Hlavní
Prevence

Neopustitelný mozkový nádor

Výskyt onkologických lézí mozkové tkáně je spojen s procesem atypického nekontrolovaného dělení mutovaných buněk. Neoperabilní mozkový nádor je rakovina čtvrtého nebo třetího stadia, kterou nelze chirurgicky odstranit kvůli její nepřístupnosti nebo přítomnosti velkého počtu metastáz.

Tento koncept zahrnuje zhoubné nádory měkkých tkání, mening a kostních struktur, které jsou umístěny uvnitř lebky. Neopustitelný mozkový nádor je charakterizován závažným klinickým průběhem a negativní prognózou.

Důvody

Mezi nejpravděpodobnější faktory nádorové transformace mozkové tkáně patří:

 1. Genetická predispozice. Osoba je považována za náchylnou k rakovině, pokud má některý z jejích přímých příbuzných rakovinu.
 2. Expozice radioaktivnímu záření. Pacienti pracující v podmínkách produkce kontaminovaných zářením jsou ohroženi..
 3. Škodlivé pracovní podmínky. Byla prokázána vysoká karcinogenní aktivita některých chemických látek, častý kontakt s nimi může vyvolat vývoj maligního nádoru.
 4. Špatné návyky. Kouření tabáku a zneužívání silných alkoholických nápojů jsou tradičně považovány za rizikové faktory pro vývoj nádoru..
 5. Neuspokojivý zdravotní stav. Chronická onemocnění, která jsou doprovázena potlačením obecné imunity, mohou vyvolat rakovinovou transformaci zdravých buněk.

Léčba terminálních stadií mozkové onkologie

Vezmeme-li v úvahu závažný klinický obraz choroby, jsou terapeutická opatření v tomto případě zaměřena na odstranění syndromu bolesti a maximalizaci kvality života pacienta s rakovinou..

V onkologické praxi se zvažují následující možnosti léčby pro nefunkční mozkový nádor:

V takových případech se používá poměrně zřídka používaný postup. Ale podle některých odborníků pouze radikální intervence může zlepšit pohodu pacienta..

Bodový účinek na nádor pomocí vysoce aktivních rentgenových paprsků stabilizuje proces nádoru a v některých případech snižuje velikost patologického zaměření.

Tato technika je založena na účinku hlubokého zmrazení mutovaných buněk pomocí tekutého dusíku.

Systémová cytotoxická léčiva jsou považována za nejčastější paliativní léčbu rakoviny 4. stupně pomocí metastáz..

Jak prodloužit život tak nemocným?

Život vážně nemocného člověka lze prodloužit kombinací následujících technik:

Zvýšení ochranných schopností těla lze dosáhnout jak drogami, tak metodami alternativní medicíny..

Technologie Cyber ​​Knife a Gamma Knife jsou robotická zařízení pro vysoce přesné ozařování mutované oblasti mozku. Léčivého účinku je dosaženo bodovým účinkem gama paprsků, které jsou dodávány v různých úhlech. Toxické účinky záření na zdravé buňky jsou tak minimalizovány..

Neopustitelná rakovina mozku pod vlivem cytotoxických léčiv je schopna se na krátkou dobu stabilizovat. Průběh čerpání těchto prostředků se počítá individuálně pro každého pacienta..

Prognóza a doporučení pro pacienty

U pacientů s terminálním stádiem mozkové onkologie je léčba zaměřena nikoli na vyléčení pacienta, ale na odstranění jednotlivých symptomů onemocnění. Proto je prognóza onemocnění negativní. Pokud je tedy diagnostikována rakovina v počátečním stádiu, pak je pětileté přežití pacientů 80-90%. Maligní onemocnění ve čtvrtém stadiu umožňuje přežít pouze 15% pacientů do pěti let.

Lékaři doporučují těmto lidem, aby se řídili všemi předpisy onkologa, dodržovali dietu a včas vyhledali odbornou pomoc, jakmile se celkový stav zhorší..

Nové způsoby boje proti gliomům

Čistě lékařský termín „glioblastom“ je dnes na rtech každého. Dmitrij Hvorostovský, Michail Zadornov, Zhanna Friske, Valery Zolotukhin, Yves Saint Laurent, Georg Ots - byli touto chorobou uneseni. Bere životy, aniž by se ohlédla zpět po slávě a bohatství.

foto s laskavým svolením N.N. Akademik N.N. Burdenko

Vizualizace gliomu (la) pomocí fluorescence protoporfyrinu IX (lb). Práce je prováděna společně FMSU NMITs neurochirurgie pojmenované po ac. N. N. Burdenko "Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace a GPI RAS."

foto s laskavým svolením N.N. Akademik N.N. Burdenko

foto s laskavým svolením N.N. Akademik N.N. Burdenko

Vizualizace gliomu (la) pomocí fluorescence protoporfyrinu IX (lb). Práce je prováděna společně FMSU NMITs neurochirurgie pojmenované po ac. N. N. Burdenko "Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace a GPI RAS."

foto s laskavým svolením N.N. Akademik N.N. Burdenko

Gliom je abnormální růst struktury nádoru v lidské mozkové tkáni. Tato formace je reprezentována souborem velmi odlišných buněk, jedná se o „heterogenní nádor“ v terminologii vědců. Znaky gliomu jsou považovány za svůj odlišný původ od jiných nádorů a absence metastáz. Její nádorové buňky však mají schopnost migrovat do zdravé mozkové tkáně, takže její léčba je mnohem obtížnější. Glioblastom je nejagresivnějším stadiem gliomu.

Tradiční přístupy, jako je chirurgické odstranění nádoru, radiační terapie a chemoterapie, bohužel život pacientů příliš neprodlužují. Chirurgická intervence neumožňuje úplné odstranění nádorových buněk, protože za prvé, neurochirurg nemůže odstranit přebytek a šetřit vitální mozkovou tkáň; za druhé, nádor je nerovnoměrná struktura bez jasných hranic a není známo, kolik nádorových buněk již proniklo do tkání zdravého mozku. Radiační léčba a chemoterapie mohou pouze zpomalit růst nádoru, ale nezastavit jej.

Vývoj molekulárních metod umožnil studium gliomů na genové úrovni. Výsledkem výzkumu byla změna klasifikace Světové zdravotnické organizace v roce 2016, která zahrnovala koncepty mutací několika genů, které jsou klíčové pro vývoj gliomů. Klasifikace se stala jasnější a nebyla založena na vizuálních charakteristikách nádorových buněk, ale na jejich molekulárních charakteristikách.

Ale ani to nijak výrazně nepomohlo v terapii nemoci a nezlepšilo vyhlídky pacientů. Vědci z celého světa vytvářejí mezinárodní konsorcia, aby našli řešení.

Shromáždili odborníky v oblasti medicíny, biologie, chemie, fyziky a bioinformatiky, kteří vyvíjejí nové přístupy k diagnostice a léčbě gliomu. Fyzici, chemici, biologové a lékaři aktivně hledají rozdíly mezi různými formami maligního gliómu..

Předpokládá se, že úspěchu lze dosáhnout za tří podmínek: 1) co nejranější diagnóza, 2) zdokonalení technologií, které umožňují zřetelně vizualizovat nádor a co nejúplněji odstranit, 3) individuální terapie pro cílené potlačení nádorových buněk na základě analýzy molekulárních charakteristik nádoru.

Vymezení hranic nádoru

Při chirurgickém odstraňování nádoru je nesmírně důležité neovlivňovat životně důležité oblasti mozku. Jednou z pokročilých technologií je chirurgie mozku s probuzením pacienta během odstranění nádoru. V mozku nejsou žádné receptory bolesti a postačuje lokální anestézie. Během operace doktor mluví s pacientem a žádá ho, aby vyřešil jednoduché problémy. Porucha chování pacienta naznačuje, že lékař vstoupil do nebezpečné zóny. Tento přístup umožňuje operovat nádory, které byly dříve považovány za nefunkční..

Úspěšné pokroky v této oblasti zahrnují vývoj ruských neurochirurgů a fyziků, kteří používají techniku ​​intraoperačního neuroimagingu gliomů. Před operací je pacientovi orálně podána kyselina 5-aminolevulinová (5-ALA), která je pro člověka zcela bezpečná, protože se jedná o meziproduktový metabolický produkt v těle. Tato kyselina se přeměňuje na fluorescenční látku protoporfyrin IX.

Akademik Vladislav Panchenko o programu RFBR pro studium gliomů lidského mozku:

„Jedním z úkolů, které pro vědu stanoví vedení Ruska, je najít účinné metody diagnostiky, detekce a léčby onkologických onemocnění, mezi něž patří gliomy lidského mozku. Ruská nadace pro základní výzkum v co nejkratší době vytvořila odpovídající směr své práce: za několik měsíců byl vytvořen rubrikátor, shromážděna skupina odborníků, uspořádány soutěže a otevřeno financování.

Výsledkem bylo, že nadace obdržela 62 přihlášek na téma studia gliomů, léčby a prognózy lidského mozku a do konce roku 2018 získalo financování RFBR 26 projektů v tomto směru. ““

Zdá se překvapující, že se tato fluorescenční látka hromadí v nádoru, což ji zviditelňuje, když neurochirurgové používají speciální připojení k operačnímu mikroskopu. Tato technologie umožňuje odstranit nádor co nejúplněji..

Nejvýznamnější technický průlom doposud je v oblasti předoperační diagnostiky nádorů. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) vám umožňuje charakterizovat umístění a objem nádoru před operací. Použijte MRI s vylepšením kontrastu ve třech projekcích a ve třech režimech.

Používají také MRI spektroskopii k hodnocení metabolismu v nádoru a stanovení stupně anaplasie (ztráta vnějších charakteristik buňkou, kterou lze připsat určitému typu), a MRI perfúze se používá ke stanovení objemu krve protékající nádorem..

Objevila se velmi důležitá studie pro pacienta - funkční MRI mapování, které je nezbytné pro určení blízkosti motorické, řečové a vizuální oblasti mozku k nádoru. To je nezbytné, aby neurochirurg mohl vypočítat, jak odstranit nádor, což způsobí minimální poškození pacienta..

Klasifikace gliomů

V roce 2007 Světová zdravotnická organizace zavedla zásadu klasifikace gliomů, která je rozdělila podle stupně malignity a charakteristik nádorových buněk do čtyř skupin, které se nazývají stupně (stupeň). Nejhorší stupeň I, nejagresivnější stupeň IV, nebo jinak - glioblastom. Klasifikace použila histologické charakteristiky nádorových buněk. V roce 2016 WHO zavádí novou klasifikaci gliomů, která vyžaduje při stanovení diagnózy spoléhat se nejen na histologické charakteristiky nádorových buněk, ale také na výsledky imunohistochemie a analýzy a sekvenování FISH. Vyžaduje mutace IDH1 / 2 a TP53, delece ATRX a ko-delece 1p / 19q.

Pokud však lékaři ani se všemi těmito přístupy neprovedou operaci, přicházejí na pomoc moderní lineární urychlovače, jako je „kybernetický nůž“. Unikátní zařízení, které dalo vzniknout novému směru kombinující chirurgii a radiační terapii. Ve skutečnosti je „cyberknife“ radiosurgickým účinkem na nádor bez invazivního zásahu.

Díky této instalaci bylo možné „odstranit“ nádor, který se nachází v těžko přístupných oblastech a dříve by byl nefunkční. Četné tenké paprsky záření zaměřené na nádor umožňují jeho zničení nebo alespoň snížení s minimálním dopadem na zdravé oblasti mozku.

Molekulární pas nádoru

Tyto úspěchy však samy o sobě nestačí. Nádory se na genetické úrovni od sebe velmi liší. Moderní molekulární přístupy umožnily charakterizovat gliomy pro řadu markerů, ale vědci nacházejí nové genetické poruchy, které ovlivňují citlivost nádoru na terapii. Je pravděpodobné, že po nějaké době WHO navrhne novou klasifikaci nádorů na základě většího vzorku genetických poruch a blíže k jednotlivým lékům..

Kromě toho roste pochopení, že jsou důležité nejen mutační studie genomu pacienta, ale je také třeba věnovat pozornost transkriptu (výsledek čtení genů v daném organismu) a proteomu nádorových buněk (soubor proteinů v nich syntetizovaných jako výsledek čtení jejich genomu). Liší se velmi a mohou sloužit jako diagnostický faktor i jako terapeutický cíl. Například bylo zjištěno, že transkripty (molekula RNA) známých genů se často mění v nádoru, takové porušení může vést k produkci pozměněného proteinu nebo dokonce ke skutečnosti, že protein nebude produkován. Tyto změny mohou sloužit k diagnostice stupně malignity a mohou také vstoupit na panel prognostických znaků..

Nové směry v lékové terapii gliomu

Počítačová simulace působení aptameru na nádorovou buňku

A) cílený přístup aptameru k nádorové buňce

Foto: poskytla prof. A, B Golovin

B) interakce aptameru s nádorovou buňkou

Foto: poskytla prof. A, B Golovin

C) buněčná smrt způsobená působením aptameru

Foto: poskytla prof. A, B Golovin

Moderní chemoterapie stimulují smrt nádorových buněk. Rovněž ničí normální, aktivně se dělící buňky těla, což zhoršuje celkový stav pacienta. Současně není dosaženo úplné smrti nádorových buněk gliomu. Taková léčba neumožňuje pacientovi žít déle. Musíme hledat nové přístupy. Jedním z vektorů takového výzkumu je cílená terapie, která zvyšuje pravděpodobnost doručení terapeutických zabiječských molekul přímo do nádorových buněk. Existuje například vývoj v používání nanočástic, které umožňují dodávat nízké dávky toxických látek do gliomových buněk..

Krok k personalizované léčbě gliomu

Jak určit převahu, jaký typ buněk je pozorován v určitém gliomu? Jak pochopit, který lék na něm bude fungovat a jak efektivní bude? Lze položit mnohem více otázek, na které lze odpovědět získáním buněčných kultur z nádorové tkáně pacienta. Jejich použitím můžeme analyzovat složení nádoru, vyhodnotit markery charakteristické pro tento konkrétní nádor, posoudit schopnost buněk migrovat a charakterizovat je. Všechny moderní technologie a nová léčiva mohou být testovány v kulturách lidských gliomových buněk. Nakonec je možné zvolit možnost léčby (podmínky radioterapie, chemoterapie), která bude pro tohoto konkrétního pacienta nejlepší, a to je velký krok směrem k individuální terapii pro každého pacienta..

Další přístup zahrnuje použití onkolytických virů, které mohou stimulovat apoptózu (obrazně řečeno nutkání spáchat sebevraždu) nádorových buněk a vyvolat imunitní odpověď, která také vede k smrti nádorových buněk. Přes řadu nevýhod této terapie je známo, že některé z těchto virů jsou již v první a druhé fázi klinických hodnocení..

Objevil se nový trend v použití strukturovaných malých molekul DNA a RNA, nazývaných aptamery, které se mají používat při léčbě gliomů namísto protilátek, jakož i při diagnostice nádorů. A takový vývoj probíhá v naší zemi. Je vybrán membránový protein, který je nejtypičtější pro nádorovou buňku, a pro něj je vybrán vysoce přesný aptamer (jako klíč k zámku). Podobný aptamer může být použit pro terapii, diagnostiku a také pro cílené dodání jiného léčiva..

Nelze zmínit vývoj nádorové imunoterapie, za kterou byla udělena Nobelova cena za medicínu 2018. Jsou vyvinuty protilátky, které jsou schopné přimět buňky vlastního imunitního systému pacienta, aby rozpoznaly nádor a zničily ho, jako všechno cizí..

Pochopte původ gliomů

Velmi atraktivní nová teorie o původu gliomů z nezralých mozkových progenitorových buněk. Podle této teorie zhoubné nádory obsahují malé množství nádorových kmenových buněk (asi 5%), které mají nekonečný proliferativní potenciál (schopnost se množit), a „dceřiné“ buňky, které mají omezený počet dělení. Předpokládá se, že dceřiné buňky jsou citlivější na chemoterapii a ozáření a odumírají, čímž se zmenší velikost nádoru. A nádorové kmenové buňky, stejně jako včelí královny v úlu, po terapii znovu obnovují svou populaci. Pokud se řídíme touto teorií, je nutné zásadně změnit přístup k léčbě a nasměrovat veškerou terapii na těchto pět procent nádorových kmenových buněk..

Tři a půl tisíce let před objevením gliómu

Nyní je hloupé hádat, který přístup zasáhne jackpot. Musíme rozvíjet všechny oblasti. Při výzkumu je velmi užitečné vytvoření biobanek gliomů, jakož i vytvoření bank buněčných kultur gliomů. Bioinformatické přístupy jsou také důležité, které mohou najít vzorce analýzou velkého množství informací o nádorech. Technologie se vyvíjí rychle, stačí zastavit masivní útok na monstrum v mozku ze všech stran.

Není nesmrtelný.

Galina Pavlova, doktorka biologických věd, profesorka Ruské akademie věd, vedoucí laboratoře neurogenetiky a vývojové genetiky, Ústav genové biologie, Ruská akademie věd

Neopustitelný mozkový nádor

Onkologická onemocnění

Nádory na mozku (BMT) se vyskytují u 6-8% pacientů s rakovinou. Tato patologie je jednou z nejzávažnějších a její léčba je vždy obtížná, protože malé chyby během operace na tomto orgánu jsou plné nenapravitelných neurologických poruch a dokonce i smrti. Úkolem neurochirurgie je snížit toto riziko na nulu a jakýmkoli způsobem prodloužit život pacienta s diagnózou rakoviny mozku.

Mozek je řídícím centrem všech funkcí našeho těla. Každá z nich je regulována určitou částí. Například, cerebellum a brainstemový můstek jsou zodpovědné za koordinaci pohybů, medulla oblongata je zodpovědná za práci dýchacích, kardiovaskulárních a trávicích systémů a meziprodukt je zodpovědný za zpracování různých impulsů z receptorů. A tento seznam zdaleka není úplný. Důležitost každé části mozku nás nutí pochopit, že jakékoli abnormální novotvary v něm ovlivňují lidský život..

Mozek je chráněn lebkou, což je velmi omezený prostor uvnitř, takže výskyt nádoru vede ke stlačení struktur tohoto orgánu a narušení jejich práce. Kromě toho může novotvar lokalizovaný například v mozečku také ovlivnit mozkový kmen (nebo jiné části). Je to způsobeno přemístěním, ke kterému dochází v průběhu onemocnění..

Metastatická rakovina mozku

Některé typy rakoviny mozku lze odstranit v raných stádiích a tato léčba bude nejúčinnější. Obvykle se operují nádory s expanzivním typem růstu (nodulární). Jsou odděleny od zdravé tkáně membránou a vyvíjejí se v ní, aniž by ničily zdravé buňky. Zpravidla se jedná o benigní formy, které se vyznačují pomalým vývojem a mohou být v první fázi nemoci po celá desetiletí. Ale i takový nádor, který dosahuje velké velikosti, je nebezpečný, zejména proto, že v každém okamžiku může být znovuzrozen na zhoubný. Proto je důležité zahájit léčbu rakoviny mozku co nejdříve..

Situace je horší u difúzních rakovin, které rostou mezi normálními buňkami, nahrazují je a pronikají do celého orgánu. V tomto případě neexistuje jasná hranice mezi zdravou a poškozenou tkání, takže lékař ji nemůže odstranit, aniž by ztratil funkční schopnosti mozku. Chirurgická léčba nefunkční formy mozkového nádoru může dokonce vést ke smrti pacienta.

Při určování resekovatelnosti nádoru se kromě typu růstu bere v úvahu také jeho histologický typ, umístění, velikost, přítomnost metastáz, zdravotní stav a věk pacienta..

Nevyhovující zahrnují:

 • lymfomy a nádory zárodečných buněk;
 • novotvary větší než 7 cm;
 • rakovina se vzdálenými metastázami;
 • nádory umístěné v životně důležitých oblastech;
 • starší pacienti se srdečními patologiemi.

Příčinou nefunkčního mozkového nádoru je často nedbalost člověka na jeho zdraví. Ignorováním alarmujících příznaků a samoléčby lidé ztrácí drahocenný čas, během kterého má nádor čas růst, šířit se a degenerovat do agresivní formy. Proto je v době diagnózy mnoho pacientů neresekovatelných..

Příznaky nefunkčního mozkového nádoru

Klinický obraz u nefunkčních nádorů mozku se skládá z obecných mozkových a fokálních symptomů, které budou záviset na tom, která oblast je poškozena. Časté projevy, jako je bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení, jsou důsledky intrakraniálního tlaku a sevření nervů, které se postupem času zvyšují a zhoršují se..

Bolest hlavy hlásí 95% lidí s nádorem mozku. Obvykle se objevuje ráno nebo v noci. K útoku může dojít v důsledku změny polohy hlavy, při náhlých pohybech, po fyzické aktivitě a také v případě, že je osoba nervózní. U nefunkčních nádorů je syndrom bolesti velmi silný.

Zvracení se také objevuje nečekaně, častěji ráno. To je způsobeno podrážděním zvracovacího centra, které se nachází v medulla oblongata. Tento příznak je charakteristický zejména pro nádory 4. komory. Bolesti hlavy a zvracení jsou někdy provázeny závratě, tinnitem.

Charakteristickým příznakem nefunkčního mozkového nádoru jsou také duševní poruchy, které se v pozdějších stádiích výraznější. Člověk se může stát apatickým, potlačeným, letargickým nebo naopak agresivním, jeho paměť a pozornost se zhoršují. Bez vhodného ošetření může tento stav jít do kómy..

Fokální příznaky

 • Když je postižen čelní lalok, existují:
 1. epileptické záchvaty;
 2. slabost obličejových svalů, křivý úsměv;
 3. motorická afázie (těžká porucha řeči)
 4. apatie, disinhibice, euforie.
 • Pro nádory parietálního laloku:
 1. poruchy citlivosti, astereognóza;
 2. poruchy svalově-kloubního pocitu a pocitu sebe sama v prostoru;
 3. apraxie (pohyby rukou nejsou koordinované, nejsou sebevědomé, pro člověka je obtížné dělat jednoduché věci);
 4. porucha řeči a psaní;
 5. potíže s orientací vlastního těla.
 • Léze temporálního laloku jsou charakterizovány:
 1. poškození čichu, chuti, sluchu, zraku;
 2. sluchové, vizuální a chuťové halucinace;
 3. smyslová a amnestická afázie.
 • Klinika nádorů týlního laloku:
 1. vizuální halucinace, jako jsou záblesky světla, blikání, jiskry před očima;
 2. ztráta pravé nebo levé poloviny vidění (homonymní hemianopsie);
 3. poškození vizuální analýzy.
 • Příznaky rakoviny hypotalamu a hypofýzy:
 1. časné hormonální poruchy;
 2. atrofie optických nervů;
 3. částečná slepota.
 • V důsledku přemístění mozku vznikají sekundární vzdálené příznaky:
 1. napětí a bolest v krku (záda hlavy), poruchy řeči a polykání, parestezie v rukou, cyanóza kůže - příznaky přemístění mozku do týlních foramen;
 2. bilaterální patologické reflexy, paralýza zraku nahoru a dolů, nystagmus, strabismus a další poruchy okulomotoru, oslabení svalového tonusu jsou příznaky přemístění mozku do stanu.

Známky mozkového nádoru v nefunkční formě budou zřejmé, takže je už nikdo nebude moci ignorovat. Příznaky jsou mnohé a závažnější.

Diagnostika nádorů mozku

Pokud máte jeden nebo více výše popsaných příznaků, měli byste navštívit neurologa, který je zkontroluje..

K potvrzení diagnózy nefunkčního mozkového nádoru se používají následující zobrazovací techniky:

Výzkum mozkových nádorů

 • Počítačová tomografie (CT). Hlava je ozářena rentgenovým paprskem v různých úhlech a současně snímána speciálním tomografem. Výsledkem je, že počítač obdrží podrobný obraz každé části mozku, který lze použít k vidění jakýchkoli změn v mozku. Jeden z typů tomografie - počítačová angiografie, se provádí po injekčním podání kontrastního činidla do tepny, což umožňuje posoudit oběhový systém mozku. CT se nedoporučuje pro děti a těhotné ženy kvůli škodlivým účinkům záření. Tato metoda je kontraindikována u lidí se selháním ledvin a jódovou alergií. Přesnost výsledků závisí na kvalitě vybavení a nehybnosti pacienta během CT vyšetření.
 • Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Informativní metoda založená na použití výkonných magnetických polí. Uvnitř tohoto přístroje je umístěna osoba a speciální senzory umístěné kolem signálů rádiových vln hlavního registru a jejich odeslání do počítače. Můžete tak získat obraz jakéhokoli orgánu v sekci. Procedura se provádí po dobu 40-50 minut, během které musíte ležet. MRI dokáže detekovat i ty nejmenší nádory a současně posoudit její funkční aktivitu. Ještě přesnější studie s použitím kontrastní látky. MRI (na rozdíl od CT) by nemělo být prováděno u lidí, kteří mají v těle kovové implantáty, kardiostimulátory nebo protézy. Takový výzkum je také dražší..
 • Pozitronová emisní tomografie (PET). Toto je nejnovější metoda založená na použití radionuklidových barviv, která jsou injikována intravenózně, po kterém je provedeno skenování mozku. Jeho aktivní části absorbují krev barvivem lépe, zatímco neaktivní části absorbují horší. To bude vidět na výsledných obrázcích az nich je již možné posoudit funkční aktivitu mozku. Na obrázku bude namalován v různých barvách, místa se studenými odstíny označují porušení GM. PET umožňuje zkoumat celé tělo najednou, určit malignitu procesu, detekovat metastázy a nádory, které nejsou viditelné na CT a MRI. Může být použit k posouzení chemických procesů vyskytujících se v tkáních. Studie by se neměla provádět u lidí s vysokou hladinou glukózy, těhotných žen a kojení.

Před zahájením léčby se obvykle provádí stereotaxická biopsie (odebrání vzorku nádoru), aby se určil histologický typ. Ale v případě umístění novotvaru v zadní kraniální fosílii nebo ve vážném stavu pacienta je biopsie velmi nebezpečná, proto se neprovádí.

Přesná diagnostika inoperabilního karcinomu mozku je základem úspěšné léčby.

Léčba nefunkční formy rakoviny mozku

Volba léčebného režimu závisí na mnoha faktorech, zejména na histologickém typu novotvaru, jeho velikosti, stavu pacienta a jeho vůli. Pacientům, kterým nelze poskytnout pomoc, se obvykle podává ozařování a chemoterapie a také symptomatická léčba. Nedávno byly také vyvinuty alternativní způsoby odstranění nefunkčního mozkového nádoru. Jedná se o radiochirurgii, kryochirurgii, laserové a ultrazvukové odstranění.

 • Terapie vnějším paprskem

Toto je hlavní léčba inoperabilních nádorů. Jeho podstata spočívá v použití ionizujícího záření, které inhibuje růst nádoru. Vyzařuji oblast tumoru a několik centimetrů kolem. Kurz zahrnuje až 30 frakcí, pokaždé, když se použije 1,8-2 Gy. Celková fokální dávka je 60 Gy. Množství záření je určeno kontrastně zvýšenou MRI. Koná se 5 dní v týdnu. V případě dobré reakce na ozáření mohou být dávky zvýšeny. Velikost nádoru je významně snížena, metastázy jsou zničeny, neurologické příznaky ustupují a stav pacienta se zlepšuje. Radiační terapie se používá pro všechny typy rakoviny mozku. Nevýhodou je, že záření negativně ovlivňuje celé tělo, v důsledku čehož se mohou objevit tyto vedlejší účinky: nevolnost, zvracení, slabost, závratě, poruchy srdečního rytmu, ztráta vlasů, poškození sluchu. Po ukončení ozáření postupně mizí..

Jedná se o druh léčby rakoviny využívající jedy a toxiny, které ničí nádorové buňky. Chemoterapii lze použít jako doplněk záření. Samotná chemoterapie pro tento typ rakoviny nefunguje. Mezi hlavní léky předepsané pro inoperabilní nádory patří temozolomid, temodal, bevacizumab, karmustin, cisplatina. K léčbě mozkového lymfomu se používají vysoké dávky methotrexátu v kombinaci s deriváty platiny a nitroso deriváty. Obvykle jsou injikovány do mozkových tepen nebo orálně ve formě tablet. Oligodendrogliomy jsou chemicky citlivé, takže pro ně lze takové ošetření použít jako hlavní. Chemoterapie má stejné vedlejší účinky jako záření.

Tato metoda může nahradit standardní chirurgický zákrok na rakovinu mozku a používá vysoké dávky záření k ničení rakovinných buněk. Za tímto účelem byly postaveny speciální instalace s názvem Gamma Knife a Cyber ​​Knife. Zařízení prvního typu používají gama záření z radioaktivního kobaltu, Cyberknife používá fotonové záření. Na rozdíl od konvenčního ozáření, během kterého se používá 1 proud, vyžaduje radiochirurgie 201 proudů záření shromážděných v paprsku a směrovaných do jednoho bodu. Souřadnice jsou stanoveny podle údajů zařízení MRI a CT. Expozice fotonům nebo záření vede ke zničení DNA v nádorových buňkách. Jeho růst se tak zastaví a postupně se snižuje, zatímco se stav osoby zlepšuje a neurologické příznaky ustupují. Nádor zcela zmizí asi za 5 let. Provoz gama nožem trvá 1-3 hodiny (někdy 5-6), provádí se jednou, ozařování fotonem vyžaduje několik sezení, každá po 50 minut. Procedura je bezbolestná, nevyžaduje řezy skalpelem, použití anestézie a umožňuje provedení operace na místech nepřístupných skalpelům. Poté může pacient okamžitě jít domů. Technologie CyberKnife je vyspělejší, nevyžadují fixaci hlavy pacienta pomocí rámu (na rozdíl od gama terapie) díky vysoce přesným sledovacím senzorům a flexibilnímu systému. Rádiochirurgie je vhodná pro lidi s metastatickými lézemi mozku, maligními uzlinovými a benigními nádory. Při difúzním růstu nebude léčba tak účinná..

 • Mikrochirurgické laserové odstranění

Vysokovýkonný laser zahřívá látku a odpařuje ji. Počítačový systém je nasměruje přesně do oblastí, které mají být odstraněny, aniž by se dotýkal zdravých oblastí. Tato metoda může být také alternativou pro těžko dosažitelné nádory, ale není účinná pro rozsáhlé léze s difúzním růstem..

 • Kryodestrukce

Metoda je založena na působení kapalného dusíku, který je přiváděn do špičky kryoprobe. Kryoprobe je přiveden přímo do nádoru po kraniotomii. Výhodou kryofreezezu je rychlost, snadná obsluha a absence vedlejších účinků. Může být kombinován s ozařováním a chemoterapií. Kryodestrukce je vhodná pro léčbu novotvarů do průměru 23 cm, které nesousedí s hlavovými nervy.

 • Ultrazvukové odstranění nefunkční rakoviny mozku

Použití ultrazvukových vibrací s frekvencí 24 a 35 kHz vede ke zničení membrán rakovinných buněk. Okolní tkáň zůstává nedotčena díky ochraně kolagenových a elastinových vláken. Ultrazvuk se provádí sondou, která se vede k nádoru skrz otvor v lebce. Po zákroku se odstraní zbytky mrtvé tkáně.

 • Symptomatická léčba

Provádí se v kombinaci s jinými metodami (například chemoradiační terapií) k úlevě od klinických symptomů. Při mozkovém edému jsou pacientovi předepisovány kortikosteroidy, například Dexamethason nebo Prednisolone, a diuretika, dehydratační léčiva (furosemid). Pokud má pacient záchvaty, bude také zapotřebí léčba antikoagulačními látkami (lamotrigil). Nesteroidní protizánětlivá léčiva jsou hlavní metodou léčby symptomatických bolestí..

Tento typ léčby je zaměřen na posílení obranyschopnosti těla, takže může sám působit proti rozvoji nádoru. Naše imunitní systémy často nedokážou rozpoznat rakovinu, protože rakovinné buňky nemají specifické antigeny. S pomocí různých léků (interleukinů) nebo očkování pacienta s nádorovými antigeny se aktivují leukocyty a začnou bojovat proti nemoci. Je také možné zavést monokanální protilátky nebo lymfokinem aktivované zabijáky do samého středu onemocnění. Tato technika je ve vývoji, je spíše nebezpečná a ne vždy dává pozitivní výsledek..

V případě relapsů může být chemoterapie, radiochirurgie nebo ozařování znovu předepsána k léčbě (pokud od předchozího cyklu uplynulo nejméně 1,5 roku).

Kromě toho je paliativní péče poskytována pacientům, kteří nejsou operabilní. Zahrnuje lůžkovou nebo zdravotnickou službu, která sleduje osobu doma, která jej musí fyzicky i psychicky podporovat..

Neopustitelný mozkový nádor: prognóza

Onkologie mozku má obecně špatnou prognózu. Bez léčby žijí lidé s nefunkční rakovinou mozku 1–2 měsíce. Smrt nastane, když člověk upadne do kómatu a poté se jeho srdce nebo dýchání zastaví. Při komplexní léčbě se střední délka života zvyšuje na 4–12 měsíců. 5% žije 5 let.

Neopustitelná rakovina mozku: příznaky, moderní léčba

Podle statistik se mozkový nádor vyvíjí častěji u mužů a po 45 letech. Častěji jsou lidé na bělošskou rasu náchylní k této nemoci. Neopustitelná rakovina je závažná a smrtelná rakovina. Ale díky novým moderním technologiím mohou lékaři prodloužit život pacientů..

Dnes se naučíme, co je nefunkční rakovina mozku a jeho příznaky. Zvažte moderní metody léčby maligního nádoru ve 4 fázích.

Přežití pro rakovinu mozku závisí na typu nádoru a jeho agresivitě

Co je to nefunkční rakovina?

Existují 4 fáze mozkového nádoru. Rakovina hlavy má však zvláštnost - není nutné, aby každý nádor prošel všemi 4 fázemi vývoje. První etapa je charakterizována benigním průběhem. Druhý je charakterizován pomalým růstem a nedostatkem agresivního růstu. Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem a agresivitou maligního procesu. Čtvrtá fáze nádoru se projevuje agresivním průběhem a rychlým růstem. Tato fáze rakoviny je považována za poslední a nejzávažnější..

Z mozkových nádorů ve stadiu 4 je častěji zaznamenán glioblastom. Tato malignita zpočátku odkazuje na agresivní formu rakoviny. Vyvíjí se z hvězdných gliových buněk a vyznačuje se silným průběhem a maligní agresivitou. Glioblastom se v mozku tvoří primárně nebo sekundárně, když jsou nádorové buňky přivedeny do krevního oběhu z jiných orgánů. Rakovina mozku 4. stupně je považována za nefunkční. To znamená, že nádor nelze rychle odstranit..

Glioblastom je nejagresivnější formou mozkového nádoru

Nepřípustné příznaky rakoviny

Příznaky pokročilého stádia rakoviny mozku závisí na umístění a velikosti rakoviny. S postupem procesu je narušeno nebo ztraceno mnoho funkcí mozku.

Výsledkem je odhalení následujících příznaků nefunkční rakoviny:

 • silné bolesti hlavy, které nejsou uvolňovány léky proti narkotickým bolestem;
 • nezvratné zvracení mozkového původu se objevuje bez předchozí nevolnosti;
 • ztráta orientace v prostoru a poškození paměti. Pacient neuznává blízké lidi, neorientuje se doma ani na ulici;
 • narušení nebo ztráta bolesti, teploty nebo hmatové citlivosti;
 • necitlivost v jedné nebo více končetinách, v závislosti na poloze nádoru;
 • asymetričtí žáci - jeden žák je širší než druhý;
 • ztráta nebo nevyváženost, kolísavá chůze;
 • záchvaty;
 • závrať;
 • zhoršené vidění a sluchu s výskytem vizuálních a sluchových halucinací.

Zvracení centrálního původu je spojeno se zvýšeným intrakraniálním tlakem a také s intoxikací v důsledku rozpadu nádoru.

Bolesti hlavy v mozku se častěji ráno zhoršují

Bolesti hlavy u mozku jsou doprovázeny zvracením bez následné úlevy.

Pacienti mají duševní poruchy, které se projevují odchylkami od normálního chování. Případy se zaznamenávají, když jsou pacienti vyhozeni z okna. Poškození vědomí u pokročilé rakoviny mozku se projevuje ve formě omráčení nebo ztráty vědomí až do bezvědomí.

Závratě u neresekovatelné rakoviny je spojeno s intrakraniální hypertenzí. Při výslechu se zjistí, že se během závratí pacient sám otáčí, zatímco jeho poloha se nezmění. S rakovinou mozku se vyvíjí paralýza a paréza jedné nebo více končetin. V závažných případech se objeví záchvaty.

Léčba nefunkčních maligních nádorů

Radiační terapie se nepoužívá u pacientů s mozkovými nádory ve stadiu 4 kvůli strachu ze zvýšené intrakraniální hypertenze a zhoršení stavu. V takových případech je paliativní chirurgie prováděna za účelem dekomprese mozku. Operace se provádí kraniotomií nebo endoskopickým obtokem.

Chemoterapie je speciální způsob léčby rakoviny

Moderní aplikované metody léčby inoperabilní rakoviny:

 • K léčbě procesu, který se vyskytuje v hlubokých částech mozku, se používají laserové paprsky, které koagulují rakovinový nádor. Světlovod se vkládá do mozku malou dírou vyvrtanou do lebky. Směr paprsků do místa poranění se provádí pod kontrolou MRI (magnetická rezonance).
 • K léčbě se používá chemoterapie. Za tímto účelem se provádí 10–20 relací podávání protinádorových léčiv..
 • Moderní pokrok v medicíně CyberKnife využívá rentgenové paprsky nasměrované do rakovinného nádoru ve formě ultrapřesného paprsku. Paprsky zastaví růst nádoru ničením DNA rakovinné buňky, což ztratí schopnost množení. Během zákroku, který trvá 50 minut, není poloha pacienta pevná, volně dýchá. Kromě toho není pro relaci CyberKnife nutná anestézie. Tato metoda se však používá v případě, že velikost formace nepřesahuje 3,5 cm. Když nádor přesáhne tuto velikost, existuje strach z poškození zdravé mozkové tkáně.
 • Technika gama nože používá kobaltové radioizotopy, které emitují gama paprsky. Pomocí počítačového programu jsou paprsky z instalace rádia směrovány přímo do postižené oblasti a ničí je. K fixaci hlavy se používá speciální rám, který zaměřuje směr paprsku. Procedura trvá asi 3 hodiny.
 • Existuje jiná metoda radiochirurgie - protonová terapie, ale v současnosti se používá pouze v USA a dokonce i v několika centrech..
 • Symptomatická léčba drogy se používá k léčbě nefunkčního vzdělávání..

Pozitivní výsledek onemocnění ve 20% případů závisí na víře pacienta v uzdravení.

Předpověď

Neoperabilní mozkový nádor je vysoce smrtelné onemocnění. U starších lidí je prognóza rakoviny 4. stupně zklamáním - několik měsíců života. V mladém věku je tělo schopné odolávat nemoci mnohem déle. Moderní metody léčby prodlužují život pacientů. U glioblastomu je míra přežití 5 let zaznamenána ve 14% případů.

Stručně řečeno, připomeňme si, že rakovina ve stadiu 4 je nebezpečná a závažná nemoc. Neurolog by měl být konzultován s časnými příznaky, jako je bolest hlavy, zvracení bez úlevy a ztráta rovnováhy. Pro léčbu inoperabilních nádorů používá moderní medicína neinvazivní a efektivní radiochirurgické techniky - Cyber ​​Knife a Gamma Knife. Použití technik vám umožní prodloužit život vážně nemocným pacientům.

Nepřípustná rakovina

O rakovině, o které nelze říci, se mluví, když nelze zhoubný nádor odstranit chirurgickými metodami. Obvykle takové situace vznikají s rozšířeným procesem v terminálních fázích. Navíc, primární fokus může být umístěn v téměř každém orgánu. Ve většině případů je rakovina nefunkční v přítomnosti mnoha metastáz nebo v případě, že se primární nádor nachází v těch částech těla, kde není možné vytvořit chirurgický přístup.

Statistika

Navzdory aktivnímu rozvoji diagnostiky je inoperabilní rakovina zcela běžná. Tato funkce může být spojena s několika faktory:

 • Některé typy rakoviny jsou náchylné k dlouhodobému asymptomatickému průběhu a projevují se až v posledních stádiích, kdy je chirurgická léčba nemožná..
 • Pacienti mohou ignorovat charakteristické znaky rakoviny a obrátit se na lékaře v případě vážného zhoršení zdraví, které je spojeno s progresí a rozšířením nádorového procesu..
 • Existují také takové formy rakoviny, které postupují velmi rychle a pokud není léčba prováděna včas, nádor se po několika měsících stává nefunkčním..

Rakovina může být nefunkční z jiných důvodů, například když nádor napadne velké cévy nebo vitální orgány, nebo když má pacient kontraindikace pro chirurgický zákrok.

V souvislosti s těmito okolnostmi se v praxi každého onkologa pravidelně setkávají s nefunkčními rakovinami různých orgánů. Statistiky tradičně hodnotí pětiletou míru přežití a v těchto případech jsou ukazatele nejvíce zklamáním. Například pouze 1% pacientů přežije pět let s nefunkční rakovinou mozku, s rakovinou jater - 6%, s rakovinou dělohy - 7%, s rakovinou prostaty - asi 15%.

Takové zklamávající ukazatele jsou způsobeny skutečností, že účinné zacházení není možné. Stávající konzervativní metody umožňují dočasně prodloužit život pacienta nebo zlepšit jeho kvalitu.

Jak se projevuje nefunkční rakovina?

Protože nefunkční formy rakoviny se nejčastěji vyskytují v terminálních stádiích, symptomy jsou závažné a značně ovlivňují stav pacienta. Přesné projevy závisí na umístění a prevalenci nádorového procesu, lze však rozlišit několik příznaků, které se vyskytují téměř u každého pacienta:

 1. Silná bolest. Je soustředěna v oblasti, kde se nachází primární zaměření rakoviny. Bolestivé pocity nelze odstranit konvenčními prostředky, pomáhají pouze léky ze skupiny narkotických analgetik.
 2. Výrazné vyčerpání těla. Většina pacientů ztrácí schopnost pohybovat se a starat se o sebe, vážné hubnutí a slabost.
 3. Ztráta chuti k jídlu, dušnost, nevolnost, zvracení a další nespecifické příznaky.

Při metastázování rakoviny je klinický obraz doplněn dalšími příznaky. V závislosti na lézi konkrétního orgánu mohou být příznaky neurologické poruchy, patologické zlomeniny, žloutenka, zhoršená funkce ledvin atd..

Odrůdy nefunkční rakoviny, v závislosti na lokalitě

Charakteristickým rysem nefunkční rakoviny je rychlý nárůst velikosti a šíření do sousedních tkání a orgánů, tj. Invazivní růst. V některých případech může primární fokus v relativně krátkém časovém období narůst do gigantické velikosti. Navíc samotný nádor může být lokalizován nebo rozšířen:

 • Lokalizované formy rakoviny se vyvíjejí v nepárových orgánech - játra, mozek, děloha, prostata. Charakteristickým znakem je umístění fokusu nádoru v rámci orgánu. V některých případech může být nádor odstraněn, ale pokud zachytí velké cévy nebo nervy, nebo se nachází v nepřístupných oblastech, pak lékaři mluví o nefunkční rakovině.
 • Obyčejný proces přesahuje orgán a může se rozšířit do částí těla. Pokud jsou metastázy jednoduché a jsou umístěny „dobře“, jsou chirurgicky odstraněny. V jiných případech je radikální léčba rakoviny nemožná..

Příklady nefunkční rakoviny

Neelperabilní rakovina se může objevit v celé řadě orgánů. Nejběžnější lokalizace lze uvést jako příklady:

 1. Rakovina žaludku. Je to jeden z nejčastějších typů inoperabilní rakoviny. Chirurgická léčba je nemožná v případech, kdy existují vzdálené metastázy, je detekován růst nádoru do cévních a nervových svazků a sousedních orgánů, nebo když pacient trpí těžkým vyčerpáním, kdy je operace kontraindikována.
 2. Neopustitelná rakovina mozku. Může být umístěn v oblastech, kde není možné vytvořit přístup. Operace se také neprovádí v případech, kdy existuje riziko narušení životních funkcí nebo pokud je velikost nádoru velmi velká. Ne všechny nefunkční mozkové nádory jsou maligní. Existují také benigní varianty.
 3. Nenosná rakovina plic. Chirurgická léčba se neprovádí, pokud nádor roste do mediastina, zachycuje velké cévy a vitální orgány. Kontraindikace pro chirurgii jsou také srdeční a plicní selhání, které jsou u těchto pacientů často detekovány..
 4. Rakovina hrtanu. Na rozdíl od jiných typů rakoviny může být tato lokalizace nefunkční i v raných stádiích kvůli zvláštnostem anatomie krku. Za prvé, hrtan je umístěn na těžko přístupném místě pro chirurga, a za druhé, je obklopen mnoha životně důležitými cévami, stejně jako velkým množstvím svalů a nervů.
 5. Nepřípustná rakovina prsu. Tento typ je méně častý navzdory vysoké prevalenci rakoviny prsu. To se vysvětluje skutečností, že ženy jsou si velmi dobře vědomy metod sebekontroly a charakteristických příznaků nemoci. V některých případech jsou však stále detekovány zanedbané formy, ve kterých nelze operaci provést..

Kromě toho může být nefunkční rakovina slinivky břišní, střev, štítné žlázy a dalších orgánů. Rozhodnutí provést operaci je vždy individuálně, s ohledem na celkový stav pacienta, prevalenci a fázi nádorového procesu.

Léčba inoperabilní rakoviny

I přes nemožnost provádět radikální léčbu může pacientovi pomoci konzervativní metody. Samozřejmě nepomohou zbavit se nádoru nebo výrazně zlepšit prognózu, ale mohou změnit kvalitu života k lepšímu a prodloužit délku života. V rámci konzervativní léčby rakoviny mohou lékaři navrhnout:

 • Chemoembolizace. Způsob zahrnuje zavedení chemoterapeutických léků přímo do cév, které krmí nádor. V důsledku toho je možné zpomalit růst nádoru v důsledku současného blokování toku krve a buněčné smrti pod vlivem chemoterapie.
 • Polychemoterapie. Často se používá v případě rozsáhlého nádorového procesu. Při předepisování takové léčby je nutné vzít v úvahu celkový stav pacienta, protože chemoterapeutika léky negativně ovlivňují nejen rakovinu, ale také zdravé buňky těla. Dnes je ve arzenálu onkologů celá řada léků pro chemoterapii, což jim umožňuje kombinovat se v různých kombinacích a dosáhnout požadovaného terapeutického účinku..
 • Minimálně invazivní chirurgie. Používají se za předpokladu, že pacient může podstoupit takový zásah. Minimálně invazivní chirurgie může odstranit malou oblast rakoviny a zmírnit příznaky. Tyto metody zahrnují kybernetický nůž, kryodestrukci, elektro-destrukci, radiofrekvenční ablaci atd..

Paliativní léčba je také předepsána pro nefunkční formy rakoviny. Zaměřuje se na odstranění symptomů, zlepšení psychického a emočního stavu pacientů. V některých případech může být paliativní péče provedena doma, po obdržení rady od lékaře.

Neopustitelný mozkový nádor: jak dlouho můžete žít?

Vznik onkologie mozkové tkáně je neoddělitelný od procesu atypického a nekontrolovaného dělení mutovaných buněk. Neoperabilní mozkový nádor je rakovina stadia III-IV, kterou nelze chirurgicky odstranit kvůli její nepřístupnosti nebo přítomnosti velkého počtu metastáz. Koncept „nefunkčního mozkového nádoru“ spojuje maligní a benigní formace měkkých tkání, mening a kostních struktur lebky. Takové formace mají často závažný klinický průběh, krátkou délku života a negativní prognózu..

Který nádor je považován za nefunkční?

Mozek je řídícím centrem všech funkcí lidského těla a každá z nich je ovládána určitou částí. Význam každé z těchto zón naznačuje, že každý patologický novotvar v něm trvale ovlivňuje lidský život..

Mozek chrání lebku, jejíž prostor je velmi omezený, takže výskyt nádoru způsobuje stlačení struktur tohoto orgánu a narušuje jejich práci. Kromě toho formace lokalizovaná například v mozečku může také ovlivnit mozkový kmen. Je to kvůli posunu, ke kterému dochází při růstu formace.

Některé typy rakoviny mozku mohou být odstraněny na počátku jejich vývoje. Zpravidla mluvíme o nodulárních nádorech oddělených od zdravých buněk speciální membránou. Situace je horší u difúzního typu onkologie, protože roste obklopen zdravými buňkami a postupně je nahrazuje. V takovém případě není jasné rozdělení na normální a patologické tkáně, takže pro chirurga je obtížné takové formace odstranit, aniž by došlo ke ztrátě mozkových funkcí. Chirurgický zásah v takové situaci může dokonce vést ke smrti pacienta..

Kromě typu růstu, lokalizace, histologický typ, velikost nádoru, přítomnost metastáz, věk a celkový stav pacienta ovlivňují schopnost odstranit formaci. Neodstranitelné formace tedy zahrnují:

 • nádory nad 7 cm;
 • lymfomy, nádory zárodečných buněk;
 • onkologie se vzdálenými metastázami;
 • starší pacienti se srdečními chorobami;
 • formace lokalizované v životně důležitých oblastech.

Léčba inoperabilního nádoru

Terapie je také vybírána s ohledem na takové faktory, jako je histologický typ formace v hlavě, její velikost, stav pacienta a jeho vůle žít. U inoperabilní rakoviny jsou pacienti často předepisováni radiační a chemoterapií a také symptomatickou léčbou. Kromě toho v posledních letech převládají alternativní způsoby eliminace nefunkčního nádoru, jako je radioterapie a kryoterapie, laserové a ultrazvukové odstranění nádoru..

Radiační terapie

V takových případech představuje hlavní typ léčby. Podstatou metody je použití ionizujícího záření, které inhibuje růst vzdělávání. Samotný nádor a malá oblast kolem něj jsou zpravidla ozářeny. Pod vlivem záření se nádor významně zmenšuje, jeho metastázy se zhroutí, opuchy otoků a zmizí neurologické příznaky, čímž se zlepšuje stav pacienta.

Chemoterapie

Takové ošetření zahrnuje použití jedů a toxinů, které ničí maligní buňky. Často se používá jako doplněk k záření, protože je sám o sobě neúčinný (s výjimkou oligodendrogliomu, pro který může být použit jako hlavní terapie). Základní léky předepsané pro nefunkční formace - Bevacizuiab, Karmustin, Temozolomide, Temodal a Cisplatin.

Chemoterapie je jednou z terapií inoperabilních nádorů mozku

Při léčbě lymfomu se používají vyšší dávky methotrexátu v kombinaci s nitroso deriváty a deriváty platiny. Tyto léky jsou buď injikovány do mozkových tepen nebo užívány jako prášky. Stojí za zmínku, že chemoterapie má stejné vedlejší účinky jako záření..

Symptomatická léčba

Používá se jako doplněk k jiným metodám k odstranění nepříjemných symptomů. Takže s mozkovým edémem je pacientovi předepisováno kortikosteroidy (Dexamethason, Prednisolone), stejně jako diuretika (Furosemid). Pokud pacient trpí křečovitými projevy, jsou předepsány antikolvulziva (Lamotrigil). Pokud jde o nesteroidní protizánětlivá léčiva, jedná se o hlavní způsob, jak zmírnit bolest..

Dexamethason je jedním z léků pro symptomatickou léčbu

Jak prodloužit život tak nemocným?

Pacient s takovým vážným onemocněním může žít déle, pokud ošetřující lékaři přistoupí ke kombinaci určitých technik. Zejména se osvědčila stimulace imunity. V důsledku této terapie tělo začne odolávat samotnému nádoru. Lidský imunitní systém bohužel není vždy schopen rozpoznat rakovinu, protože její buňky mají specifický antigen.

Posílení ochranných funkcí těla lze dosáhnout použitím léků (interleukinů), očkováním pacienta nádorovými antigeny a také použitím tradiční medicíny. Navíc se často praktikuje injekce monokanálních protilátek nebo zabíječů aktivovaných lymfokinem přímo do ohniska formace. Je to však vyvíjející se technika: může být nebezpečná a ne vždy vede k pozitivní dynamice..

Imunoterapie funguje dobře pro nefunkční mozkové nádory

Kromě imunoterapie lze použít i stereotaktickou terapii. Zpravidla mluvíme o technologiích „cyberknife“ nebo „gama nůž“. Představují je robotická zařízení schopná vysoce přesného ozařování rakovinné zóny. Terapeutického výsledku je dosaženo bodovým působením gama paprsků dodávaných v různých úhlech. To pomáhá minimalizovat škodlivé účinky záření na normální buňky..

Kolik lidí žije s nefunkčním mozkovým nádorem?

U pacientů s rakovinou mozku v konečném stádiu není léčba zaměřena na jejich vyléčení, ale na zastavení některých nepříjemných symptomů onemocnění. Proto je prognóza takových pacientů špatná. Pacienti a jejich blízcí se zpravidla velmi zajímají o otázku, jak dlouho žijí s nefunkčním mozkovým nádorem. Hodně záleží na určitých faktorech..

Pokud byla onkologie detekována v počátečním stádiu vývoje, pak pětiletá míra přežití pacientů je asi 80-90%. Zároveň zhoubný proces v terminálním stadiu umožňuje překročit tuto hranici pouze 5% pacientů. Důrazně se doporučuje dodržovat všechny předpisy onkologů, dodržovat stravu a v případě zhoršení stavu okamžitě vyhledat pomoc..

Je třeba poznamenat, že bez léčby pacienti s inoperabilní rakovinou mozku nežijí déle než 1–2 měsíce. Smrt je často nevyhnutelná, když člověk upadne do kómatu a jeho srdce nebo dýchání se zastaví. Komplexní terapie pomáhá prodloužit životnost těchto lidí až na 4-12 měsíců..

Co je to nefunkční mozkový nádor?

Nádor na mozek vždy zní jako rozsudek smrti pro pacienta. Ale díky nejnovějším léčebným metodám může být tato patologie ve většině případů zastavena..

Podle statistik má více než 80% pacientů šanci na uzdravení. Jedinou výjimkou je nefunkční nádor, který vyžaduje zvláštní přístup k léčbě..

O nemoci

Mozkový nádor je považován za jeden z nejnebezpečnějších pro lidský život, zatímco jeho zhoubnost nehraje vždy konečnou roli..

Podle odborníků může benigní nádor, který se nachází v nebezpečné oblasti hlavy nebo má objemový růst, také představovat hrozbu pro zdraví a život pacienta..

Rozdíl od maligního nádoru spočívá hlavně v možnosti metastázy a zhoršení obecné klinické situace. Chirurgické odstranění je jedním z hlavních způsobů léčby mozkových nádorů. Nelze však použít, pokud je novotvar považován za nefunkční..

Neúspěšné nádory zahrnují pokročilá stadia nádoru, která jsou v aktivní fázi metastázy. Tento typ nádoru může působit jako primární nádor, nebo to může být sekundární nádor. V obou případech se operace neprovádí kvůli vysoké pravděpodobnosti úmrtí.

Kritéria

Neexistuje jednoznačný rámec pro koncepci inoperability nádoru. Tato diagnóza je vždy stanovována individuálně na základě následujících kritérií:

Umístění nádoru. Chirurgický zákrok lze použít, pokud rakovina postihla pouze části, které neovlivňují proces podpory života v těle.

Ale v případě lokalizace novotvaru v oblasti zodpovědné za respirační funkci nebo jiných oddělení přímo souvisejících s hlavními životními procesy je operace přísně zakázána, protože povede ke smrti pacienta.

Typ růstu maligního nádoru. Chirurgické odstranění nelze použít v případě invazivního typu růstu nádoru, při kterém jsou ovlivněny hlavní cévy a nervová vlákna mozku. Během zákroku neexistuje žádná záruka, že nádor bude odstraněn bez poškození.

V případě neúspěšné operace může pacient zcela narušit mozek nebo vyvinout ochrnutí. V obou případech je osoba postižená..
Objem růstu. Inoperabilní nádor je považován za průměr větší než 7 cm. Chirurgická léčba takovým objemem růstu zvyšuje riziko aktivace metastatické fáze nebo její přeměny na agresivní formu, což výrazně zkrátí život pacienta.

Přítomnost metastáz. I když je nádor malý, ale jsou diagnostikovány metastázy v různých orgánech, je považován za nefunkční. Operace nepřinese pozitivní výsledky, protože během ní není možné okamžitě odstranit primární i sekundární nádory.

V důsledku toho se metastázy budou i nadále vyvíjet, což zhoršuje stav pacienta. Kromě toho se po operaci zkracuje doba šíření metastáz a významně se zvyšuje jejich vývoj..

Celkový stav pacienta. Bez ohledu na velikost nádoru nelze operaci provést, pokud je u pacienta diagnostikována závažná porucha nebo výrazná odchylka v normách krevních parametrů. Nejčastěji je rakovina zhoršená vážnými srdečními patologiemi považována za nefunkční..

Operace se také neprovádí u pacientů s extrémně nízkými hladinami hemoglobinu. V tomto případě je to odůvodněno skutečností, že pacient nebude schopen se zotavit z operace..

Která skupina osob se zdravotním postižením je určena pro rakovinu prsu? Podrobnosti jsou popsány zde.

Důvody

Tvorba a další růst nádorů v mozku stále není zcela objasněn. Závěry o příčinách byly v zásadě založeny na četných studiích stávajících klinických situací..

K dnešnímu dni byly identifikovány jako hlavní příčiny růstu maligního nádoru následující:

Genetický faktor. Přerušení práce určitých genů vede k aktivaci epidermálního růstového receptoru, který je zodpovědný za stimulaci tvorby buněk, včetně rakoviny.

Tato reakce způsobuje nekontrolovaný růst rakoviny. Podle statistik vyvolává genetický faktor růst nádoru v 10% případů. Současně není genetická deformace spojena s dědičností..

 • Věk pacienta. Nejčastěji se patologie rychle vyvíjí ve stáří od 65 do 80 let. V některých případech je však u dětí mladších 8 let objemový a aktivní růst..
 • Pohlaví pacienta. Kupodivu, ale růst novotvaru je ovlivněn pohlavím pacienta. Nejaktivnější v tomto ohledu jsou nádory mozku a muže. Ačkoli některé typy rakoviny hlavy jsou častější u žen, mají mírný nárůst objemu.
 • Vystavení rentgenovému záření. V tomto případě se zvažuje cílení vysokých dávek radiační terapie. U pacientů, kteří podstoupili tento typ léčby, je vývoj mozkového nádoru pozorován v 10% případů. Zároveň lze růst zpomalit a diagnostikovat jak po 5, tak po 15 letech..
 • Odborné činnosti související s nebezpečnou výrobou, při nichž se musí člověk pravidelně vypořádat s arsenem, atomovou expozicí, rtutí, pesticidy. Tyto látky mohou sloužit jako katalyzátor vyvolávající syntézu nových maligních buněk..
 • Oslabení imunitního systému, který podporuje růst a šíření rakoviny v těle.
 • Slavná zpěvačka Zhanna Friske zemřela na nefunkční mozkový nádor stupně 4, návrhy na to, co způsobilo rakovinu u fyzicky silné ženy v tomto videu:

  Léčba

  Pro inoperabilní nádor se používá alternativní léčba, která zahrnuje různé techniky. Každá z nich má svůj vlastní určitý stupeň dopadu, takže výběr metod bude záviset na každém konkrétním případě..

  V tomto článku je uveden přehled léků na chemoterapii rakoviny konečníku.

  Laser

  Tento postup je fotodynamickým účinkem na nádorové buňky. Laser se používá, pokud je novotvar lokalizován v oblasti nervových vláken. Laserový paprsek působí selektivně, odpařuje abnormální buňky a nepoškozuje nervová vlákna.

  Tato metoda skutečně přináší pozitivní účinek, ale lze ji použít pouze s povrchovým umístěním nádoru, aniž by došlo k jeho hloubkovému růstu. Jinak může postup poskytnout pouze dočasnou úlevu..

  Radiační terapie

  Radiační terapie je hlavní léčba inoperabilní rakoviny hlavy. Tato metoda zahrnuje expozici záření v patologické oblasti. Umožňuje vám zničit nejen velký růst, ale také malé ohniska nebo jednotlivé buňky.

  V případě nefunkční rakoviny se aplikuje vnější trojrozměrný konformní účinek paprsků na operovanou oblast. Ošetření se provádí po dobu 5 dnů v intervalu 2 dnů, potom se průběh opakuje. Pro úplnou terapii je nutné provést alespoň 6 takových kurzů.

  Chemoterapie

  Chemoterapie je podpůrná a nejčastěji se používá v kombinaci s radiační terapií. Tento postup je zaměřen na ničení rakovinných buněk jejich vystavením toxinům a jedům..

  Jako nezávislá metoda je toto ošetření neúčinné, protože léky zavedené do těla prakticky neproniknou ochrannou bariérou mozku. K zajištění maximálního účinku se léky podávají intraarteriální metodou.

  Gama nůž

  Gama nůž je zařízení, které emituje několik proudů světla z radioaktivního kobaltu. Pod vlivem tohoto záření dochází k destrukci rakovinné buňky. Postup odstranění trvá asi 2 hodiny, v závislosti na množství růstu.

  Odstranění je bezbolestné a nevyžaduje anestézii. Tato operace umožňuje odstranit nádor v oblastech, které nejsou přístupné konvenčnímu skalpelu. Jedinou nevýhodou gama nože je to, že nemůže být použit s velkými objemy novotvaru..

  Kybernetický nůž

  Na rozdíl od předchozí metody cyberknife ničí DNA maligní buňky vystavením fotonovému záření. Tato technika se používá pro nádory, jejichž průměr není větší než 3,5 cm.

  Cyberknife vám umožňuje zničit řetězce DNA v patologických buňkách, v důsledku čehož ztratí svou funkci reprodukce a výživy a postupně začnou odumírat. Účinek takové léčby lze pozorovat až po několika letech, protože nádor se přirozeně zmenší.

  Tento postup trvá pouze asi 50 minut a vyžaduje 1 až 5 relací.

  Předpověď

  Prognóza života s nefunkčním typem rakoviny mozku bude záviset na celkovém stavu pacienta. Při odpovídajícím ošetření je téměř nemožné dosáhnout úplného zotavení. Asi 1 rok se 4% pacientů daří žít. Pacient se nejčastěji ukáže, že celkový stav jen mírně zmírňuje.

  Terapie v tomto případě pomáhá omezit otoky mozku a obnovit respirační funkce. Po léčbě se pacientovi zpravidla podaří přežít ještě další 4 měsíce. V případě odmítnutí léčby se tato doba zkracuje na 1–2 měsíce. V důsledku toho člověk upadne do kómatu a zemře při zástavě dýchacích cest..

  Pokud najdete chybu, vyberte část textu a stiskněte Ctrl + Enter.

  Neopustitelný mozkový nádor

  Rakovina byla vždy nemoc, která představuje přímé ohrožení života pacienta. Na vině je několik faktorů: je to složitost predikce vývoje onkologie a obtížné léčby a velmi nepříjemné příznaky, které musí pacient vydržet. Je dvakrát nebezpečné, když vývoj nádoru dosáhl čtvrtého stupně a jeho odstranění není možné.

  Důvody

  Neopustitelná rakovina mozku u lidí může být výsledkem následujícího:

  1. Elektromagnetické záření
  2. Radiační expozice
  3. Dědičnost
  4. Etnická skupina. Kavkazané jsou nejvíce ohroženi rakovinou mozku.
  5. Rod. U mužů je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny mozku než u žen
  6. Mnoho stresu v každodenním životě
  7. Slabá imunita způsobená AIDS nebo transplantací vnitřních orgánů.

  Onkologie může být tvořena z mozkových buněk (a ve zcela odlišných částech: frontální a temporální laloky, hypofýza, komora), z mozkových cév a membrán. Nádor může vzniknout nejen uvnitř hlavy, ale také v jiných částech těla, a poté se pomocí průtoku krve dostat do oblasti lebky. Nejnebezpečnější jsou zhoubné novotvary kvůli jejich vysoké rychlosti růstu. Avšak benigní rakovina mozku (na rozdíl od benigních rakovin jiných částí těla) představuje také významné zdravotní riziko..

  Neoperabilní nádor se často vyvíjí v důsledku skutečnosti, že lidé nevěnují pozornost svým bolestem hlavy, závratě a jiným příznakům, ale přicházejí za odborníkem, když je příliš pozdě. Tomuto typu onkologie je přiřazen téměř poslední, čtvrtý stupeň (formálně poslední je pátý stupeň, ale je registrován, když osoba již zemřela na rakovinu). Nádor zpravidla ve čtvrtém stádiu degeneruje na glioblastom - jeden z nejnebezpečnějších typů rakoviny, vytvořený z tzv. Hvězdných buněk..

  Nádor se stane nefunkčním, když on nebo jeho metastázy napadnou většinu mozku (stejně jako sousední orgány, jako jsou kosti lebky). Výsledkem je, že jeho chirurgické odstranění pravděpodobně povede k okamžité smrti pacienta na operačním stole..

  Příznaky

  Počáteční příznaky rakoviny mozku jsou velmi podobné běžným bolestem hlavy. Jak již bylo uvedeno, je to hlavní důvod, proč lidé odkládají návštěvu u lékaře v důsledku nákazy rakovinou v již nefunkčním stadiu..

  U nefunkčního mozkového nádoru jsou příznaky různorodější:

  1. Bolesti hlavy
  2. Závrať
  3. Zhoršení zraku (ztmavnutí před očima)
  4. Vizuální halucinace
  5. Žákovská asymetrie
  6. Zvracení (často bez předchozí nevolnosti)
  7. Ztráta koordinace
  8. Únava a celková slabost
  9. Poškození paměti
  10. Problém s řeči
  11. Křeče
  12. Enuresis
  13. Zhoršení citlivosti pokožky na hmat, teplo a bolest
  14. V pozdním stádiu mohou nohy vypadnout
  15. Pacient může upadnout do kómatu
  16. Psychologické problémy: deprese, riziko deprese, změny nálad

  Přesně to, jaké symptomy budou pozorovány, závisí na oblasti postižené nefunkční rakovinou mozku. Problémy se téměř vždy vyvíjejí v průběhu času a před smrtí může dojít k prudkému zhoršení.

  Léčba

  Pokud máte podezření na nefunkční rakovinu mozku, musíte se nejprve poradit s neurologem, který vás následně odkáže na onkologa. Je třeba si uvědomit, že ačkoli úspěšnost léčby je 15–20%, hodně záleží na přání pacienta bojovat s touto chorobou.

  Diagnostické nástroje používané pro podezření na rakovinu mozku:

  1. Počítačová tomografie mozku (primární léčba symptomů nefunkčního mozkového nádoru)
  2. Magnetická rezonance
  3. Pozitronová emisní tomografie
  4. Testy provedené při jmenování lékaře (koordinace, citlivost na bolestivé podněty a dotyk)

  V poslední fázi již nelze operaci provést, protože příliš mnoho mozku je ovlivněno nádorem a metastázami. Pacientovi se zpravidla předepisují chemoterapeutické cykly (jeden nebo více cyklů po 10-20 sezeních), radiační terapie a léčba, která snižuje nepříjemné symptomy. Je pravda, že v posledních letech se stále více rozšiřují špičkové lékařské komplexy „Cyber-Knife“ a „Gamma-Knife“, které umožňují „zabíjení“ mnoha rakovinových nádorů v poslední fázi bez chirurgického zákroku..

  Cílem symptomatické léčby je zmírnit utrpení pacienta a zlepšit jeho kvalitu života. K tomu se používají léky jako: Prednizolon, Dexamethason, hormonální léky, v případě silné bolesti lze předepsat morfin.

  Životnost pacienta s rakovinou mozku čtvrtého stupně je velmi krátká - od několika týdnů do několika měsíců, ale existují chvíle, kdy pacienti žijí roky. Nejprve to záleží na dobrovolném postoji samotného pacienta (nakolik je připraven vydržet těžkou terapii, „represivní“ atmosféře rakovinných center, nepříjemných symptomech), jeho obecné úrovni zdraví (ať už sportoval, zda pil alkohol), a také na jeho morální podpoře příbuzní.

  Radiační terapie pro inoperabilní rakovinu mozku: Cyber ​​Knife a Gamma Knife

  Komplexy Cyber ​​Knife a Gamma Knife, které se objevily teprve nedávno, jsou určeny k léčbě různých onemocnění pomocí fotonu nebo dávkového záření. Mnoho odborníků je nazývá hlavním úspěchem nedávné doby v boji proti rakovině. Navzdory slovu „nůž“ ve jménech nedělají řezy, ale bojují s nádory pomocí různých principů.

  Fotonové záření "Cyber ​​Knife" ničí oba řetězce DNA v rakovinné buňce, po které se nemůže dělit a zemřít. Výsledkem je, že růst nádoru se zastaví a sám o sobě přirozeným způsobem klesá, přibližně po 5 letech úplně vymizí (současně se zmizí příznaky rakoviny, které pacientovi často zabíjejí). Metoda je účinná v přítomnosti onkologie o průměru nejvýše 3,5 cm. Pokud velikost novotvaru přesáhne tuto hodnotu, pak se zátěž ozářením zdravé mozkové tkáně stane velmi velkou a pravděpodobnost komplikací je vysoká. "Operace" trvá asi 40-50 minut, během nichž pacient leží v pohodlné poloze, protože CyberKnife má schopnost sledovat malé pohyby lidského těla (například v důsledku dýchání) a provádět samoopravu. Počet terapeutických sezení je v průměru jedna až pět.

  Gama nůž funguje poněkud odlišným způsobem: obsahuje 201 zdrojů záření radioaktivního kobaltu a záření každého z nich je prakticky bezpečné, ale když se setkají společně ve stejném bodě, rakovinné buňky jsou zničeny. Relace trvá od jedné do tří hodin, přičemž není k dispozici žádná samokorekční funkce a hlava pacienta je fixována v pevné poloze se speciálním rámem, což však prakticky nezpůsobuje žádné nepříjemnosti.

  Výhody radiochirurgie zahrnují:

  1. Nedostatek řezů;
  2. Žádná bolest během a po „operaci“;
  3. Téměř úplná absence anestezie (s výjimkou upevnění upevňovacího rámu pro nůž Gamma);
  4. Po zákroku může pacient okamžitě jít domů a podnikat, dokonce jít do práce;
  5. Žádné komplikace po průběhu léčby;
  6. Během relace leží pacient v pohodlné poloze, poslouchá relaxační hudbu a během léčby CyberKnife může dokonce přerušit „operaci“, aby vstal a protáhl si končetiny, pil čaj, šel na záchod.