Hlavní
Prevence

Jak zacházet s akustickým neuromem pomocí lidových prostředků?

Akustický neurom je benigní novotvar. Její příznaky se neobjeví okamžitě, ale léčba by měla být zahájena co nejdříve, aby nedošlo k drastickým opatřením. Nejčastěji je diagnostikována jednostranná patologie a u mužů starších 50 let je pozorována tendence ke vzniku neuromu. Jaké jsou důsledky takového nádoru a jak se s ním vypořádat, je třeba zvážit podrobněji..

Umístění sluchového nervu a jeho vlastnosti

Nejdříve zvažte funkce umístění problémové oblasti. Akustický neurom je benigní novotvar, který postihuje osmý pár kraniálních nervů. Toto je vestibulární kochleární nerv. který je zodpovědný za sluchové a vestibulární funkce. Protože je spárován, nádor může být také symetrický a vyskytovat se na obou stranách, ale je to velmi vzácné.

Ve vnitřním uchu se vyvíjí neurom sluchového procesu vestibulárního kochleárního nervu. Proto se jeho příznaky často podobají senzorineurální ztrátě sluchu. Při významných velikostech může také trpět vestibulární proces, což se odráží ve zhoršení poziční orientace osoby.

Novotvar tohoto typu je primární novotvar gliatu. Také v lékařské praxi se používá alternativní název - schwannoma. Vyvíjí se v myelinovém obalu nervu z Schwannových buněk. Důsledky tohoto procesu jsou vyjádřeny v mačkání důležitých center mozku a ničení samotného sluchového nervu..

Přibližně každá desátá diagnóza spojená s výskytem benigních novotvarů v lebeční části těla je neurom. Podíl bilaterálních patologií navíc nepřesahuje 5%. Pokud je detekován nerozvinutý schwannom až do velikosti 1,5-2 cm, je možné operovat bez přímého chirurgického zákroku, tj. Pomocí směrového paprsku. S tímto přístupem je šance na udržení sluchu v postiženém uchu 1: 1. Téměř polovina pacientů s tímto problémem opouští nemocnici úplně zdravě. S postupujícím onemocněním a zachycením rostoucí oblasti se procento pozitivního výsledku z hlediska obnovení sluchu rychle snižuje a v některých případech dosahuje nuly..

Příznaky neuromu

Příznaky naznačující nádor v oblasti sluchového nervu se nemusí objevit dlouho. To komplikuje diagnózu, čímž zpomaluje léčbu problému. Nejčastěji jsou příznaky podobné příznakům běžné poruchy sluchu. Někteří lidé začínají léčit ztrátu sluchu, aniž by si uvědomili, že problém leží jinde. Jak patologie postupuje, symptomy se zhoršují a objevují se specifické příznaky, díky nimž je podezření na přítomnost patologického novotvaru prokázáno.

Typické příznaky neuromu:

 • Tinnitus Tinnitus nastává, když je přenos zvukových impulsů narušen v důsledku poškození vestibulárního kochleárního nervu.
 • Porucha vestibulárního aparátu. Nevolnost, závratě, nedostatek sebevědomí při pohybu, kymácející se chůze, ztráta orientace v prostoru.
 • Bolestivé projevy. Ovlivňuje oblast obličeje, ucha a hlavy ze strany tvorby neuromu.
 • Nystagmus a snížený reflex rohovky, dvojité vidění. Projevuje se při tlaku na mozek a podráždění určitých částí jeho kmene.
 • Narušení chuti. Spojeno s tlakem na 12. pár nervů, doprovázené dysfunkcí slinných žláz.
 • Porušení řeči, artikulace, polykání. Neurinom ovlivňuje nervy vagus a glossopharyngeal.

Zvýší se intrakraniální tlak. Vlivem na trigeminální nervy se mohou objevit křeče svalů obličeje nebo jejich znecitlivění.

Příčiny a důsledky

Akustický neurom je ve většině případů idiopatický. To komplikuje její léčbu, protože bez jasně stanovené příčiny je mnohem obtížnější ovlivnit problém a jeho důsledky..

Existuje však několik faktorů, které mohou zvyšovat riziko nádoru. Za prvé, jako téměř každý jiný nádor, může se pod vlivem záření objevit neurom. Záření má obecný negativní vliv na organismus a vyvolává degeneraci buněk, jejich patologickou reprodukci a další podobné procesy. Ozařování lze dosáhnout v souvislosti se zvláštnostmi odborných činností, katastrofou způsobenou člověkem, při kontaktu s radioaktivními látkami. Bezvýznamné dávky během lékařského vyšetření nemají negativní účinek, ale mají tendenci se hromadit v těle. Některá ošetření také představují radiologickou hrozbu, ale nemají jinou alternativu.

Druhým faktorem je dědičnost. Onemocnění typu neurofibromatózy typu 2 způsobuje genetické mutace a vyvolává růst schwannomů a dalších benigních formací. Pacienti s touto diagnózou ztratí sluch ve věku 30-40 let a nejčastěji se nádor vyvíjí na obou stranách.

Kromě ztráty sluchu má úplný nebo částečný zvukový neurom další důsledky:

 • hydrocefalus;
 • degenerace do onkologie je vzácná;
 • postižení způsobené expozicí v určitých oblastech mozku a rozvojem sluchu;
 • smrt v důsledku poškození mozku.

Hlavní komplikací ve vývoji novotvaru, navzdory jeho benigní povaze, je to, že ovlivňuje měkké tkáně vnitřního ucha a mozku. Při překročení interního zvukovodu ovlivňuje schwannoma blízké neurovaskulární struktury. To způsobí, že člověk ztratí některé pocity a funkce. Hlavní problém spočívá v tom, že i po odstranění problému nelze všechny oblasti úplně obnovit. Kromě toho mohou být během operace poškozeny procesy sousedních nervů..

Diagnostika a léčba

Obtížné diagnostikování příznaků neuromu často vede k tomu, že léčba je prováděna nesprávně v počátečních stádiích. Nevykazuje jasné známky její přítomnosti, a proto lze při malé velikosti nádoru mylně stanovit diagnózu ztráty sluchu. Expozice lékům může oslabit tělo a urychlit růst novotvarů.

Aby neurom sluchového nervu nepostupoval tak rychle, není nutné provádět pochybné ošetření lidovými prostředky pro nepotvrzené příznaky nebo odložit návštěvu u lékaře na poslední. Pouze důkladná diagnóza je schopna problém identifikovat a pomoci rozloučit se s ním bez velkého poškození zdraví..

Pro stanovení diagnózy se používají následující metody:

 • Počítačová tomografie (CT). Vyhledá nádor a ukazuje jeho velikost. Diagnóza může být komplikována polohou neuromu. Ve většině případů se však nachází v oblasti úhlu mozečku nebo jde do vnitřního zvukovodu..
 • MRI. Stanoví se velikost neoplázie a nádorové matrice. Tato metoda je považována za nejvíce informativní, proto se používá jako alternativa k CT. Problémová oblast je viděna v několika projekcích, což umožňuje pozorovat i skryté útvary s průměrem až 15 mm.
 • Electronystagmography. Opravuje nystagmus registrací biopotenciálů oční bulvy.
 • Radiografie. Časová kost je vidět v řezu podél Stenversovy projekce.
 • Audiografie. Identifikuje příznaky ztráty sluchu a míru odchylky.

Protože se nádor obvykle vyvíjí pomalu a může přestat růst sám o sobě a ve vzácných případech se dokonce zmenší, v počátečních stádiích se léčba skládá z dynamického pozorování. Pokud se příznaky začnou zhoršovat, může být nutná drastická intervence..

Radiační terapie se používá pro malé neuromy. Pomocí frakcionovaného ozařování přestane nádor růst. Nevýhodou tohoto postupu je, že tělo dostává část záření, což zvyšuje riziko vzniku mozkových nádorů.

Pro chirurgické odstranění neuromů většina odborníků upřednostňuje radiochirurgii, tj. Gama nůž. V tomto případě je vyříznutí formace provedeno bezbolestně a s malým ionizujícím zářením a trauma pro pacienta je minimalizováno..

Tradiční skalpel chirurgie může odstranit jakoukoli velikost nádoru, ale je spojena s rizikem recidivy a ztráty sluchu.

V praxi se přístup k neurinomu provádí třemi způsoby:

 • Translabyrinthine. Provádí se kraniotomie za uchem, která otevírá přístup k prostřednímu uchu a labyrintu. Segment středního ucha a novotvaru se odstraní spolu s částí sluchového nervu. V tomto případě se pacient stane hluchým v operovaném uchu bez možnosti obnovení sluchu. Kvůli neodborným činnostem může dojít k poruše vestibulárního aparátu, pokud je poškozen odpovídající proces nervu.
 • Suboccipital (suboccipital). Léčba touto metodou umožňuje odstranit velký nádor a ponechává šanci zachovat sluch po operaci.
 • Prostřednictvím prostřední lebeční fosílie. Vhodné pouze pro provoz malých formací. Procento zachování schopnosti slyšet dosahuje téměř 50%.

Rehabilitace, metody prevence a prognóza

Pooperační období je spojeno s obnovou těla a pokud možno se sluchem. Vzhledem ke zvláštnostem přístupu do problémové oblasti spojené s otevřením lebky trvá rehabilitace docela hodně času.

S úspěšným odstraněním neuromu pomocí koncentrované radiační emise je jeho opětovné vytvoření mimořádně vzácné. Současně s tradiční excizí skalpelem se výrazně zvyšuje riziko recidivy.

Po operaci existuje riziko rozvoje ochrnutí obličeje, kontralaterální parestezie, problémů s polykáním atd. To je spojeno s rizikem poškození blízkých nervových zakončení. Když jsou ovlivněny struktury mozkového kmene a mozku, mohou být ovlivněna důležitá centra.

Pro prevenci neuromu není možné přijmout konkrétní opatření, která jsou spojena s jeho převážně náhodným vývojem. Nicméně, aby se předešlo jeho následkům, je důležité zahájit léčbu co nejdříve, takže pokud si všimnete jakýchkoli podezřelých příznaků, které mohou naznačovat nádor, okamžitě navštivte svého lékaře..

Pokud je léčba provedena včas a jsou splněny podmínky rehabilitace, zbaví se osoba negativního vlivu novotvaru a případně dokonce zcela obnoví sluch..

Benigní typ novotvaru, který je tvořen z Schwannových buněk myelinového pochvy, 8. pár lebečních nervů, je neurinom. Toto onemocnění má několik dalších jmen: akustický schwannom, vestibulární schwannom, akustický neurom. U lidí ve věku 30-40 let je diagnostikován nádor sluchového nervu.

Jak se projevuje poškození neuromu sluchového nervu?

Za prvé, stojí za zvážení fáze vývoje rakoviny. Neurom sluchového nervu má tři stádia, z nichž každé má své vlastní specifické příznaky:

 1. První fáze akustického schwannomu: benigní nádor měřící 2 až 2,5 centimetru. Jsou pozorovány příznaky charakteristické pro poškození sluchu a vestibulárního aparátu: ztráta chuti, závažné poškození sluchu (v důsledku stlačení kochleárního nervu), ztráta vestibulárních schopností, částečná ochrnutí obličejového nervu.
 2. Ve stádiu 2 neurinomu roste novotvar na velikost ořechu. Příznaky: mnohočetný nystagmus (rytmické, spontánní pohyby očních bulví), zhoršená koordinace a stabilita.
 3. Třetí fáze vestibulárního schwannomu: nádor roste na velikost slepičích vajec. Typické příznaky: ostrý hrubý nystagmus, zhoršená zraková funkce, mentální abnormality způsobené hydrocefalem (narušení normální funkce mozku).

Proč se objevuje vestibulární schwannoma?

Skutečné, přesné příčiny akustického neuromu nebyly dosud stanoveny. Je pravda, že lékaři mají v tomto skóre několik předpokladů. Nemoc mohou vyvolat následující faktory:

 • expozice člověka určitým typům chemických sloučenin a ionizujícímu záření;
 • přítomnost jiných benigních formací;
 • genetické změny v chromozomu 22;
 • přijímání velké dávky záření v raném dětství;
 • dědičná tendence k nemoci (neurom sluchového nervu je tvořen jako součást vážného dědičného onemocnění - neurofibromatóza).

Jak je diagnostikován akustický neurom?

K potvrzení diagnózy se často používají následující výzkumné metody:

 1. Radiografie. Touto metodou je možné detekovat patologie v kostních strukturách způsobené růstem nezhoubného nádoru..
 2. MRI (magnetická rezonance). Tento postup umožňuje zvážit nezhoubný neurom sluchového nervu v raných stádiích vývoje.
 3. Ultrazvuk (vyšetření ultrazvukem). Cenově dostupná, absolutně bezpečná metoda pro detekci změn v měkkých tkáních v oblasti růstu onkologického novotvaru.
 4. CT (počítačová tomografie). Poskytuje skutečnou šanci identifikovat akustické schwanomy s rozměry 1,5 cm.
 5. Biopsie. Způsob diagnostiky benigního nádoru sluchového nervu, který zahrnuje odstranění jeho části za účelem získání vzorků tkáně.
 6. Audiometrie nebo testy sluchu. Po vyšetření lékař obdrží audiogram, který ukazuje přítomnost sluchové funkce v přítomnosti vestibulárního schwannomu.

Léčba nádoru sluchového nervu

Předepisování léčby u pacientů s akustickým schwannomem je vždy stanoveno individuálně. Rozmanitost terapeutických opatření závisí na lokalizaci neuromu, stadiu vývoje a topografii onemocnění. Jak odstranit nádor? Ve většině případů je onkologie léčena chirurgickou nebo radiační terapií. Někdy používám lidové recepty k upevnění výsledků léčby..

Odstranění akustického neuromu

Když se začne rychle rozvíjet benigní onkologická formace, provede se radiační terapie (například radiochirurgie). Pro tento způsob ošetření se používá speciální zařízení zvané gama nůž. Ozáření nepřináší bolestivé pocity, ačkoli průběh léčby může trvat několik let (v závislosti na velikosti a citlivosti nádoru na paprsky). V některých případech se po odstranění neuromu může zhoršit sluch, může dojít ke znecitlivění sluchového nervu..

Někdy je potřeba chirurgický zákrok pro zachování sluchu. Lékař zpravidla činí toto rozhodnutí, když akustický schwannom roste do velké velikosti a je nebezpečně blízko hlavních částí mozku. Chirurgická intervence se provádí k eliminaci schwannomu sluchového nervu v co největší míře, jakož i k zabránění jeho dalšího vývoje a výskytu komplikací. Operace se provádí v celkové anestézii, rehabilitační období může trvat až jeden rok.

Léčba lidovými prostředky

Recepty „babičky“ se používají pouze jako doplněk k hlavnímu léčebnému procesu. Níže jsou uvedeny některé účinné lidové prostředky pro vestibulární schwannoma:

 1. Koňský kaštan (50 gramů) se nalije vodkou (půl litru). Nafukuje se 10 dní na tmavém místě. Kmen přes sýr. Užívá se třikrát denně, každá po 10 kapkách (rozpustí se ve vodě). Léčba trvá 3 měsíce.
 2. Bílé jmelí (2 lžičky) Pivte vroucí vodou (400 ml) a ponechte přes noc v termosku. Léčivý prostředek se vypije 2 polévkové lžíce třikrát denně před jídlem. Trvání terapie - 3 týdny.
 3. Semena běžného pochvy (1 lžička) se rozdrtí. Poté se vaří s horkou vodou (300 ml) a paří po dobu 15 minut. Lék je podán infuzí po dobu 2 hodin, pak filtrován. Používá se lidový lék, 2 polévkové lžíce 4krát denně po jídle. Kurz - měsíc.

Přečtěte si také tipy a triky, jak vybrat ten pravý naslouchátko.

Recenze

Před několika lety byl při obecném vyšetření nalezen neurom v počátečním stádiu vývoje. Začal jsem ztrácet sluch, došlo k narušení koordinace a rovnováhy. Po důkladné diagnóze lékař řekl, že nádor rychle roste. Radiační terapie byla předepsána a byla léčena asi 1,5 roku. Dokud nedošlo k relapsu nemoci.

Akustický schwannom se objevil na pozadí několika benigních novotvarů. To se ukázalo po MRI, ultrazvuku a biopsii. Aby se v budoucnu zabránilo vážným problémům, lékař doporučil chirurgické odstranění onkologie. Po operaci se sluch mírně zhoršil, ale vím jistě, že onemocnění ustoupilo.

Byl diagnostikován nezhoubný vestibulární schwannom. Tato nemoc se objevila kvůli dědičné predispozici. Nezhoubný novotvar začal aktivně růst a já jsem byl doporučen k radiační terapii. Zatímco jsem ve stadiu léčby, již existuje pozitivní dynamika. Posiluji léčebný proces lidovými prostředky.

Nemoci hlavy spojené s nádorem vždy děsí člověka, protože tyto patologie jsou pro tělo nebezpečné. Kromě toho může být otok doprovázen závažnými příznaky, kterým se lze vyhnout až po léčbě. Benígní nádory jsou léčeny a mají příznivou prognózu. Například, sluchový nerv je ovlivněn v dospívání nebo ve středním věku - s rychlou návštěvou u lékaře bude odstranění nádoru rychlé a úspěšné..

Zánět sluchové trubice je závažné a nebezpečné onemocnění, které by mělo být léčeno co nejdříve. Faktem je, že nádor roste každý den a bude obtížné ho odstranit z těla..

Sluchový nerv se skládá ze dvou složek: vestibulárního nervu, který vysílá informace o pohybu těla do mozku, a kochleárního odvětví, které je odpovědné za přenos signálů o poloze těla. Akustický neurom je benigní nádor, který může vzniknout z Schwannových buněk.

Nádor (poškození nervu) je umístěn v myelinovém obalu, který je umístěn v kochleárním nervu.

Neurinom není častý - v poslední době se onemocnění a příznaky neuromu zaznamenávají u 1 ze 100 000 lidí. U dětí mladších 10 let se patologie nevyvíjí - nemoc může ovlivnit dospívající a osoby středního věku (od 30 do 40 let). Většina patologií se navzájem podobá - neurom se vyvíjí v jednom uchu. Pokud je nádor oboustranný, nazývá se toto onemocnění neurofibromatóza. Nádor má schopnost růst, ale patologie zůstává po několik let nezměněna (pokud je nemoc chronická).

Obnovení sluchového nervu je snadné při prvních známkách nemoci: při pomalé progresi nemoci nemoc nepředstavuje významné poškození a ohrožení těla. Pokud však vývoj patologie probíhá rychle, nádor může poškodit činnost cévního systému a stlačit mozkový kmen.

Navenek je neurom uzel - hustá a omezená formace. Tvar patologie může být různý - oválný nebo nepravidelný, takže lékaři po vyšetření mohou pacienta rychle diagnostikovat.

Fáze nemoci

Nervové léze jsou rozděleny do 3 fází v závislosti na klinickém průběhu onemocnění:

 1. Nejprve nádor dosáhne délky 2 cm. V této fázi jsou pozorovány léze vestibulárního aparátu a mírná paréza části obličeje.
 2. Druhým je novotvar nejméně 3,5 cm. K předchozím příznakům může být přidána komprese hlavy.
 3. Třetí - nádor dosahuje více než 4 cm. Kromě hlavních příznaků v této fázi si můžete všimnout funkčních poruch nervového systému, hydrocefalů a mentálních změn. Důležité: Tyto poruchy jsou způsobeny silnou kompresí na mozkové kůře..

Příčiny onemocnění

Zjevné důvody pro lézi neuromu sluchového nervu zatím nejsou jasné (v tomto případě mluvíme o vývoji patologie v jednom uchu).

Vývoj choroby je vyvolán:

 • traumatické zranění mozku;
 • účinek záření na tělo;
 • otrava spojená s porušením membrány v důsledku poškození toxinů a jedů.

Většina případů uvádí, že se onemocnění může vyvinout bez konkrétních rizikových faktorů. Vývoj patologie často vychází z genetické predispozice. V tomto případě již 100% pacientů ve věku 25-30 let má neuromy, které se vyvíjejí v uchu, lebce a zádech..

Příznaky patologie

Je obtížné léčit příznaky poškození nervů, zejména pokud se onemocnění stalo chronickým. Důležité: začátek vývoje patologie je vždy asymptomatický. Nádor roste v průběhu několika let, takže příznaky se nemusí objevit okamžitě po infekci, ale po určité době.

Jak nádor roste, začínají se objevovat příznaky - jejich „soubor“ přímo závisí na stlačených oblastech mozku, které utrpěly v důsledku nádoru.

První příznaky nemoci: zvonění v uších (zejména u pacienta), kongesce a nepříjemný hluk. Pokud se neléčí, sluch se začne zhoršovat, ale tento příznak se často pro pacienta „nevnímá“.

Pokud schwannoma dosáhne 3 cm, pacient bude pociťovat hluchotu, náhlý pokles sluchu a ztrátu sluchu. Důležité: často symptomy dramaticky ovlivňují pacienta a doplňují tělo náhlým zhoršením pohody.

Příznaky, které se mohou v důsledku onemocnění rozvinout:

 1. Nevolnost
 2. Závrať
 3. Vratná chůze
 4. Zvracení
 5. Nerovnováha, zejména při náhlých pohybech těla
 6. Dvojité vidění
 7. Rozrušení chuťových pohárků a slinění
 8. Bolest v uchu, zádech a obličeji
 9. Slabost při žvýkání (atrofie)
 10. Necitlivost obličeje

Sluchový nerv je pro tělo důležitý, protože ztráta sluchu je vážná porucha, kterou je těžké napravit. Nádor je však považován za benigní, takže jej lze léčit kdykoli, zejména během období, kdy jsou detekovány příznaky..

Neurinom - diagnostika patologie

Není obtížné vyléčit chorobu sluchového nervu, hlavní věcí je diagnostikovat a porozumět stupni nemoci. K identifikaci patologií ve většině případů dochází při náhodném vyšetření, protože příznaky se v těle neobjeví vždy bezprostředně po objevení se nádoru.

Později, s pomalým, ale konstantním nárůstem, je diagnóza považována za obtížnější. K diagnostice nervu ucha byste měli:

 • provést MRI mozku, abyste pochopili velikost a umístění nádoru;
 • vytvořit rentgen - rozšíření zvukovodu uvnitř ušního boltce;
 • provádět audiometrii sluchové funkce;
 • proveďte test ABR k určení funkce poškozeného nervu.

Tyto postupy vám umožní pečlivě prozkoumat léze tumoru a mozku. Důležité: novotvary budou viditelné ve vzdálenosti větší než 1 centimetr a malé nádory je obtížné pozorovat.

Léčebné metody: postupy a léky

Existují dva způsoby, jak zacházet se sluchovým nervem:

 1. Užívání symptomatických léků.
 2. Radiosurgery, radioterapie.

V prvním případě lékař předepisuje léky, přičemž bere v úvahu příznaky, věk pacienta a dynamiku vývoje nádoru. Kromě toho lékař bere v úvahu:

 1. Pokročilý věk vyžadující jiné ošetření.
 2. Mírné příznaky nemoci.
 3. Nedostatek operace kvůli zdravotním stavům.
 4. Malá velikost nádoru.

Při radiační terapii se pacient podrobuje komplexní léčbě zaměřené na zmenšení velikosti nádoru a jeho odstranění z ušního kanálu. Obě léčby jsou považovány za bezpečné pro zdraví.
Léčba akustické neuritidy je důležitý proces. Ačkoli se neurom zřídka stává maligním, měl by být léčen co nejdříve. Důležité: radioterapie a radiační terapie se provádí s velkým nádorem, jehož velikost je alespoň 1 cm.

Jak léčit nádor lidovými prostředky

Neurinom je léčen lidovými metodami, protože tělo potřebuje nasycení vitamíny a živinami. Příznaky způsobené alternativní léčbou zmizí 7-8 dní po zahájení alternativní terapie.

jmelí

Nalijte 2 polévkové lžíce nasekaných výhonků se 2 sklenicemi vody a zapálte. Vaříme vývar a necháme ho vařit. Pijte půl sklenice půl hodiny před jídlem. Při této léčbě je možné obnovit sluchový nerv po 2 týdnech, po kterých byste si měli udělat přestávku.

Sophora

Sluchový nerv můžete léčit japonskou sophorou. Naplňte 50 gramů rostliny půl litru vody. Trváme na hmotnosti po dobu 2 hodin, stlačíme a zahřejeme. Užívejte 3krát denně před jídlem. Kurz je 35 dnů. Příznaky zmizí 20 dní po užití léku.

Kaštan

Nádor můžete léčit pomocí kaštanové infuze. Nalijte 30 gramů kaštanu s 0,5 litru vodky a nechte 10 dní. Vezměte 10 kapek jednou denně, zředěním ve sklenici vody. Příznaky zmizí po 2 týdnech od užití tinktury. Kurz - 3 týdny.

Mordovnik

Neurom (nádor) je léčen tlamy. Nalijte lžíci suché byliny s 300 ml vody a vařte na vysoké teplotě po dobu 15 minut. Napněte vývar a vezměte 4krát denně, 2 polévkové lžíce. Léčba je vynikající pro zmírnění příznaků a zlepšení sluchu. Nádor může být vyléčen za 2-2,5 týdnů.

Neurom je benigní nádor, který se projevuje v průběhu vývoje příznaků. Měl by být léčen co nejdříve, aby se zabránilo poruchám mozku, srdečního systému a dalším problémům. Neurinom je léčen léky a lidovými recepty, které se provádějí doma. Hlavní věcí je správné dávkování, aby se nemoc vyléčila v krátkém čase a nepoškodila tělo..

Pro prevenci a léčbu parazitů v těle lékaři doporučují Intoxický sirup. Jedná se o přírodní lék, který díky tříslovinám, čistí od parazitů v 1 kurzu, léčí a chrání játra, srdce, plíce, žaludek a pokožku. Intoxic nemá žádné kontraindikace a začne působit během několika hodin po jeho použití. Účinnost a bezpečnost léčiva byla opakovaně prokázána klinickými studiemi a mnohaletými terapeutickými zkušenostmi..

Alternativní léčba akustické neuritidy

Diagnostika

Porušení zdravého vnímání je jedním ze sociálně významných problémů. Proto, pokud existuje podezření na senzorineurální ztrátu sluchu, měl by být pacient hospitalizován na ORL oddělení nemocnice, pokud je to možné. K tomu, abychom předpokládali, že toto onemocnění je dostačující:

 • Stížnosti pacientů na výše uvedené příznaky;
 • Historie možných příčin, které by mohly vést k onemocnění.

Po hospitalizaci se provádí další diagnostika k potvrzení a objasnění diagnózy.

Test řeči

Elementární zkouška, která nevyžaduje žádné vybavení. Nejprve zkoumají slyšitelnost šeptané řeči. Provádí se podle následujícího algoritmu:

 • Vzdálenost mezi lékařem a pacientem by měla být 6 metrů. Pacient by měl při zavírání druhého zvukového otvoru čelit uchu u lékaře;
 • Doktor vyslovuje slova hlavně nízkými zvuky (doupě, moře, okno atd.), Poté vysokými zvuky (houští, zajíc, zelná polévka);
 • Pokud pacient neslyší nízké / vysoké zvuky, vzdálenost se zmenší o 1 metr.

Norma: nízké zvuky šeptající řeči by měly být pacientem jasně rozeznatelné ze vzdálenosti 6 metrů, vysoké zvuky - 20.

V případě potřeby se podobná studie provádí za použití hovorové řeči..

Výzkum pomocí ladičky

První a nejjednodušší metoda pro instrumentální diagnostiku funkce sluchu. Použitím nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních ladících vidlic se určuje druh poškození (neschopnost vést zvuky nebo senzorické poruchy sluchu)..

Co je to ladička? Je to speciální nástroj, který vydává zvuk o specifické frekvenci. Skládá se z nohy (pro kterou drží lékař) a větví (když na ně narazíte, ozve se zvuk). V medicíně se používají dva typy ladicích vidlic: C128 (nízká frekvence) a C2048 (vysoká frekvence).

Pro diagnostiku senzorineurální ztráty sluchu jsou relevantní následující testy:

Jakékoli snížení schopnosti rozpoznávání slov.

Výše uvedené metody se používají k objasnění stavu pacienta, zřídka se používají v klinické praxi..

Národní směrnice také ukazují tomografii (CT) časové oblasti, aby se vyloučila přítomnost nádorů, a ultrazvuk cév vertebrobasilární pánve..

Lékařská taktika se výrazně liší v závislosti na formě senzorineurální ztráty sluchu, proto je jejich léčba zvažována samostatně. Jedna věc zůstává nezměněna - včasná léčba pacienta (když se objeví první příznaky) výrazně zlepšuje prognózu patologie.

Léčba náhlých / akutních forem

Pokud existuje podezření na akutní neuritidu sluchového nervu, měl by být pacient okamžitě přijat do ORL / ​​neurologického oddělení nemocnice. Pacientovi je zobrazen „ochranný“ zvukový režim, který vylučuje jakékoli hlasité zvuky (hlasitá řeč, hudba, okolní zvuky atd.).

Standardy lékařské péče (MES) doporučují následující léky:

 • Hormony-glukokortikosteroidy intravenózně (Dexamethason). Zpravidla se předepisuje na 7-8 dní s postupným snižováním dávky;
 • Léky ke zlepšení krevního oběhu, včetně nervové tkáně (Pentoxifylin / Vinpocetin). Doporučené schéma jmenování: intravenózně po dobu 8-10 dnů;
 • Antioxidanty (vitamíny C, E; Ethylmethylhydroxypyridin sukcinát).

Pokud po hospitalizaci stále existuje potřeba léků, jsou předepsány k dalšímu přijetí, ale ve formě tablet.

Subakutní / chronická léčba

U těchto forem zaujímá patologie stabilní nebo pomalu progresivní průběh. Aby se zpomalil pokles funkce vnímání zvuku, pacientovi se zobrazí následující opatření:

 1. „Ochranný“ zvukový režim;
 2. Léčba dalších doprovodných nemocí, které by mohly vést k rozvoji senzorineurální ztráty sluchu;
 3. Režim podpůrné léčby podobný režimu léčby akutní senzorineurální ztráty sluchu. V průměru 2krát ročně.

Kromě toho by měla být věnována náležitá pozornost přizpůsobení pacienta ve společnosti pomocí specializovaného zdravotnického vybavení.

Klinické stádia

V první fázi onemocnění se člověk obává ztráty sluchu v postiženém uchu.

Podle velikosti nádoru existují 3 hlavní stádia onemocnění. Podívejme se na ně podrobněji.

 1. V počátečním stádiu onemocnění je nádor malý (až do 15 mm) a je umístěn hluboko ve vnitřním zvukovodu. Během tohoto období se pacienti obávají ztráty sluchu nebo hluchoty na jednom uchu a hluku v něm. Současně se vyskytují poruchy chuti v předních 2/3 jazykových a vestibulárních poruch. Vyšetření odhalí ztrátu sluchu s jasnou lateralizací ultrazvuku na zdravou stránku, relativně normální vnímání čistých tónů a neschopnost rozeznat řeč. Kromě toho u těchto pacientů dochází ke snížení citlivosti rohovky, nosní sliznice a ústní dutiny. Sluchový neurom se někdy ve svém debutu projevuje výraznými vestibulárními příznaky a může napodobit Meniereho nemoc nebo labyrinthopatii.
 2. Ve druhém stádiu dosahuje velikost neuromu 40 mm, přesahuje pyramidu spánkové kosti a vyvíjí tlak na mozkové struktury (mozeček, poníky, medulla oblongata). Kromě toho se projevují všechny klinické příznaky. K dalším příznakům onemocnění patří nystagmus (nedobrovolné pohyby očí), statické poruchy (zhoršená koordinace pohybů, nestabilita při chůzi), častější a intenzivnější záchvaty závratě, objevují se první známky intrakraniální hypertenze (otok hlavy zrakového nervu). Mohou být také ovlivněna jádra trigeminálního nervu, což se projevuje parestézií v zóně jeho inervace, trismem žvýkacích svalů na postižené straně..
 3. Nádor stále roste a může mít velikost přes 60 mm. Na pozadí progresivních neurologických příznaků ušní symptomy ustupují do pozadí. U pacientů se zvyšuje intrakraniální hypertenze, je zde hrubý mnohočetný nystagmus, rozvíjejí se duševní poruchy. Během tohoto období se projevují známky poškození kraniálních nervů (obličeje, vagus, trigeminální) a někdy i vizuální, což je následek slepoty.

Výsledkem je, že nemoc vede k poškození životně důležitých center (respirační a vazomotorická) v dřeňové oblongata a smrti..

Je třeba poznamenat, že s ohledem na moderní diagnostické schopnosti a onkologickou bdělost zdravotnických pracovníků je poslední stádium nemoci mimořádně vzácné..

Diagnostika

Rentgenové a neuroimagingové techniky pomáhají přesněji stanovit diagnózu „akustického neuromu“. V počátečních stádiích, s malým neuromem (do 1 cm), není obvykle vizualizována pomocí CT mozku. Proto se provádí rentgen lebky s pozorovacím obrazem časové kosti. V potvrzení diagnózy vestibulárního schwannomu je prokázáno rozšíření interního zvukovodu. Protože neurinomy dobře absorbují kontrast, je možné CT se zvýšeným kontrastem. Současně je vizualizována formace s jasnými hladkými konturami..

MRI mozku v případě neuromu odhaluje hypo- nebo isointenzivní tvorbu na T1-vážených obrazech a hyperintenzní tvorbu na T2-vážených obrazech. U nádorů měřících 3 cm nebo více je charakteristická heterogenita signálu spojená s přítomností cystických oblastí v nich. Vizualizace deformace mozkového kmene a mozečku je možná. S kontrastní MRI dochází u 70% pacientů k heterogenní akumulaci kontrastu.

Radikální metodou léčby je odstranění neuromu, které lze provést otevřeným chirurgickým zákrokem nebo radiochirurgií. Chirurgické odstranění je vhodné, když je detekován velký nádor, když je detekováno zvýšení jeho velikosti v dynamice pozorování, když neurom roste po radiochirurgickém zákroku. Hluchota a paréza nervu obličeje jsou často důsledkem operace. U neuromů menších než 3 cm je možné stereotaktické radiochirurgické odstranění. Provádí se také u starších pacientů s prodlouženým růstem po subtotální resekci a v případech, kdy je riziko chirurgického zákroku významně zvýšeno v důsledku somatické patologie..

Radiační terapie pro neurom má indikace podobné těm pro radiochirurgii. Ozáření není způsob, jak odstranit formaci, ale zabraňuje dalšímu růstu a vyhýbá se chirurgickému zákroku.

U pacientů s náhodně detekovaným neuromem na CT nebo MRI bez klinických příznaků, u pacientů s dlouhodobým poškozením sluchu a u starších pacientů s mírnými příznaky jsou uvedeny nastávající taktiky s neustálým sledováním velikosti formace a dynamiky klinických příznaků..

Výsledek neuromu do značné míry závisí na včasnosti diagnózy a velikosti nádoru. Prognóza je příznivá při adekvátní léčbě vestibulárního schwannomu ve stadiích I a II. S radiosurgickým odstraněním v raných stádiích, 95% zastavením růstu a úplným obnovením schopnosti pacienta pracovat. Při operaci existuje vysoké riziko ztráty sluchu a poškození obličejového nervu. Ve stadiu III neurinomu je prognóza nepříznivá: pacient může zemřít, pokud jsou vitální mozkové struktury komprimovány zvětšujícím se nádorem.

Tradiční medicína proti nádoru

Nepovažujte tradiční medicínu za všelék. Největší účinek z toho bude dosaženo v případě jeho komplexního použití s ​​tradiční medicínou. Takové přírodní prostředky pomohou nasycení těla užitečnými látkami, vitamíny, minerály..

Často se ptal, jaké byliny pít s neuromem
? Nejúčinnější je využití jednotlivých rostlin a sbírek. Mezi nimi nejčastěji používané: květy měsíčku, Rhodiola rosea, přeslička polní, provázek, heřmánek, jetel, máta, jmelí, zlatý knír, mordovnik. Při přijímání lidových prostředků je také třeba zvážit skutečnost, jak byly suroviny připraveny, a dodržování všech proporcí během přípravy..

Kaštan

Této rostlině není dáno poslední místo mezi rostlinnými surovinami. Je bohatá na různé užitečné látky. Pro léčebné účely lze použít všechny části rostliny. Takové složky jako mastný olej, glykosidy, škrob, taniny, thiamin, vitamin C. Jeho použití si našlo své místo nejen v lidové, ale i v tradiční medicíně. Může zmírnit zánět a otoky, zpomaluje srážení krve, což je velmi dobré pro trombózu. Bude však nejužitečnější při léčbě nádorů, protože má destruktivní účinek na rakovinné buňky. Tak, kaštan s neuromem
použité v této podobě:

Recept 1

Nalijte 50 g květin s ½ litru vodky. Umístěte na temné místo na 10 dní. Obsah protřepávejte denně. Po stanoveném čase vše namáhejte. Vezměte 10 kapek třikrát denně. Nejprve zřeďte vodou. Průběh přijímání je 2 týdny. Pak si vezměte týden volna a opakujte znovu. Délka tinktury - čtvrtletí.

Jmelí

Ošetřte neurom byliny
můžete použít jiné recepty. Například si vezměte 2 polévkové lžíce rozdrcených výhonů jmelí a přikryjte pár sklenic čisté vody. Nechte to celé přes noc. Ráno vařte vývar a nechte vyluhovat. Vezměte 0,5 šálku 3-4 krát denně půl hodiny před jídlem. Délka kurzu je 20 dní.

Mordovnik

Bylinkáři také doporučují takový recept. Nalijte 300 ml Art. l. suché tlamy. Vařte čtvrt hodiny. Poté se třikrát denně napije a vypije 30 ml. Trvání - 2 týdny.

Zlatý knír

Nasekejte 3 střední listy zlatého kníru jemně. Nalijte sklenici vroucí vody na všechno. Vše vařte 5 minut. Poté vše umístěte do termosky na 3-4 hodiny. Pijte čajovou lžičku 4krát denně.

Kromě těchto receptů existují i ​​další, které vám pomohou s takovým novotvarem. To nejsou všechny způsoby, které brání růstu neuromů.
, ale ukázalo se, že jsou účinné:

 • Kapku peroxidu vodíku rozpusťte ve 2 polévkových lžičkách vody. Pijte třikrát půl hodiny před jídlem po dobu 10 dnů. Přidávejte pravidelně a postupně.
 • Vezměte 100 ml 96% alkoholu. Nalijte 40 g propolisu. Trvejte na tom, že směs bude na místě chráněném před slunečním zářením. Protřepávejte denně. Směs promíchejte a přidejte trochu rostlinného oleje. Navlhčete vatový tampon a vložte jej do ucha na jeden den. Tento postup opakujte 10 po sobě jdoucích dnů.

Musíte si uvědomit, že jakákoli samoléčení může zhoršovat stav a průběh nemoci. Před použitím jakékoli metody byste se měli poradit se svým lékařem..

Domů »Život» Jak zacházet s akustickým neuromem pomocí lidových prostředků? Co je to akustický neurom a jak jej léčit.

Léčebné metody

Specialisté se nejčastěji snaží vyhnout chirurgii a uchýlit se k taktice čekání. Spočívá v ovládání sluchu pomocí audiometrie a sledování velikosti nádoru.

Pacientovi jsou předepsány léky a doporučuje se dodržovat dietu. Kromě toho můžete použít tradiční medicínu.

Je také běžné, že odborníci uvádějí pacienty na radiační terapii. Pokud nemoc postupuje, je nutný chirurgický zásah..

Užívání léků

Drogová terapie je komplexní. Pacientovi jsou předepsány následující léky:

 • léky proti bolesti (Nise, Ketanov, Nimesil);
 • protizánětlivá léčiva (Ortofen, Ibuprofen);
 • diuretika (Furosemid, Veroshpiron, Hypothiazid);
 • cytostatika (Methotrexát, Fluorouracil).

Neměli byste přestat brát léky předepsané odborníkem, aniž byste s ním nejprve konzultovali. Nedoporučuje se samostatně upravovat dávkování léků..

Lidové léky

Tradiční léky pomáhají zastavit růst nádoru, ale pouze doplňují lékovou terapii, nikoli nahrazují léky. Před použitím se doporučuje poradit se se svým lékařem..

Pro neurom sluchového nervu jsou nejúčinnější následující recepty:

názevIngrediencePřípravaDoporučení pro použití
Léčivá infuze
 • 2 lžíce. l. sušené jmelí;
 • 0,5 l vroucí vody
Rostlinné suroviny by měly být nality vroucí vodou. Poté musí být tekutina nalita do skleněné nádoby a odstraněna přes noc na tmavém místě. Kmen před použitím.Pijte 100 ml 3krát denně před jídlem. Doporučený kurz - 3 týdny
Tinktura alkoholu
 • 2 lžíce. l. Kaštan;
 • 0,5 l vodky
Surovina musí být umístěna do skleněné láhve, naplněna vodkou a ponechána vařit po dobu 2 týdnů. Nádobu třepejte každé 3 dny. Hotová tinktura by měla být filtrovánaZřeďte 10 kapek přípravku ve sklenici vody a pijte 3krát denně po dobu 2 týdnů. Pak byste měli udělat 14denní přestávku a opakovat kurz
Bylinné odvar
 • 1 polévková lžíce. l. eukalyptus, bahenní šavle, elekampan a jalovec;
 • 2 lžíce. l. lipový květ, léčivé sladké jetele a nasekané hlohové plody;
 • 1 lžička kořen lopuchu;
 • 0,25 l studené vody
Všechny bylinné přísady by měly být smíchány. Z výsledné směsi musíte vzít 1 polévková lžíce. l. nalijte suroviny vodou a zapálte na nízkém ohni. Jakmile se produkt zahřeje, musí se vařit ještě asi 15 minut a poté zabalit a vyjmout na teplom místě po dobu 2 hodin. Před použitím natřete vývar a přidejte převařenou vodu, dokud nebude sklenice plná.Užívejte 70 ml 3krát denně 30 minut před jídlem. Doporučený kurz - 2 měsíce

Radiační terapie

Radiační terapie je dlouhodobá expozice nádoru s naladěným zdrojem záření. Nejúčinnější metodou pro neurom sluchového nervu je použití gama nože. Během zákroku paprsek gama paprsků ovlivňuje novotvary. V tomto případě není celý povrch hlavy vystaven záření, ale pouze určité oblasti.

Procedura se provádí v lokální anestezii, protože nezahrnuje kraniotomii a je pro pacienta bezbolestná.

Strava

Správná výživa pro toto onemocnění zlepšuje celkovou pohodu a chrání před zánětem. U akustického neuromu se doporučuje do vaší stravy zahrnout následující potraviny a nápoje:

 • zelenina (mrkev, rajčata, modré zelí, řepa, brokolice);
 • ovoce a bobule (ostružiny, třešně, červené hrozny, citrusy, meruňky, ananas);
 • zelený čaj.

Je vhodné, aby pacient odmítl používat následující nádobí a produkty:

 • mastné mléčné výrobky;
 • uzené maso;
 • houby a žampiony;
 • výrobky z cukru a mouky;
 • konzervované výrobky;
 • luštěniny;
 • plody moře;
 • živočišné produkty (maso, ryby);
 • smažené jídlo.

Chirurgická intervence

Pro akustický neurom jsou prováděny 3 typy operací:

 1. Rectosigmoid. V tomto případě je možné zachovat sluch pacienta..
 2. Translabyrinthine. Během chirurgického zákroku je zřídka zabráněno poškození sluchu.
 3. Infratemporal. Tato metoda se používá, pouze pokud má pacient malý nádor.

Pooperační období je celkem dlouhé - asi rok. V tomto případě je pacient do 12 dnů v nemocnici pod dohledem odborníků. Pokud nádor není zcela odstraněn, mohou nastat metastázy. V takovém případě bude nutná druhá operace..

Klinický obrázek

Horní diagram je umístění kraniálních nervů (vyznačeno vlevo) ve vztahu k otvorům (vyznačeným napravo), skrz které vystupují z lebeční dutiny. Dolní schéma je umístění stejných nervů přemístěných neuromem pravého sluchového nervu 1. Vyšší orbitální prasklina 2. Kruhová díra 3. Oválná díra 4. Vnitřní zvukový kanál 5. Trubicí otvor 6. Hyoidní nervový kanál

V typických případech je prvním příznakem neuromu poškození sluchu nebo méně časté závratě. Ztráta sluchu může být jediným příznakem nemoci, zejména v počátečních stádiích. Nejprve se tyto poruchy projevují příznaky podráždění sluchu na straně nádoru: pacienti slyší různé zvuky a zvuky. Nástup šelestu obvykle předchází nástupu dalších příznaků. Pocit hluku se může zastavit. Pacienti si někdy nevšimnou ztráty sluchu na dlouhou dobu, zejména při absenci tinnitu.

Závratě u pacientů s neuromy sluchových nervů se vyvíjejí a postupně rostou. V některých případech jsou ve formě vestibulárních krizí, doprovázené nevolností a zvracením. Objektivní vyšetření odhalí horizontální nystagmus, výraznější při pohledu směrem k nádoru. Kochleární (nesoucí sluchové impulsy) a vestibulární části sluchového nervu jsou obvykle ovlivněny současně. V některých případech je ovlivněna pouze jedna část nervu.

Dalším nejčastějším příznakem je parestezie a bolest v polovině obličeje na straně nádoru. Bolest je obvykle bolestivá, tupá; v prvním období nemoci mohou občas zesílit a ustoupit. Jsou výsledkem komprese neurinomu trigeminálního nervu, který přechází vedle sluchového nervu. Méně často jsou bolesti paroxysmální a zpočátku mohou být zaměněny za trigeminální neuralgii nebo spojené s dentálními chorobami. Se zvyšující se kompresí nervu rostoucím novotvarem se trigeminální bolesti stávají trvalými. Zároveň se v odpovídající polovině týlního hrbolu může objevit bolest. Přes kompresi trigeminálního nervu nádorem je přetrvávající trigeminální bolest vzácná..

Inhibice rohovkového reflexu, slabost a atrofie žvýkacích svalů jsou také spojeny s poškozením trigeminálního nervu. Současně nebo poněkud později se na straně nádoru objeví periferní paréza obličejových a abdukčních nervů. Včasný výskyt periferní parézy nervu obličeje je pozorován u neuromů umístěných ve vnitřním zvukovodu. Rostoucí nádor se setkává s rezistencí kostí ušního kanálu, což vede ke zvýšenému tlaku na obličejový nerv. Klinicky je to doprovázeno výskytem parézy, ztrátou chuti v předních dvou třetinách jazyka a poruchami slin..

Diplopie (dvojité vidění) způsobená poškozením abducénního nervu je nejprve přechodná a teprve později se stává perzistentní.

Další vývoj klinického obrazu závisí na směru, kterým nádor roste..

S růstem nádoru nahoru a dozadu se objevují příznaky poškození mozku. S růstem směrem dolů a dozadu se spojují příznaky poškození glosárního nervu a vagusových nervů (poruchy fonace, polykání, potlačení reflexu hltanu a citlivost v zadní třetině jazyka). V pokročilých případech se může objevit dysartrie, dysfagie, svalová atrofie odpovídající poloviny jazyka, paréza pomocného nervu..

Přes stlačení přilehlých částí mozkového kmene a jeho posunutí v opačném směru jsou slabě vyjádřeny poruchy vodivých motorů a smyslových poruch. Porážka pyramidálního systému je vyjádřena zvýšením reflexů, výskytem patologických reflexů nohou na opačné straně. Těžká paréza je extrémně vzácná..

Zvýšený intrakraniální tlak je pozdním příznakem onemocnění. Jako projev intrakraniální hypertenze se vyvíjí stagnace bradavek optických nervů. V důsledku tlaku na chiazmus nebo na vizuální trakt dilatační třetí komory dochází ke změnám ve zorných polích (bitemporální nebo binasální hemianopsie, skotomy). Se zvýšeným intrakraniálním tlakem se bolest hlavy stává obecnou a soustředí se hlavně na čelo a zadní část hlavy. Připojila se k ní zvracením.

Akustická léčba neuromu

Chirurgický zásah k odstranění neuromu sluchového nervu je spojen s významnými riziky: jak z hlediska připravenosti těla podstoupit radikální léčbu a zotavení po něm, tak s možnými důsledky tradiční neurochirurgie spojené s poškozením funkčních mozkových tkání v procesu přístupu k odstraněnému akustickému neuromu.

Vzhledem k malé velikosti tohoto nádoru je nejprogresivnější metodou léčby akustického neuromu (akustický neurom) bezdotyková radiochirurgie pomocí CyberKnife, která umožňuje ničit nádorové buňky bez použití chirurgického zákroku..

Léčba neurinomů pomocí systému CyberKnife

Radiosurgický systém CyberKnife (CyberKnife G4)

CyberKnife pracuje vzdáleně, bez kontaktu s kůží, bez narušení integrity tělních tkání a během radiochirurgické léčby není nutná žádná anestézie. Proto je ve většině případů ve většině případů upřednostňována radiochirurgická léčba akustického neuromu. CyberKnife je nejpřesnější metoda radiochirurgie pro akustický neurom..

V procesu přípravy léčby na CyberKnife se pomocí instrumentální diagnostiky vytvoří prostorový model relativní polohy nádoru a zdravých tkání, což bude objem, ve kterém se vytvoří pomocí množství samostatných tenkých paprsků ionizujícího záření dávka záření, které ničí akustický neurom. Hardwarový a softwarový komplex s vysokou přesností je zodpovědný za dodání dávky, která působí přísně podle daného léčebného plánu, který umožňuje maximálně chránit zdravé tkáně před zářením a rovnoměrně dodávat významnou dávku do objemu akustického neuromu.

Akustický neurom (neurom sluchového nervu): Plán radiochemické léčby CyberKnife. Objem nádoru je zvýrazněn červeně - zde bude dodána maximální dávka ionizujícího záření

V některých případech může být indikována neurochirurgická intervence. Neurochirurgii lze často doplnit radiační terapií pro objem nádoru, který nelze odstranit bez významného rizika. Jako nezávislou metodu lze také použít ozařování akustického neuromu..

Radiační terapie IMRT v léčbě neuromu

Lineární urychlovač Elekta

Vzhledem k malé velikosti nádoru, jako je například akustický neurom, je přesnost dávky kritická, aby se zabránilo progresi nádoru a zachovala okolní zdravá tkáň. Nejúčinnější je radiační terapie založená na principu IMRT (Intensity Modeled Radiation Therapy), založená na 3D zobrazovacím systému (IGRT).

Na rozdíl od lineárních urychlovačů zastaralé konstrukce umožňuje takový systém dodávat požadovanou dávku ionizujícího záření přesně do objemu nádoru, aniž by se dotýkal sousedních zdravých tkání. Tím se dosáhne zvýšení jediné dávky záření, což umožňuje snížit počet relací, a tím i dobu léčby..

Plán radiační léčby je počítán na výkonném počítači a procedura léčby zajišťuje víceúrovňovou kontrolu kvality léčby lékařem, radiačním terapeutem a ošetřujícím lékařem. Výhodou radiační léčby pro akustický neurom je kromě účinnosti také absence anestezie.

Alternativní léčba

Moderní metody radiační terapie umožňují používat CyberKnife, Gamma Knife a lineární urychlovače pro léčbu nádorů mozku, které využívají princip dodávání vysoké dávky ionizujícího záření do nádoru, což vede k destrukci nádoru bez narušení integrity biologických tkání.

Ne všechna tato ošetření jsou zcela neinvazivní - gama nůž vyžaduje, aby byl kovový rám pevně přišroubován k lebce. Použití gama nože je navíc omezeno skutečností, že akustické neuromy mají tvar odlišný od sférické zóny, ve které může gama nůž tvořit jednotnou dávku záření. Tato vlastnost ohrožuje neúplné ozáření nádoru nebo dodání vysoké dávky do zdravých částí mozku..

Z tohoto důvodu se ve světové praxi častěji používá léčba akustického neuromu, radiační terapie a radiochirurgie na CyberKnife..

Předchozí Článek

Leukémie