.

Co jsou metastázy

V lidském těle jsou neustále vytvářeny abnormální buněčné struktury s potenciálně maligní povahou. Včasné rozpoznání takových buněk agenty imunitního systému zaručuje jejich úplné zničení. V některých situacích je však imunitní funkce vypnutá a nepřátelské buňky jsou tělem odebírány pro sebe, což vede k jejich rychlé a nekontrolované reprodukci. V takových případech se říká, že pacient má metastazující rakovinu.

Jak se vyvíjejí, rakovinné prvky z původního zaměření začnou migrovat tělem a pohybovat se krví nebo lymfou. Usazováním v tkáních a kostech způsobují sekundární léze zvané metastázy.

Na základě stádia onemocnění jsou metastázy regionální a vzdálené. V první situaci se abnormální buňky usazují v sousedních tkáních, ve druhé pronikají do vzdálených oblastí. Například u rakoviny plic stupně 4 metastázy pokrývají mozek, střeva, játra, kosti. S touto diagnózou obvykle žijí maximálně několik měsíců.

Často, po odstranění hlavního fokusu a diagnostikované léčby, po chvíli se metastázy stále nacházejí a boj musí být znovu zahájen.

Jaké je nebezpečí

Vysoká úmrtnost a špatná prognóza na rakovinu jsou do velké míry spojeny s tvorbou metastáz v jiných částech těla. V tomto případě je primární fokus nejčastěji úspěšně odstraněn a chráněn před relapsem, ale je téměř vždy nemožné potlačit všechny sekundární komplikace. Pokud vezmeme v úvahu, jaký druh léčby pacient potřebuje i při jedné onkologii - chemoterapii, záření, komplexní operaci - je zřejmé, že je téměř nemožné provést několik komplexů takové terapie.

Hlavní nebezpečí metastáz je:

 • V rozporu s funkčností řady životně důležitých a sekundárních systémů lidského těla
 • Skutečnost, že jejich vzhled signalizuje nemožnost imunitního systému sama o sobě bojovat s touto chorobou.
 • Při prudkém zhoršení stavu pacienta, protože se příznaky rychle zvyšují a zhoršují.

Regionální

Počátek regionálních novotvarů se objevuje již ve stadiu 2 rakoviny. Příznakem toho bude zánět lymfatických uzlin nejblíže k zaměření, například krční, tříselný, podpaží.

Dálkový

Rozsáhlejší počáteční léze vede ke zrychlenému přechodu rakoviny na závažný stupeň 3, 4 s velkým počtem metastáz. Průměrný parametr, při kterém se nádor začíná pohybovat tělem, lze považovat za údaj o průměru 30 mm. S takovými velikostmi se rakovinné struktury hojně rozšířily po celém těle a usadily se v tkáních orgánů, s nimiž se na cestě setkaly. Prognóza zotavení je velmi špatná.

Příznaky vzdálených metastáz přímo závisí na lokalizaci sekundárních ložisek, jejichž příklady jsou uvedeny výše..

Důvody pro vývoj metastáz

K fenoménu metastáz dochází v důsledku šíření onkologického vzdělání, v důsledku stimulace vytváření sítí cév a kapilár kolem něj. V důsledku toho zhoubný novotvar dostává všechny potřebné zdroje pro rychlý růst a šíření. Vyznačuje se několik cest pohybu:

 • Průtokem krve, s žilním, vaskulárním a kapilárním průtokem krve.
 • Lymfou. Lymfatické uzliny jsou ochrannou bariérou pro vývoj metastáz, do určité míry umírají abnormální agens, procházející lymfatickou uzlinou. Avšak s velkým množstvím z nich si ochranný systém nedokáže poradit.
 • Implantací.

Lymfogenní metastázy nejčastěji končí rakovinou dělohy, žaludku, krku, střev, v důsledku čehož se rozvíjí sarkom a melanom. S pomocí hematogenního přenosu je možné vytvářet metastázy v pozdním stádiu nádorů v břišní dutině.

Fáze výskytu metastáz

Každý onkologický pacient podstoupí metastázy, pokud nedostane včasnou nezbytnou léčbu. Načasování se může výrazně lišit a je určeno individuálním průběhem patologie. V jednom případě se metastázy objevují po několika měsících, ve druhém po několika letech. Příznaky jsou často velmi vágní..

Tvorba metastáz je jedním ze znaků přechodu patologie do závažnějšího stadia, někdy nazývaného stupeň. Zapojení lymfatických uzlin obvykle znamená druhou fázi. V takové situaci potřebuje pacient urgentní léčbu, protože se zrychluje další onkologický vývoj a maligní buňky se začnou pohybovat v celém těle..

S hematogenním rozšířením krví se nemoc rychle stává stupněm 4. Obecně se tvorba vzdálených metastáz vyskytuje ve 3 až 3 stádiích rakoviny.

Odpověď na otázku „jak dlouho žijí“ ve 3–3 fázích závisí na mnoha faktorech, které budeme dále zvažovat.

Vlastnosti metastáz různých druhů rakoviny

V závislosti na typu rakoviny je metastázy více či méně náchylné. Často se tvoří s poškozením plic, jater, když patologie dosáhne lymfatické uzliny. Vzácná tvorba metastatických ložisek je pozorována, když je nemoc lokalizována v srdečním svalu, svalové kostře, slezině.

V průběhu let studia a sledování vývoje příznaků rakoviny u mnoha lidí byly v místě vzniku sekundárních ložisek identifikovány následující vzorce:

 1. S rozvojem melanomu poskytuje metastázy v plicích, játrech, svalových strukturách, kůži.
 2. Plicní onkologie na jedné straně přechází na druhou a také metastázuje do jater a nadledvin.
 3. U žen migruje onkologie vaječníků a dělohy do žaludku, střev a jiných břišních orgánů.
 4. S rakovinou ženského prsu, prostaty u mužů a ledvin u obou pohlaví existuje vysoká pravděpodobnost relapsů v kostech a plících.

První příznaky a příznaky

S rozvojem rakoviny až do stadia metastatického růstu je rozmanitost klinického obrazu velmi široká. Mezi zřejmé důsledky patří hluboké dysfunkční poruchy orgánů kmene, končetin, kůže, kostí..

 • Metastázy v játrech vedou k svědění a příznakům selhání jater - žlutý nádech.
 • Metastáza mozku vede ke zvýšení příznaků encefalopatie s bolestmi hlavy a závratěmi.
 • Nádor v plicích je hrozný se závažným poškozením dýchacích funkcí a následnou smrtí.
 • Při těžké rakovině kostí pacient trpí silnou bolestí v celém těle.

Podívejme se podrobněji na symptomy založené na lokalizaci metastáz

Pokrytí kůže

U žen se objevují komplikace na kůži s onkologií plic, nadledvin a vaječníků. Postup jejich tvorby je lymfatický nebo hematogenní. Charakteristickým místem výskytu metastáz u muže je oblast hrudníku, hlavy, v případě žen se v oblasti břicha a hrudníku objevují příznaky.

Foto 1. Povrchní metastázy

Příznaky kožní metastázy se podobají příznakům kožní rakoviny a melanomu.

 • Objevují se nové nevi (krtci), které rychle rostou, mají nerovnoměrné okraje a barvu
 • Barva povrchu kůže se mění
 • Nádory jsou bolestivé
 • Osoba je ve stavu malátnosti, je ospalá a slabá, jeho pracovní kapacita je nízká, existují známky silné hubnutí.

Žebra

Příznaky žebrového nádoru jsou silná bolest a zhoršená pohyblivost. V pozdějším stádiu jsou metastázy v žeberech schopny růst tak hluboko, že je i při slabém tlaku mění v zlomeninu. K detekci patologie bude nutné scintigrafické vyšetření kostí kostry..

Rakovina štítné žlázy, hrudních orgánů, prostaty, hrtanu se vyznačuje sekundárními nádory v žeberech.

Srdce

Metastázy v srdečním svalu se vytvářejí po onemocněních mezoteliomu pleury, karcinomu, melanomu, spinocelulárního karcinomu jícnu, nádorů ledvin a štítné žlázy. Hlavní znaky jsou:

 1. Žilní obstrukce myokardu
 2. Přítomnost perikardiálního výpotku
 3. Oslabená srdeční funkce
 4. Nerovný srdeční rytmus

Břicho

Když se rakovinové buňky zavedou do břicha, usadí se na orgánech umístěných v této části těla a na vnitřních stěnách břicha. Během akumulace příznaky chybí nebo jsou silně rozmazané.

Po nastavení kritické hmotnosti se objeví ascites, díky čemuž se zvyšuje břicho pacienta. Rozpad metastáz vede ke známkám toxické otravy.

Prsní žláza

Hlavními příznaky metastáz v mléčné žláze je výskyt hrudek v prsou. Rakovina prsu postihuje nejen ženy, v ojedinělých případech jsou na něj náchylní i muži a jejich onemocnění je agresivnější. Penetrace zhoubných nádorových buněk se vyskytuje krví nebo lymfou, obvykle z postižených orgánů - plic, jater.

Těsnění lze snadno diagnostikovat i v rané fázi samopalpací před zrcadlem. Mezi charakteristické projevy metastázování patří bolest a nepohodlí v místě výskytu příznaků.

Střeva

Střevní metastázy vedou k nadýmání, zvýšené nadýmání, stopám krve ve stolici, problémům se stolicí (pozoruje se průjem i zácpa). Pokud je poškozena střevní sliznice, vyvolá se intoxikace produkty jejího obsahu, které nese příznaky dyspeptických poruch.

Ledviny

S metastázami v ledvinách trpí funkce tvorby a výdeje moči. Častým příznakem je přítomnost krve v moči. Kromě toho je v bederní páteři bolest, zvýšení teploty, zvýšení krevního tlaku nad normální hodnotu.

Slezina

Vzhled metastáz v tkáních sleziny je vzácný jev. Hlavně kvůli sekreci látek, které negativně ovlivňují abnormální buňky. Pokud však dojde k metastázování, trpí pacient trombopenií (prudký pokles počtu krevních destiček), horečkou, závažností a zvýšením objemu sleziny. Příznaky eskalují bez léčby, což vede k vážnému plýtvání..

Žaludek

Metastázy zřídka pronikají do žaludku, charakteristickými primárními nádory, pokud k tomu dojde, jsou rakovina dělohy, prsa u žen a dýchací systém. Při nemoci člověk zažívá změny chuti ve známých jídlech, zhoršuje se chuť k jídlu, bolesti žaludku.

Ovaria

Časný stupeň rozvoje metastáz ve vaječníku u žen se nijak neprokazuje. Mezi první příznaky patří obecná slabost a poruchy chuti k jídlu, pocit tepla v těle (hypertermie), jako při horkých záblescích při menopauze. Dále jsou příznaky doplněny tažením bolesti v dolním břiše.

Pohrudnice

Pleura se nazývá vnitřní povrch plic, které jsou jednou ze složek, které zajišťují normální dýchání. Je logické, že porušení pleurální vrstvy se změní na bolest na hrudi, kašel, problémy s normálním dýcháním. V raných stádiích lze metastázy v pohrudnici vnímat jako pohrudnice, díky které pacient nedostává adekvátní léčbu.

Nadledvinky

Metastázy v nadledvinách jsou pozorovány u různých typů nádorových nádorů. Často se objevují po rozdělení atypických buněk v plicích, ledvinách a mléčných žlázách. Patologie se vyznačuje adrenální nedostatečností a nekrotickou smrtí orgánových tkání, což dále zhoršuje prognózu.

Děloha

Rakovina dělohy se vyvíjí při 3-4 stupních nemoci. Zpočátku je přenos prováděn lymfou, ve 4. fázi je také připojen oběhový systém. Příznaky nemoci jsou přítomnost krvavého výboje v obdobích, kdy by neměly být, prudká bolestivost v dolní části břišní dutiny, bolest dolní části zad. Zvýšená fyzická aktivita vede k výraznějším příznakům.

Měchýř

Je-li močový měchýř poškozen, existují známky cystitidy, časté močení, bolestivé.

Slinivka břišní

Metastázy ve slinivce břišní ohrožují narušení produkce nezbytných hormonů, jejichž zvýšení nebo snížení sekrece se odráží v různých procesech lidského života. Mezi důsledky tohoto procesu patří náhlá řídkost, odmítnutí jíst, nutkání k nauzei, bolest žaludku, průjem.

Hrdlo

K komplikacím v zármutku dochází po rakovině v ústech, plicích a žaludku. Vedou k hrtanům a vředům hrtanu, otokům v ústech a krku, problémům s dýcháním, polykáním a extrakcí zvuku..

Diagnostika

Správná a včasná léčba metastáz je nemožná bez přesné diagnózy, která zahrnuje:

 • Počítačová tomografie (CT)
 • Ultrazvukové vyšetření
 • MRI
 • rentgen
 • Postup průzkumu radioizotopů
 • Probíhá vpíchnutí
 • Laboratorní testy

S pomocí komplexu diagnostických vyšetření předepsaných lékařem se stanoví úroveň metastáz, umístění sekundárních ložisek, přítomnost hlubšího růstu, pozadí purulentních jevů, rychlost růstu atd..

Ultrazvuk je jednou z nejdostupnějších metod detekce primární a sekundární rakoviny. Používá se jako primární výzkumná metoda, na jejímž základě se rozhoduje o provádění hlubších a nákladnějších postupů..

Léčba

Existence metastáz značně komplikuje léčebný proces, protože je třeba léčit několik nádorů najednou a existuje riziko vzniku nových. V takové terapii se používají následující techniky:

 1. Operativní excize. Velmi účinná metoda, ale teprve před objevením metastáz. Pokud by proces reprodukce rakoviny neexistoval, pak by patologie nebyla tak hrozná. S malým počtem sekundárních ohnisek jsou odstraňovány pomocí chirurgických operací a zachycují blízké oblasti, protože mohou být také náchylné k metastázám. Před tím je ukázána excize lymfatických uzlin a jiné tkáně postižené patologiemi.
 2. Metoda radiofrekvenční ablace zahrnuje destrukci abnormálních buněk pomocí vysoké teploty vytvořené speciálním zařízením v důsledku elektrického proudu.
 3. Přípravy. Používá se celá řada léků, léčba se provádí chemoterapií, stimulací imunitního systému a podáváním hormonů. Úkolem je zastavit růst zhoubného novotvaru.

Onkolog se zabývá léčbou onemocnění, terapie je komplexem výše uvedených opatření.

Kolik lidí žije s metastázami - prognóza

Přítomnost metastáz je vždy přitěžujícím faktorem, který výrazně snižuje údaj o tom, jak dlouho bude člověk ještě žít. Zde je prognóza pro různé typy rakoviny:

 1. Metastázy v pobřišnici dávají 5% úmrtnost. Díky rychlé detekci a implementaci komplexu nezbytné chemoterapie a rehabilitace, to dává dobrou pravděpodobnost vyléčení.
 2. Pro nadledvinky není prognóza tak příznivá, protože jsou spojeny s rozsáhlejším patologickým procesem.
 3. Střeva. K léčbě používáme kombinaci chirurgie, chemoterapie a radioterapie. Po celém komplexu je asi 50% pacientů vyléčeno a nadále žije.
 4. Játra. Bez terapie jaterní metastázy zabíjejí člověka po dobu 3-5 měsíců. Pokud provádíte potřebné lékařské postupy, prognóza se zlepší až na jeden a půl roku. Následně může toto číslo přidat další rok.
 5. Plíce. Průměrná míra přežití pro jeden další nádor je 35-45%.

Ve stadiu 4 (terminální) a rozsáhlých vzdálených metastázách pacienti zřídka žijí déle než několik týdnů.

Autor: webový editor, datum 22. ledna 2018

Rakovina fáze 4 je nejzávažnější. Člověk trpí nejen fyzickou bolestí, ale také morální bolestí. Pacient a jeho příbuzní se zpravidla vyrovnávají se skutečností, že nemoc nelze vyléčit, ale doufají, že zmírní utrpení a zmírní bolest..

Charakteristika 4. etapy onkologie

Rakovina fáze 4 je konečným stadiem karcinomu, kdy se metastázy začnou šířit do sousedních tkání a orgánů. Rakovinové buňky parazitují v celém těle. Přitěžující okolností klinického obrazu je poškození nervového systému a mozku, které negativně ovlivňuje chování a psychoemocionální stav pacienta.

Opomíjené případy onkologie odhalují živé příznaky:

 • Zánět a bolest v lymfatických uzlinách. Jedná se o orgány, kde se rakovina šíří především s metastázami, a ve čtvrtém stádiu onemocnění způsobuje maligní buňka sekundární nádory..
 • Žlutý tón pleti způsobený poruchami jater.
 • Ztráta hmotnosti v důsledku snížené chuti k jídlu, poruchy funkce střeva. Nevolnost a zvracení. V důsledku patologického procesu v těle klesá potřeba potravy a jídla. Jakmile pacient začal odmítat jídlo, u postele by měly být zavedeny nepřetržité hodinky. Odmítnutí jíst znamená nástup tepelného stádia karcinomu, což činí nemoc kritickou. Pacient postupně ztrácí schopnost péče o sebe a potřebuje pomoc zvenčí.
 • Slabost, únava. Anémie vede k apatii a slabosti, jejíž příčinou je snížená chuť k jídlu. Zvýšená únava je způsobena dysfunkcí mnoha vnitřních orgánů v důsledku rakoviny, intoxikace těla a vnitřního krvácení.
 • Na pozadí intoxikace rakovinou a v důsledku zánětlivého procesu v těle dochází ke zvýšení teploty. Teplota je téměř neustále vysoká.
 • Výrazný syndrom bolesti způsobený kompresí vnitřních orgánů přerostlým nádorem. Vnitřní deformace orgánů vede ke stagnaci žluči, krevním sraženinám, problémům s játry a ledvinami. K úlevě od bolesti je pacientovi injikován morfin. V posledních dnech nemoci ani silné opiáty nesnižují bolest..
 • Ischémie způsobená renální dysfunkcí a metabolickými poruchami.

Rakovina fáze 4 ovlivňuje kůži.

Zanedbání nemoci a ignorování prvních alarmujících příznaků mají nenapravitelné následky.

Známky odrůd onkologie

Onkologický proces má zvláštní rysy, které jsou určeny umístěním nádoru:

 1. Kašel s krevními sraženinami je charakteristický pro rakovinu krku a poškození plic. Tento příznak je pozorován, když rakovina postihuje nosohltanu..
 2. Dysfagie a krvavé zvracení se objevují, když otok ovlivňuje střeva.
 3. S melanomem jsou možné kožní léze s nezpevňujícími vředy, kolem kterých je mírný otok.
 4. Výtok z ženského genitálního traktu, který má štiplavý nepříjemný zápach, charakteristický pro rakovinu děložního čípku.
 5. Sexuální dysfunkce je charakteristická pro karcinom prostaty.
 6. Lomota trápí pacienta s onkologií v kostních tkáních.
 7. Náhlá slepota a nesnesitelná bolest hlavy, zhoršená koordinace pohybů a hluchota, výpadky paměti naznačují poškození mozkového nádoru.

Příznaky smrti

Pokud je pacientovi diagnostikována čtvrtá fáze rakoviny, pak existují známky smrti. V posledních dnech svého života hodně spí, protože je pod vlivem silných opiátů. Jeho blízcí potřebují přijmout nevyhnutelnost bezprostřední smrti a znát kruté osoby, které přistupují ke smutné události:

 • Lhostejnost k událostem okolní reality, apatie, odpoutanost, lhostejnost, negativní myšlenky. Vzniká v důsledku skutečnosti, že se osoba rezignovala na hrozící smrt.
 • Odchylky v činnosti centrálního nervového systému, které se projevují neadekvátními emočními reakcemi, nedostatkem fyzické aktivity.
 • Predkoma a kóma. Je důležité, aby v tomto stavu pacienti nadále slyšeli, proto by jim příbuzní měli věnovat pozornost a podporu..
 • Predagonie. Tento stav trvá několik dní a je doprovázen halucinacemi, prudkým poklesem krevního tlaku, bledostí kůže a cyanózou sliznic.
 • Klinická smrt. Tento jev je charakterizován ukončením práce všech orgánů a systémů těla, ale metabolický proces pokračuje na buněčné úrovni. Příčinou klinické smrti je omezený přísun kyslíku do mozku. Dojde-li k tomuto stavu u jiných nemocí, existuje naděje, že se člověk vrátí k životu do 4 až 5 minut bez dalších vážných následků. To není možné ve stadiu 4 rakoviny. Klinická smrt u karcinomu je ve skutečnosti fatální.
 • Absence příznaků funkce mozku a fungování orgánů a systémů.
 • V důsledku nedostatku kyslíku a zhoršeného krevního oběhu dochází před smrtí k agónii. Hladina kyslíku se projevuje přerušovaným dýcháním, které může úplně zmizet po dobu 1-2 sekund. Dýchání je mělké, expirace přesahují dobu inhalace. Zvuky a pískání při dýchání jsou způsobeny tím, že dýchací orgány jsou poškozeny metastázami.

Pro usnadnění dýchacího procesu lékaři doporučují použití kyslíkového polštáře - tímto způsobem kyslík okamžitě vstupuje do plic a obchází horní cesty dýchací. Kromě toho můžete zmírnit stav osoby navlhčením rtů a vnitřního povrchu úst vodou..

Lidé žijí v agónii 3-4 hodiny, pak dojde k smrti. Známkou smrti je zastavení fungování mozkových buněk. Současně se pokožka pacienta zchladne a objeví se kapičky studeného potu.

I v umírajícím stavu může hledání lékařské pomoci zmírnit bolest a prodloužit život alespoň o několik týdnů..

Terapie karcinomu 4. stupně

V této fázi není možné patologickému procesu zabránit. I po operaci jsou možné negativní důsledky. Prognóza onemocnění je však určována lokalizací hlavního onkologického zaměření. Používá se paliativní terapie.

Ke snížení metastáz se používá chemie a záření. Soulad s doporučeními lékaře a komplexní léčbou doprovázenou lékovou terapií prodlužuje život pacienta o několik let.

Je důležité si uvědomit, že žádné léky proti rakovině nejsou zaručeny, aby pomohly pacientovi. Nemoc není úplně vyléčena, ale terapie může pacientovi pomoci.

Psychologická pomoc

Pacienti s rakovinou 4. fáze vyžadují podporu od blízkých. Karcinom ovlivňuje tělo, všechny orgány - pacient cítí okamžik blížící se smrti a svou zbytečnost.

Příbuzní by měli pacientovi vytvořit nejpohodlnější podmínky pro život v posledních dnech života. Klidné tiché hudební pozadí a rozhovor s osobou o jeho životě mu pomáhají přehodnotit, co prožil, upozornit na nejvýznamnější úspěchy a vychutnat si vzpomínky na příjemné události. Pacienti rádi slyší, když příbuzní nahlas čtou svá oblíbená díla beletrie. To vše přispívá k snadnému přístupu k smrti..

Ne vždy jsou příbuzní schopni poskytnout psychologickou pomoc pacientovi, protože vědí, že není možné toto onemocnění porazit. Poskytování služeb takovým pacientům v hospicích - organizace, kde psychologové a sociální pracovníci poskytují pacientovi pomoc a vytvářejí tak podmínky pro pohodlný život mimo měřené období. Hospice pomáhají nejen pacientům s rakovinou, ale také jejich příbuzným, učí je, jak se o pacienta starat, pomáhají s ním najít společný jazyk a klidně reagovat na nepříjemné chování. Nemoc dospělého příbuzného je pro děti obtížná - v hospicích jim psychologové pomáhají přijmout tuto nevyhnutelnou skutečnost.

Poslední fáze rakoviny je velmi obtížná. V posledních dnech a hodinách života nemůžete pacienta nechat o samotě s bolestí. S vědomím, že jeho příbuzní ho neopustili, cítili svou péči a lásku, pacient snadno odešel do jiného světa.

Prognóza karcinomu 4. stupně

Pacienti a jejich příbuzní se obávají statistik: je pacient s rakovinou 4. stupně vyléčitelný? Lékaři jsou opatrní při vyjadřování přibližné délky života pacienta příbuzným, raději odpovídají na otázky o tom, jak dlouho člověk zůstává s vyhýbavým životem. To obtěžuje příbuzné, protože chtějí specifika. Lékaři však nemohou dát přesnou odpověď, protože poslední stadium rakoviny má velmi nepříznivý klinický obraz..

Konečné stadium karcinomu je charakterizováno nekontrolovaným dělením rakovinných buněk, není možné předpovídat rychlost tohoto procesu. Rychlost šíření metastáz do sousedních tkání a orgánů může být realizována do 30 dnů a pokud metastázy neprogredují, je možné žít s rakovinou mnoho let. Závažnost agresivity v onkologii je určována věkem pacienta, použitou terapií a lokalizací primárního zaměření rakoviny.

Projekce lékařů pro přežití jsou pro určité typy karcinomu uklidňující. Lokalizace primárního nádoru má při formulaci prognózy rozhodující význam.

Takže onkologické onemocnění plic ve stadiu 4 má relativně pozitivní prognózu: o paliativní terapii a cyklech radioaktivního ozařování, chemoterapii žije člověk s vážným onemocněním až 5 let. Pokud jsou postiženy játra, část žaludku a slinivky břišní, prognóza je nepříznivá: člověk bude trvat maximálně šest měsíců.

Otázka, jak dlouho žijí s rakovinou ve stadiu 4 s metastázami, nebo dokonce konkrétnější: „Maminka (teta, babička...) dostala fázi IV, kolik jí zbylo?“, Příbuzní pacientů se pravidelně ptají onkologů. Když neslyšeli jednoznačnou odpověď, tazatelé se zpravidla stěžují na lékaře.

Proč neexistuje a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho pacienti s rakovinou IV žijí? Co určuje délku života pacienta s tímto velmi pokročilým stadiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucímu vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova, doktorka lékařských věd Semiglazova Tatiana Yurievna.

Rakovinové buňky jsou vlastní buňky člověka, jejichž růst a reprodukce ztratilo kontrolu nad tělem.

Evoluce rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, z nichž každé je obvykle označeno římskými číslicemi od I do IV. Detekce nádoru ve stadiu, kdy se metastázy již objevily ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje stadium procesu jako čtvrtý.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinou 4. fáze?

Prognóza života pacientů s maligním nádorem stádia IV je určována rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů..

Období zdvojnásobení nádoru může trvat 30 dní až několik let a desetiletí. Existují nádory, které člověk nikdy nemusí vědět o své existenci v těle. Vyznačují se velmi pomalým růstem a dlouhodobě se klinicky neprojevují. Jedná se o tzv. Latentní, indolentní nebo „dobré“ nádory.

Praktický příklad. V roce 1997 jsme pod vedením profesora Michaile Lazareviče Gershanoviče léčili pacienta s non-Hodgkinovým lymfomem stádia IV. Manžel pacienta se nás zeptal, jak dlouho musí jeho mladá žena žít? Po polychemoterapii a radiační terapii u ostatních ložisek mě pacientka přijíždí za plným zdravím 20 let a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“, které se vyznačují agresivním potenciálem pro metastázy. Při zdánlivě malé velikosti primárního zaměření dochází k rychlému šíření procesu - rychlý výskyt a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů však s pomocí moderní a včasné protinádorové léčby vše je možné převzít kontrolu nad příznaky nemoci a zpomalit nebo dokonce pozastavit „běh“ samotné choroby.

V některých případech doprovodná onemocnění (těžká forma diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Která neumožňují léčbu v plném rozsahu, výrazně zhoršují životní prognózu pacienta..

Věkové paradoxy

Existuje dojem, že pro starší lidi je obtížnější vypořádat se s nemocí zvanou rakovina. Ve skutečnosti velké množství průvodních nemocí omezuje použití některých typů léčby z důvodu rizika vzniku různých komplikací. Na druhé straně u starších lidí jsou metabolické procesy zpomaleny a průběh nemoci sám o sobě není aktivní, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a senilní věk sám o sobě není kontraindikací pro jmenování protinádorové drogové terapie. Biologický věk pacienta má větší význam, nikoli věk uvedený v pase.

Naopak u mladých pacientů je počet doprovodných nemocí několikrát menší a nemusí existovat žádná vážná onemocnění. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Takže věk se stává spojencem i nepřítelem.

Trvání anamnézy (historie) nemoci, stejně jako rezervy protirakovinné léčby, jsou velmi důležité..

Vše záleží na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + molekulární genetický závěr.

Antineoplastická léčba rakoviny stadia IV může dnes zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílené, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační látky, například bisfosfonáty nebo denosumab, drogová prevence nejčastějších komplikací chemoterapie: nauzea a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, především pro úlevu od bolesti;
 • cytoreduktivní chirurgické ošetření (zaměřené na snížení objemu nádorových hmot);
 • místní fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých příznaků onemocnění) - úleva od bolesti, sedace, korekce nedostatku výživy atd..

Proto jsou nádory klasifikovány do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, kterou lze léčit pomocí (nádory zárodečných buněk, cystický drift, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou zcela vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina malých plic, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které nereagují dobře na chemoterapii, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom atd...

U pacientů s melanomem stádia IV byl dakarbazin donedávna považován za nejcitlivější lék. Nyní byla získána data, která onkoimunologická léčiva - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (v Ruské federaci již byla registrována 3 léčiva: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) přeškolují imunitní systém těla k boji maligní nádor, což znemožňuje nádorovým buňkám „uniknout“ z imunitního dohledu. Podle údajů z klinických hodnocení a rozšířeného přístupového programu, který probíhal v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na drogy v této skupině je zvláštní. Proto u všech léků, které patří do nové třídy inhibitorů bodu imunitní odpovědi, by měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů.!

Molekulární onkologická laboratoř

U pacientů s rakovinou stadia 4 je nutné zdůraznit paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny možnosti léčby a jejich těla již nemohou s touto chorobou bojovat. Fyzický stav takových pacientů je v některých případech způsoben vícečetným selháním orgánů. Vyčerpané možnosti protirakovinné léčby neumožňují pokračování léčby. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je ostře potlačena (například nízká hladina hemoglobinu, krevní destičky, leukocyty). Naproti tomu v biochemické analýze krve může „jít mimo měřítko“, například indikátory kreatininu, bilirubinu a / nebo transamináz atd..

Fáze, kdy paliativní pacient zažívá těžkou slabost, nevstane z postele a nepohybuje se samostatně, nejí, má zmatení vědomí - nazývá se termální. Všechny možné typy léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická pomoc (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkce důležitých orgánů a systémů těla, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Pacienti s rakovinou stadia 4, kteří dostávají kompetentní paliativní péči, která je nyní plně zajištěna kvalifikovaným a speciálně vyškoleným personálem HOSPICE, však mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci čekat na nové ošetření, na které bude rakovina citlivá. Věda postupuje mílovými kroky!

Nesmíme také zapomenout na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají pacientům s rakovinou najít jejich „duchovní kotvy“.

Co dává pacientovi s rakovinou psychologickou pomoc?

 • Emoční stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • úzkosti, obavy, potíže v rodinných vztazích jsou překonány;
 • je posílena motivace k léčbě;
 • zlepšila se kvalita života pacientů a jejich rodin;
 • Získají se dovednosti efektivní komunikace se zdravotnickým personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že IV fáze maligního procesu je dnes dobře kontrolovaným procesem, který je s pomocí protirakovinné léčby úspěšně převeden na chronický a pomalý proces. To zase umožňuje pacientům žít podle nové a účinnější léčby. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut na N.N. N.N. Petrov k otázce: "Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou stadia 4?" vám umožní odpovědět: „Dlouhá“, ale podrobena včasnému a modernímu ošetření.

Publikace autora:
Tatiana Yurievna Semiglazova
doktor nejvyšší kategorie
Doktor lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace N.N. N.N. Petrova

Předchozí Článek

Prevence žaludečních chorob