Hlavní
Angioma

Hemangiom jater - co to je, léčba, příčiny

Mezi mnohočetnými benigními nádory jater jsou nejčastější hemangiomy.

Hemangiom je sammelbegriff (kolektivní termín), který zahrnuje různé typy novotvarů cévního původu v důsledku blastomatózní a dysembryoplastické geneze:


 • benigní typ hemangioendoteliomu;
 • kapilární a jeskynní útvary;
 • žilní a aciniformní angiomy.

Charakteristika formací

Formy a stav hemangiomů jsou různé. Záviset


 • ze samotné struktury nádoru;
 • od jeho velikosti;
 • stav vaskulárních jeskyní;
 • o míře jejich plnění krví;
 • přítomnost trombózy;
 • z povahy vývoje mezenchymální tkáně (pojivové).
Poměrně často je hemangiomatóza charakterizována krvácením uvnitř nádoru, což vyvolává hromadění tekutiny v její centrální části, která se často stává příčinou cystických nádorů. Tento proces přispívá k rozvoji fibrózy v centrální části nádoru..

Charakteristická lokálním nárůstem v oblastech degenerace nádorové tkáně v důsledku změn protoplazmy a depozit uvnitř tkáně proteinových látek, hemangiomové buňky se znovu narodí do sklovité struktury s konstantním růstem postižených oblastí. Stará a čerstvá trombóza, sklovitá degenerace a skleróza uvnitř hemangiomových tkání, což vede k nepředvídatelným spontánním prasknutím.

Největší nádor byl odstraněn v roce 1898 - více než pět kilogramů.

Podle různých zdrojů vědci dospěli k závěru, že v důsledku staletého studia této choroby dochází ke vzniku hemangiomových formací v důsledku krvácení, trombózy uvnitř nádoru a patologické expanze stěn cévních mezer, a nikoli v důsledku vytváření nových buněk, které vedou k růstu tkání a hypertrofickým procesům..

Klasifikace novotvarů

Existuje několik verzí klasifikace hemangiomatózy jater. Nejběžnější z nich klasifikuje hemangiomy do skupiny vaskulárních a stromálně-vaskulárních (mezenchymálních) novotvarů.

Podle klinického obrazu jsou hemangiomy jater rozděleny do čtyř forem:


 • asymptomatická forma;
 • nejsou komplikované formy, ale s klinickými projevy;
 • komplikované formy;
 • atypické formy vyskytující se na pozadí doprovodných nemocí.
Klinický průběh hemangiomatózy se často projevuje v kombinaci s cirhózou, ale neexistuje jediná verze - hemangiom vyvolává cirhózu, nebo naopak vývoj pojivové tkáně s vaskulární deformací, dává podnět k tvorbě hemangiomových nádorů.

Histologická struktura charakterizuje hemangiom jako nádor z více cystických jamek naplněných krví. Vláknitá tkáň různých vrstev odděluje cystické jamky.

Struktura hemangiomu závisí zcela na počtu jamek a vláknité tkáně. Jaterní buňky kolem a pod jamkami jsou zdeformované, chaotické nebo zcela chybějící. Struktura sousedních tkání se nemění.

Příčiny jaterního hemangiomu

Benigní neoplastické novotvary postihují játra v jakémkoli věku, jak v kojeneckém, tak ve stáří. Převážnou většinu tvoří ženy.

Mezi nejčastější typy, které ovlivňují játra, patří kapilární a kavernózní typ nádorových formací..

Kapilární typ hemangiomatózy sestává z husté, homogenní struktury jemných ok, v důsledku nadbytku mutovaných benigních buněk, které opakují strukturu tkání cévních stěn. Vypadají jako několik malých nitroděložních nádrží. Několik kapilárních plavidel umístěných v okolí je postiženo najednou.

Cavernous pohled na hemangiomas představuje vytvoření pastovité konzistence s hladkým nebo drsným povrchem, s mnoha vnitřními dutinami oddělenými mosty. Nejnebezpečnější typ novotvaru. Hromadění a přetečení v zásobnících plazmy nebo intracelulární tekutiny může vyvolat nadměrný růst nádoru, prasknutí a krvácení do peritoneální dutiny..

Etiologický faktor, dodnes nebyl stanoven. Existují pouze spekulativní verze založené na výzkumu mnoha vědců. Například:


 1. 1) Spor o tom, zda je hemangiom nádor nebo cévní malformace, stále není vyřešen. Skutečnost, že se formace projevují jako důsledek genetického a rodinného faktoru, je sporná.
 2. 2) Současně je však s růstovým faktorem spojeno zvýšení růstu formací, zejména - u žen, které byly alespoň jednou těhotné, se nádor vyskytuje častěji než u těch, které neotěhotnily. To je spojeno se zvýšením hladiny estrogenových hormonů, které zatěžují játra a vyvolávají zvýšený vývoj nádorů..
 3. 3) Uvažuje se verze nitroděložního vývoje, odůvodněné narušením nitroděložní tvorby s rozvojem dysontogenetických nádorů.
 4. 4) Nejběžnější teorie přisuzuje hemangiom kongenitálním onemocněním v důsledku virových infekcí během těhotenství a předčasného porodu, což vysvětluje neúplně vytvořený vaskulární systém jater. A příčinné faktory ve formě traumatu, hormonálních poruch a působení infekcí přispívají pouze sekundárními faktory.
 5. 5) Navrhuje se považovat jaterní žilní cévy za živné médium při vývoji hemangiózy.

Možné komplikace

Příznaky jaterního hemangiomu

Léčba hemangiomů jater

Pro diagnostiku potvrzující přítomnost této choroby se používají studie různých směrů:


 1. 1) Rentgenová metoda umožňuje zobrazit kalcifikovanou formu kupule.
 2. 2) Pomocí ultrazvukové metody jsou jasně viditelné útvary s jasně definovanými hranicemi.
 3. 3) Počítačová tomografie se zavedením kontrastní látky umožňuje detekovat kalcifikaci nebo krevní sraženiny v nádorech, které se obvykle objevují po krvácení.
 4. 4) Metoda MRI je nezbytná při identifikaci malých nádorů.
 5. 5) Použitím jednofotonové emisní počítačové tomografie se detekují útvary s vysokým obsahem krvavého substrátu.
 6. 6) Angiografie je indikována, když CT nepřináší výsledky kvůli vytěsnění jaterních tepen velkým nádorem.
 7. 7) Cílená biopsie jater je nutná k vyloučení maligní transformace.
Pokud klinický obraz nemoci neodráží zvýšení klinických příznaků a neoplazmy se nezvýší, není léčba hemangiomu jater jako taková nutná. Hrozba prasknutí není známkou použití drastických opatření.

Chirurgická intervence ve formě metody lobotomie a segmentektomie se provádí pouze se silnou bolestí nebo progresivním rychlým růstem nádoru.

Kterého lékaře kontaktovat pro léčbu?

Pokud po přečtení článku předpokládáte, že máte příznaky charakteristické pro toto onemocnění, měli byste vyhledat radu gastroenterologa.

Jaké je nebezpečí jaterního hemangiomu a jak se s ním vypořádat

Hemangiom jater, který je detekován u dětí i dospělých, je kolektivním názvem vaskulárních patologií ve žláze. Existuje několik novotvarů, které jsou považovány za benigní. Z velké části je nemoc asymptomatická a je diagnostikována náhodou. S určitým množstvím štěstí nemusí pacient celý život vědět, že má cévní nádor..

Co je jaterní hemangiom

Hemangiom je benígní nádor vytvořený ze samostatně se vyskytujících buněk krevních cév. V mezinárodním klasifikátoru nemocí je uveden pod kódem ICD-10.

Vaskulární angiomy jater jsou diagnostikovány u 7% světové populace a poměr žen k mužům vypadá jako 5: 1. Mezi novotvary jsou na druhém místě, zatímco hemangiom pravého laloku jater je častější než levý.

Více než 80% nádorů nalezených u novorozenců v krátké době ustupuje a spontánně ustupuje. Hemangiom jater je typický v jednom projevu a případy multiplicity jsou poměrně vzácné.

Důvody rozvoje

U vaskulárního angiomu nebyly navzdory četným studiím identifikovány žádné konkrétní důvody vzniku. Je však známo, že zahájení poruchy začíná in utero, v prvním trimestru, v důsledku čehož lze nádor považovat za vrozenou patologii žilních cév. Lékaři identifikují několik hypotetických faktorů vyvolávajících výskyt angiomu:

 1. Dědičná predispozice. Vzhledem k tomu, že cévní nádor je diagnostikován u kojenců, existuje teorie, že abnormality jsou vlastní chromozomálnímu aparátu nebo dítě má konflikt v genech rodičů.
 2. Hormony. U žen během těhotenství jsou časté případy detekce vaskulárního angiomu jater, což je potvrzením účinku hormonálních hladin na novotvary. Neexistují žádné důkazy, že by jeho výskyt vyvolal estrogeny, snad ovlivňují pouze růst existujícího nádoru, což umožňuje jeho detekci.
 3. Traumatická zranění. Počátek jaterního hemangiomu u dospělých může být výsledkem poškození pravé hypochondrium, které je provokatérem výskytu nádoru..
 4. Infekční příroda. Na základě skutečnosti, že nemoc je stanovena již v embryonálním stadiu, existuje předpoklad, že příčinou vzniku vaskulárního angiomu může být virové nebo infekční onemocnění, které matka dříve přenesla.

Klasifikace hemangiomů

Navzdory studiu onemocnění neexistuje konečné rozhodnutí o tom, co je jaterní hemangiom, jak by se tato porucha měla považovat za nádor nebo cévní anomálie a která léčba je výhodnější.

Původ nádoru je potvrzen následujícími faktory:

 • invazivní růst;
 • kritičnost vůči hormonálním hladinám;
 • sklon k relapsu po odstranění.

Teorie vaskulární anomálie je potvrzena přítomností mnoha hemangiomů v játrech, což je u rakoviny a onkologie zcela neobvyklé. Jsou známy případy poškození celého parenchymu malými neoplazmy - taková celková hemangiomatóza rychle způsobuje selhání jater a v důsledku toho cirhózu.

V závislosti na struktuře

Existuje několik klasifikací jaterních hemangiomů. Nejčastěji jsou nádory děleny podle specifik histologické struktury:

 • Kapilární. Tato skupina vypadá jako malé (méně než 5 cm) útvary vytvořené prokládáním malých cév jater, které jsou rozptýleny malými dutinami naplněnými krví. Tato forma hemangiomu, která je charakterističtější pro epitelové nádory, je v játrech vzácná. Jeho zvláštností je formování kolem jeho žilní cévy, což vede k multiplicitě, zatímco kavernová forma pájí dutinu do „koule“ a je vždy jediná.
 • Cavernous. Vaskulární angioma této formy vypadá jako jednokomorová nebo vícekomorová dutina se stěnami endotelu (buňky vnitřní vrstvy kapilár) a vláknitými tkáněmi naplněnými krví. Tato forma je často diagnostikována u dětí. Nemá to žádný vliv na pohodu. U takového nádoru, s růstem dítěte, to není typicky přerůstání, ale spontánní resorpce.

V závislosti na umístění a velikosti

Hepatální vaskulární angioma je často jeden, jehož velikost nepřesahuje 3 cm. Diagnóza malého nádoru, protože příznaky nejsou vyjádřeny, se nejčastěji vyskytuje náhodou. Pacient často ani nepředpokládá, že má patologii.

S nárůstem neoplasmu až do 10 cm se symptomy stávají docela jasnými (bolestivé pravé hypochondrium, žloutenka). V tomto případě je nutná léčba - léčba nebo chirurgický zákrok - který je určen pro každého pacienta individuálně.

Lokalizací na žláze se choroby dělí na:

 • porážka pravého laloku;
 • patologie levého laloku.

V závislosti na distribuci

Vaskulární angiom, na rozdíl od onkologických formací, může být jeden nebo více. Tato vlastnost je rozhodující pro jmenování léčby..

 • Singl. Je typický pro kavernózní hemangiom - v tomto případě jeho růst dosahuje velikosti jaterního laloku.
 • Násobek. Projev tohoto typu je typický pro kapilární hemangiom - tvoří několik malých novotvarů o průměru menším než 3 cm, při absenci jediného růstu nádoru.

Hemangiom u dětí a těhotných žen

Výskyt nádorů jater u dítěte je potvrzením teorie dědičného původu nádoru. To je nejčastěji nemožné detekovat to dítě v kojeneckém věku bez specializovaných studií, nicméně jestliže cévní patologie jsou přítomné na kůži novorozence, to je možné předpokládat s vysokou pravděpodobností přítomnost onemocnění jater.

U dítěte se často objevuje spontánní resorpce vrozené benigní formace. Se zvětšením velikosti nádoru má dítě příznaky:

 • žloutenka;
 • srdeční selhání;
 • selhání ledvin;
 • vnitřní krvácení.

Projev takových příznaků jaterního hemangiomu naznačuje nutnost kompletního vyšetření dítěte. Biopsie pro malé děti není kvůli nebezpečí poškození orgánů provedena.

U žen během těhotenství je patologie zpočátku asymptomatická a s růstem nádoru se objevují typické projevy:

 • bolest v pravé hypochondrii;
 • zvětšená játra;
 • trávení se všemi jeho projevy;
 • žloutenka s vlastními příznaky.

Je důležité to vědět! Vyšetření těhotných žen má své vlastní vlastnosti z důvodu nemožnosti provádět hardwarové metody spojené s ozařováním.

Kromě lékařského vyšetření a krevního testu se provádí ultrazvukové vyšetření jaterního hemangiomu a provede se tkáňový vpich.

Během těhotenství, kdy se zvyšuje zatížení žlázy, jsou nádory nebezpečné:

 • ruptura nádoru;
 • ulcerace;
 • vnitřní krvácení;
 • mačkání blízkých orgánů.

Proto se doporučuje, aby budoucí matky, pokud mají podezření nebo odhalí patologii, byly vyšetřeny a možná léčba.

Příznaky nemoci

Mezi typické příznaky hemangiomu patří příznaky charakteristické pro většinu jaterních patologií, jakož i nepohodlí a mačkání v žaludku a střevech..

Na základě projevů je hemangiom rozdělen do několika kategorií:

 • asymptomatické (neexistují žádné známky patologie);
 • není komplikované (pouze primární projevy);
 • komplikované (přístup sekundární infekce, ulcerace);
 • atypická (v postižené oblasti je pozorována degenerace tkáně).

Diagnostické metody

Vzhledem k absenci projevů je vaskulární angioma často detekován pouze během rutinních nebo náhodných vyšetření. Pro potvrzení diagnózy je provedeno komplexní vyšetření, včetně:

 • Ultrazvuk jater - ukazuje přítomnost vzdělání, ale neposkytuje podrobné informace;
 • magnetická rezonance (MRI) a počítačová tomografie - metody, které vám umožní získat podrobné informace o typu, umístění a struktuře vzdělávání;
 • angiografie - studie o stavu cévního systému k identifikaci porušení;
 • biochemie a kompletní krevní obraz.

Pozornost! Získaná data umožní potvrdit diagnózu "Hemangiom jater" a klasifikovat nádor.

Indikace k léčbě

V každém jednotlivém případě je zvažována otázka, jak léčit jaterní hemangiom a zda by mělo být provedeno. Podle posledních údajů toto vzdělání nepatří k nebezpečným onemocněním, protože pacienti často nemají problémy s játry a nepociťují nepohodlí.

S tímto průběhem vaskulárního angiomu se režim pozorování osvědčil. Pacient je pravidelně vyšetřován v předepsaném objemu, což umožňuje sledovat přítomnost nebo nepřítomnost dynamiky v nádoru.

Lékařský zásah bude nutný, pokud se formace zvětší a zvětší se na více než 5 cm. V tomto případě existuje nebezpečí, že se vymačkají okolní tkáně, a také negativní účinek na činnost samotné žlázy. Pokud dojde k prasknutí nádoru, bude nutná nouzová intervence - taková situace je mimořádně nebezpečná a bez včasné lékařské pomoci skončí smrtí pacienta.

Terapeutická taktika

Pokud je nutný lékařský zásah, je stanovena optimální léčba - konzervativní nebo chirurgická. Neexistují žádná obecná pravidla, všechna jmenování se provádějí individuálně.

 • Léky a nechirurgická léčba. Terapie se tradičně provádí hormonálními léky: pacient bere léky ve formě tablet podle lékařem předepsaného schématu. Kromě drog se používají moderní neinvazivní techniky, včetně mikrovlnné a radioterapie, elektrokoagulace, laseru a kryotechnologie..
 • Chirurgická operace. Při růstu vzdělání nad 5 cm se doporučuje chirurgický zákrok. Významná velikost nádoru narušuje činnost žlázy, vytlačuje okolní tkáně a orgány, navíc se výrazně zvyšuje riziko jeho ruptury.

Chirurgická intervence, jediná radikální léčba poruchy, může být provedena:

 • plánováno, když se během operace odstraní samotný hemangiom a všechny jeho strukturální jednotky (pokud je nádor mnohonásobný);
 • naléhavě - v případě prasknutí nebo hrozby poškození membrány tumoru, což povede k masivnímu vnitřnímu krvácení, což je nebezpečné pro život pacienta.

Je-li operace nezbytná, provádí se intervence vždy s optimální metodou (s přihlédnutím k velikosti cévního angiomu a jeho lokalizaci).

Základní metody odstraňování:

 • resekce - excize části žlázy;
 • enucleation - peeling hemangiom přímo.

Dnes se v chirurgické praxi, kdy se operace provádí pomocí malých přístupů, začaly používat minimálně invazivní (laparoskopické) metody. Tento zásah má svá omezení, vyžaduje seriózní předoperační přípravu, ale doba zotavení je výrazně zkrácena.

Kontraindikace při operaci

Ne vždy existuje možnost chirurgické léčby - důvodem zákazu může být velikost nebo umístění nádoru. Pokud je operace kontraindikována, patří mezi tyto vlastnosti:

 • klíčení hlavních žil jater;
 • cirhóza;
 • více hemangiomů v obou lalocích.

Pokud je operace zakázána, provádí se léková terapie a v nepřítomnosti nebezpečných příznaků i doma.

Léčba lidovými prostředky

Použití léčivých bylin není zvláště žádoucí pro vaskulární angioma jater. Většina receptů na lidové metody je navržena pro použití ve formě vodních nebo alkoholových pleťových vod a obkladů, které, jako masáž, nejsou účinné pro nádory jater.

Správná výživa

Lékaři netrvají na používání diet pro vaskulární angiomy, což je vysvětleno neexistencí významného vlivu výživy na něj. Pacientům se doporučuje revidovat svou obvyklou stravu ve směru snižování zátěže jater a zaměřování na zdravý životní styl.

Několik dietních doporučení:

 • Omezte množství kořeněné, smažené, uzené potraviny.
 • Mírně pijte zmrzlinu, silnou kávu a sycené nápoje.
 • Zvyšte množství čerstvého ovoce a zeleniny.
 • Jíst ryby, mléčné pokrmy pravidelně.

Prognóza zotavení

S malou velikostí angiomu, která není náchylná k růstu, je prognóza příznivá. Osoba s ní může žít pokojně, aniž by to mělo potíže..

Je důležité to vědět! Pokud je velikost novotvaru významná, je prognóza omezenější. Ale při absenci růstového trendu iu obřích nádorů zůstává pozorování preferováno..

Riziko komplikace se považuje za menší než riziko chirurgického zákroku.

Možné komplikace

Navzdory optimistické prognóze může jaterní hemangiom způsobit vážné následky až do smrti včetně. Nebezpečné komplikace jsou:

 • ruptura angiomu (bez ohledu na příčinu) vedoucí k masivnímu vnitřnímu krvácení;
 • útlak blízkých orgánů s narušením jejich fungování;
 • nekróza nádorových tkání v důsledku vaskulární trombózy.

Kromě toho komplikace vaskulárního angiomu zahrnují možné pooperační poruchy, zejména tvorbu kýly podél operační jizvy..

Prevence

Protože vaskulární angioma jaterní tkáně je dědičné onemocnění a objevuje se v děloze, nebyla proti jeho výskytu vyvinuta žádná preventivní opatření. Jako preventivní opatření se doporučuje zdravá strava, aktivní životní styl a vzdání se špatných návyků (alkoholismus, kouření), protože to pomáhá snížit pravděpodobnost onemocnění.

Toto onemocnění může být zcela asymptomatické a pokud je detekováno, nemusí vždy vyžadovat léčbu. Kromě toho existují případy spontánního vymizení hemangiomů bez zjevného důvodu. Ale samozřejmě, když je nádor detekován, nejlepším způsobem, jak zabránit jeho dalšímu růstu, je vést zdravý životní styl a nepřetěžovat játra..

Hemangiom jater - co to je? Léčba a příznaky

Hemangiom na játrech je benigní novotvar, který je spleť krevních cév.

Přestože je nemoc vrozená, projevuje se nejčastěji ve stáří. Hemangiom může být jeden nebo více, může dosáhnout průměru 20 cm.

Nádor o velikosti 2 - 3 cm nepředstavuje ohrožení zdraví a života pacienta, pokud začne rychle růst, je třeba ošetření.

Klasifikace

V játrech jsou 3 typy tohoto nádoru:

 • Cavernous. Skládají se z několika velkých cévních dutin naplněných krví. Postupem času se nádory zvětšují až na 20 cm a mohou zabírat celý pravý lalok jater. Patologie vyžaduje povinné ošetření. Nejčastější příčinou tohoto typu jaterního hemangiomu je patologie vývoje orgánů. Nádor je doprovázen mírnými příznaky.
 • Kapilární hemangiomy v játrech. Patologie je běžná u 20% populace. Jedná se o nádory, které nemají velikost větší než 3 cm. Zřídka rostou, takže se nijak neprojevují. Růst je diagnostikován pouze u 15% pacientů. Kapilární hemangiomy v játrech jsou tvořeny malými cévními dutinami naplněnými venózní nebo arteriální krví. Nádor se může živit z jedné cévy. Během vyšetření je obtížné jej odhalit. Častěji je výskyt nádoru způsoben těhotenstvím nebo užíváním extragenních léků.
 • Atypické. Tento typ je vzácný, častěji se vyskytuje v nepřítomnosti léčby. Nádor má nestandardní strukturu pokrytou keratinizovanou tkání.

Aby bylo možné včas zjistit růst hemangiomu, je nutné jednou ročně podstoupit ultrazvukové vyšetření..

Aktivní růst kapilárních neoplazmů je usnadněn příjmem hormonálních léků a antikoncepčních prostředků.

Provokující faktory, které přispívají ke zvýšení kavernózních novotvarů:

 • onemocnění kardiovaskulárního systému;
 • otrava;
 • porušení hormonálních hladin;
 • modřiny a poškození jater;
 • nadměrná fyzická aktivita;
 • zneužití alkoholu;
 • brát léky.

Co je jaterní hemangiom a příčiny jeho výskytu

Přísně vzato, hemangiom je kolekce krevních cév, které jsou zploštělé endotermické trubičky oddělené vláknitou septou. Na játrech je obvykle pouze jeden hemangiom; případy, kdy je jich několik, jsou velmi vzácné.

Velikost hemangiomů se může lišit od malých útvarů na játrech o velikosti 2 mm až po obry nad 20 cm. Při povrchovém vyšetření může být povrch jaterních hemangiomů buď plochý nebo hrbolatý v důsledku subkapsulárních lézí (hematomů). Jedním z hlavních příznaků hemangiomu je barva; má červeno-modrou barvu a je jasně rozpoznatelná na pozadí okolní tkáně jater. Velké nádory mohou být pedunkulovány. Pravý lalok jater je náchylnější k tvorbě hemangiomů než vlevo.

Hemangiomy jater mohou být buď kavernózní (několik velkých dutin s vnitřními stěnami vláknité tkáně), a v mnohem vzácnějších případech - kapilára (mnoho malých dutin, z nichž každá obsahuje cévu). Ta jsou velmi těžko diagnostikovatelná - jsou tak malá, že nejsou během vyšetření viditelná.

Příčiny hemangiomu v játrech zůstávají pro lékaře záhadou, i když se předpokládá, že hormonální antikoncepční prostředky a steroidy mohou urychlit jeho růst (není však jasné, zda tyto léky jsou schopné podporovat jeho tvorbu). Není také známo, zda existuje dědičná predispozice ke vzniku hemangiomů jater; existují důkazy, byť vzácné, že několik žen různých generací ve stejné rodině mělo hemangiomy. Někteří vědci se domnívají, že jaterní hemangiom je benigní vrozený hamartom (abnormalita tkáňového vývoje). Hemangiomy mohou být položeny v dětství a vznikají pod vlivem dosud neznámých faktorů..

Mnohem častěji se jaterní hemangiomy vyskytují; není však jasné, zda nějakým způsobem ovlivňují existenci jejich „sester“ v játrech.

Příznaky

Jaterní hemangiom obvykle nemá jasné příznaky, po celé roky se necítí a je detekován náhodou během ultrazvuku nebo laparoskopie z jiných důvodů. Malé hemangiomy nemusí být nalezeny během života pacienta.

Pokud nádor dosáhne 4 nebo více centimetrů, může se u asi poloviny pacientů objevit obtíže. Musí být interpretovány velmi pečlivě a teprve po komplexním vyšetření lze zjistit, zda nádor skutečně způsobuje příznaky nebo zda příčina je u jiných onemocnění trávicího systému. U třetiny pacientů po chirurgickém odstranění hemangiomu přetrvávají obtíže, které hovoří ve prospěch počáteční asymptomatické tvorby nádoru..

Nejběžnějšími příznaky nádoru jsou:

 1. Bolestivost;
 2. Pocit těžkosti v pravé hypochondrii;
 3. Nevolnost, pocit plnosti v žaludku, zvracení;
 4. Žloutenka.

Obvykle nejcharakterističtějšími příznaky jsou bolestivost a pocit těžkosti v pravé hypochondrii spojené se zvýšením velikosti jater. Bolest může být přerušovaná, obvykle bolestivá, ne intenzivní. V případě prasknutí krevních cév hemangiomu nebo trombózy se bolest stává akutní a pacient vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud je hemangiom velký a komprimuje přilehlé břišní orgány, existují příznaky dysfunkce žaludku nebo střev (nauzea, zvracení, bolesti břicha). Žloutenka je možná s poškozením žlučovodů nebo porušením evakuace žluči z žlučníku. S kompresí velkých cévních kmenů se vyvíjí srdeční selhání, otok dolních končetin s kompresí dolní duté žíly.

Dlouhý asymptomatický průběh hemangiomu může skončit prasknutím a krvácením, potom prvními příznaky nádoru budou akutní bolest břicha a šok (jevy prudkého poklesu tlaku, zhoršené vědomí a funkce životně důležitých orgánů). Masivní ztráta krve a podráždění pobřišnice proudící krví ohrožuje život pacienta a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Ve vzácných případech se může při difúzním růstu nádoru rozvinout selhání jater a obří uzliny, ve kterých se hromadí značné množství krve, mohou vyvolat poruchy srážení krve spojené s trombocytopenií a syndromem diseminované intravaskulární koagulace s charakteristickou trombózou a krvácením (syndrom Kazabach-Merritt).

Vývoj u dětí a těhotných žen

Není snadné najít takový nádor u dětí. Obvykle je ihned po narození dítěte přidělen ultrazvuk, který by neměl být opuštěn. Během tohoto zkoumání je vidět podobná formace. Pokud mluvíme o vnějších příznacích, lékaři si všimnou přítomnosti vaskulárních plexů, což může znamenat stejné přírůstky v játrech.

Příznaky, které se objevují při intenzivním růstu nádoru u dítěte:

 • nažloutnutí kůže;
 • krvácení uvnitř těla a krvácení;
 • poškození jater nebo ledvin;
 • špatné zdraví pacienta, pláč, poruchy spánku;
 • trávicí problémy.

V takové situaci může nemoc ohrozit život dítěte, proto je nutné zahájit důkladnou diagnostiku a léčbu. Když se vzdělání zvětší, nebude možné zachránit dětský život bez operace. Neměli byste odmítnout chirurgický zákrok, protože vzniklé komplikace jsou extrémně nebezpečné.

Komplikace u dětí:

 1. Roztržení orgánů.
 2. Masivní vnitřní krvácení.
 3. Sepse.
 4. Srdeční selhání.
 5. Hemangiom mění své vlastnosti jako maligní nádor.
 6. Arteriální trombóza a změny nekrotické tkáně.
 7. Smrtelný výsledek.

Pokud je u kojenců zjištěna podobná formace v játrech, rodiče by měli neustále sledovat jeho velikost, provádět ultrazvukové vyšetření včas a konzultovat s lékařem. Pokud hemangiom začne růst, bude navržena operace.

Pro těhotnou ženu může být tato diagnóza také vážným problémem. I když se nádor neprojevil dříve, během období těhotenství, jeho růst může začít, což je vyvoláno změnou hormonálního pozadí. V podobné situaci má nastávající matka velké množství nepříjemných symptomů, které naznačují, že žena potřebuje naléhavou pomoc..

Příznaky u těhotných žen:

 • záchvaty zvracení a nevolnosti;
 • nadýmání, intenzivní tvorba plynu;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • vzhled pálení žáhy;
 • zvětšená játra;
 • rozrušená stolička;
 • slabost, silná únava;
 • barva stolice se změní na tmavší;
 • moč zčervená;
 • hladina hemoglobinu klesá;
 • oko skléra zbarví nažloutlé.

Metody léčby, které se v takových případech používají, nejsou vhodné pro těhotnou ženu, proto jí předepisujeme přísnou stravu a další doporučení týkající se životního stylu.

Během tohoto období lékaři pečlivě sledují růst nádoru. Pokud se hemangiom zvýší, rozhodne se o způsobu léčby, který je pro tyto pacienty nejvhodnější. Komplikace tohoto nádoru, které se vyskytují v období porodu, mohou být závažné, od ruptury vzdělávání po peritonitidu, sepse, srdeční selhání.

Diagnostika

Jak se nádor nachází v játrech? Náhodně, pokud proces pokračuje bez příznaků nebo pomocí různých instrumentálních metod, pokud se osoba začala stěžovat. Cesta pacienta tedy bude s největší pravděpodobností následující:

 1. Nejprve bude poslán do laboratoře, kde podstoupí obecný krevní test, určí aktivitu jaterních enzymů (ALT, AST), hladinu bilirubinu a další ukazatele, které budou zajímat lékaře
 2. Dalším krokem bude výlet na ultrazvuk (ultrazvuk) břišních orgánů, kde lékař po zjištění příznaků jaterního hemangiomu doporučí objasnit diagnózu provedením dalšího vyšetření (CT, MRI);
 3. Diagnostické vyhledávání obvykle provádí CT (počítačová tomografie), která má oproti ultrazvuku několik výhod, a / nebo MRI (magnetická rezonance), která má vysokou citlivost a specificitu;
 4. Angiografie je zřídka nezbytná, kromě toho, že CT a MRI nemohly dát jasnou odpověď na vzrušující otázku..

Pokud je podezření na hemangiom, biopsie jater se obvykle neprovádí: není to naléhavá potřeba, navíc může provedení takového postupu vést k život ohrožující komplikaci - masivnímu krvácení.

Jak zacházet?

Léčba jaterního hemangiomu není nutná, pokud je novotvar malý. Když roste, mohou nastat závažné příznaky, které vyžadují chirurgické odstranění nádoru k odstranění.

Indikace operace jsou následující kritéria:

 • hemangiom pravého laloku jater, jakož i jeho povrchové umístění;
 • nádor začne vyvíjet tlak na vnitřní orgány a stále roste;
 • nádor může infikovat hlavní žíly jater.

Když jsou hemangiomy v játrech lokalizovány na obou lalocích orgánu, ale operace je zakázána.

Účinné léky

Podstatou takové terapie je příjem hormonálních léků. Dávkování a trvání jsou individuálně stanoveny ošetřujícím lékařem.

K léčbě hemangiomů v játrech lze použít následující nechirurgické metody:

 • Mikrovlnné záření;
 • radioterapie;
 • vystavení laserovému paprsku;
 • aplikace kapalného dusíku.

Dieta pro jaterní hemangiom

U tohoto typu nemoci není nutná přísná strava, ale mnoho lékařů doporučuje jíst v souladu s „Tabulka č. 5“..

Ve své každodenní stravě je nutné se zbavit „těžkých potravin“, jíst méně mastná, smažená, uzená, konzervovaná a solená jídla. Kromě toho se musíte vzdát zmrzliny, sycených nápojů a silné kávy. Pikantní jídla jsou zcela vyloučena. Jíst čerstvou zeleninu a ovoce pravidelně. Řepa, mrkev, jahody, citrusové plody jsou zvláště prospěšné pro zdraví jater..

Nezbytné jsou také mléčné výrobky, ryby, játra zvířat, která jsou bohatá na vitamín B12, který hraje důležitou roli při normálním fungování jater..

Lidové metody

V kombinaci s hlavní léčbou hemangiomu v játrech je dovoleno používat účinné lidové prostředky. Někdy se s jejich pomocí můžete vyhnout chirurgické léčbě hemangiomů v játrech. Terapeutická opatření s lidovými prostředky zahrnují použití těchto receptů:

 1. Ovesný nápoj. Musíte vzít 250 g ovesných semen a umístit je do nádoby. Přidejte litr vody, přiveďte k varu a počkejte 12 hodin. Poté musíte filtrovat a brát 100 ml 3krát denně. Taková terapie hemangiomu v játrech lidovými léky trvá 1,5 měsíce.
 2. Bylinná kolekce. Terapie hemangiomu na játrech prezentovanými lidovými léky zahrnuje odebrání 15 g listů černě kořenitých, řebříček a řebříčků. Přidejte k nim 30 g byliny, kočičí taška, třezalku tečkovanou, lastovičku, třešně, jitrocel. Vložte všechny bylinky do nádoby a přidejte 45 g listů matky a nevlastní matky. Vezměte 3 malé lžičky kolekce a přidejte do ní 500 litrů vody. Přiveďte k varu, přelijte, rozvarte vývar na 4 díly a spotřebujte 4krát denně. Hemangiomová terapie v játrech s prezentovanými lidovými léčivy trvá 21 dní.
 3. Limetový čaj. Užívejte infuzi nápoje každý den po dobu 60 dnů. Hemangiomová léčba jater pomocí takových lidových léků by měla být prováděna každých 60 měsíců.
 4. Brambory v léčbě jaterních hemangiomů. Je třeba odstranit kůži ze dvou nebo tří brambor a poté spotřebovat během dne 3krát ve formě 20 g. Postupně je nutné zvýšit spotřebované množství brambor na 150 g. Takové ošetření hemangiomu v játrech lidovými prostředky by mělo být provedeno 30 minut před jídlem.
 5. Pelyněk. Tinktura vyrobená z této byliny má pozitivní účinek na tělo s hemangiomem v játrech. Tento produkt se prodává hotový. Recepce je 12 kapek 3x denně. Terapeutický kurz obvykle trvá 2 měsíce. Aby bylo možné účinně eliminovat projevy hemangiomu v játrech, musí tyto kurzy projít 3.

Úkon

Operace k odstranění hemangiomu je nebezpečná kvůli pravděpodobnosti krvácení, protože je nutný zásah do vaskulárního míčku. Udělejte to v případech:

 • velké velikosti - nad 5 cm;
 • mačkání sousedních orgánů;
 • potřeba hormonální terapie;
 • vysoká míra růstu;
 • plánované těhotenství;
 • pocity nepohodlí;
 • riziko prasknutí v případě zranění.

Je snadnější odstranit novotvar, který je umístěn na vnějším povrchu jater. Tento orgán má zvláštnost - je zcela obnoven, i když byla velká část vyříznuta. Pro operaci jsou možné následující možnosti:

 • cévy jsou odstraněny, zatímco tkáně orgánu mohou být zachovány;
 • je odstraněn lalok jater s postiženými žilovými útvary;
 • s kavernózním tvarem je proveden řez, nádoby umístěné uvnitř jsou odstraněny.

Jak léčit jaterní hemangiom, který nelze odstranit?

Existují případy, kdy je technicky obtížné odstranit nádor, existují pochybnosti o míře rizika, u starších osob se vyskytují průvodní onemocnění. V takových případech je předepsána radiační terapie..

Pokud radikální operace není možná, doporučuje se:

 • skleroterapie - zavedení léku, který způsobuje proliferaci vláknité tkáně;
 • embolizace tepny napájející nádor - prováděná zavedením katétru se speciální přípravou gelové konzistence z polyhydroxy-methakrylátu, technika narušuje růst, vede ke snížení vzdělání.

V oblasti hemangiomů existuje způsob vytváření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, ve kterém teplota stoupá, což vede k smrti a štěpení nádorových tkání. Ve všech případech byste měli pečlivě přistupovat ke stravě. Je nutné zabránit stresu v játrech a narušit jeho fungování..

Komplikace

Bez léčby může patologie způsobit vážné komplikace. Riziko je nejvyšší u více procesů. Pacienti se vyvíjejí:

 • ruptura jater s vnitřním krvácením;
 • střevní krvácení ze žlučových cest (hemobilii);
 • hepatitida;
 • cirhóza jater s jaterním selháním;
 • žloutenka;
 • výrazné ascites;
 • kroucení nohy uzlu;
 • nekróza a tvorba abscesu nádoru;
 • chronické srdeční selhání;
 • přemístění vymačkaných vnitřních orgánů;
 • trombóza žil břišní dutiny;
 • Kazabachův Merrittův syndrom - porucha v koagulačním systému s poklesem hladin krevních destiček, intravaskulární trombóza;
 • maligní transformace a metastázy.

Předpověď

U malého hemangiomu je prognóza příznivá: zpravidla neoplazma do velikosti 4–5 cm nezpůsobuje vážné zhoršení pohody a neomezuje fyzické schopnosti pacienta. Po odstranění velkých hemangiomů není vyloučena možnost relapsu. Maligní degenerace hemangiomů je velmi vzácná. Jedním z příznaků malignity může být rychlý růst nádoru..

Prevence

V tomto případě preventivní opatření zahrnují:

 • udržování zdravého životního stylu;
 • nedoporučuje se používat léky obsahující hormony - estrogeny samostatně bez lékařského předpisu;
 • zabránit poškození jater;
 • systematické pozorování odborným lékařem, pokud máte podezření nebo máte predispozici k rozvoji hemangiomů.

Pokud máte podezření na onemocnění jater, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Lékař provede nezbytné vyšetření, předepíše testy a vyšetření, na základě kterých bude schopen diagnostikovat, předepsat odpovídající léčbu a nastíní další plán sledování zdravotního stavu.

Hemangiom v játrech

Na pravém nebo levém laloku orgánu se může vytvořit benigní novotvar jaterního hemangiomu. Příčiny patologie nebyly spolehlivě studovány, předpokládá se však, že nádor je vytvářen v období intrauterinního vývoje v důsledku dysfunkce jaterních cév. Průměrná velikost hemangiomu je 3-5 cm, taková formace nezpůsobuje nepříjemné příznaky a je detekována náhodou během rutinního vyšetření. Pokud se nádor nezvětší, není nutné odstranění, jinak je předepsána chirurgická léčba.

Patologii byl přidělen kód podle ICD 10 D18 „Hemangiom a lymfangiom jakékoli lokalizace“.

Příčiny výskytu

Stále není přesně známo, co způsobuje hemangiom jater u dospělých a dětí. Předpokládá se, že provokujícím faktorem ve vzrůstajícím vzdělávání je užívání hormonálních a steroidních léků, ale nebylo prokázáno, zda tyto léky mohou vyvolat samotnou nemoc. Existuje také teorie, že příčinou výskytu patologie může být dědičná predispozice. V tomto případě se hemangiomy v orgánu vytvářejí během období intrauterinní tvorby a mohou se projevit u novorozenců..

Během těhotenství

I malý, jediný jaterní hemangiom během těhotenství je pečlivě monitorován a sledován. Skutečnost je taková, že změna hormonálních hladin po početí může vyvolat růst a zvýšení vzdělání. Pokud je nádor uvnitř poškozen, může způsobit smrt plodu nebo samotné ženy..

Jaké typy tam jsou?

Existují různé klasifikace patologie, nejběžnější odrůdy jsou:

 • Cavernous hemangiom jater. Velikost formace přesahuje 20 cm, zatímco nádor může růst ještě více. Takový hemangiom je nebezpečný, protože může kdykoli prasknout, což vyvolá vnitřní krvácení..
 • Kapilární. Jedná se o malý cévní nádor, který je považován za bezpečný, protože neroste více než 30 mm.
 • Membranózní. Membrána septa je uvnitř nádoru.

S ohledem na závažnost příznaků se rozlišují následující typy:

 • Nezhoubné nádory jater bez zjevných příznaků.
 • Nekomplikovaný nádorový nádor, který je doprovázen typickými příznaky.
 • Komplikovaná nemoc.
 • Atypický jaterní hemangiom, progredující pod vlivem doprovodných negativních faktorů.

Často jsou jaterní segmenty ovlivněny jednotlivými neoplazmy, v jednotlivých případech je diagnostikováno více hemangiomů, které rychle rostou, a jsou znovuzrozen na maligní onemocnění, které způsobuje metastázy. Proto, navzdory benigitě patologie, je důležitá včasná diagnostika a monitorování stavu..

Jaké jsou příznaky obav?

Hemangiom u dospělých často nezpůsobuje nepříjemné pocity, takže člověk může žít dlouho a nemusí si být vědom patologie. Pokud se však nádor zvětšil, objeví se následující příznaky:

 • bolest v pravé hypochondrii, zhoršená po fyzické aktivitě nebo po použití určitých potravin;
 • pocit těžkosti, prasknutí v epigastriu, někdy bolest žaludku;
 • nevolnost, zvracení;
 • nepohodlí v určité poloze;
 • zvýšená produkce plynu, plynatost;
 • zvětšení objemu jater;
 • zvýšené pocení;
 • celková slabost, rychlá únava.
Zpět na obsah

Co je nebezpečné?

Pokud ignorujete příznaky jaterního hemangiomu, neléčte problém včas, existuje vysoké riziko vzniku takových komplikací:

 • Mezera. Poškození nádoru je způsobeno zraněním, modřinami, úrazy. Pokud je novotvar poškozen, dojde k vnitřnímu krvácení, což ohrožuje život..
 • Fokální trombóza. Je doprovázen zánětem a nekrózou jaterní tkáně.
 • Selhání jater. Postupuje, když je orgán zasažen více hemangiomy nebo se rozrostl jeden gigant a nahradil renální parenchym.
 • Kazabachův-Merritův syndrom. Vážná komplikace, při níž velký nádor narušuje krevní oběh a srážení krve v játrech.
Zpět na obsah

Diagnostická opatření

Nejčastěji je diagnostikován hemangiom pravého laloku jater, v oblasti levého segmentu je patologie lokalizována mnohem méně často. Heptolog vám pomůže stanovit přesnou diagnózu, s níž se musíte nejdříve domluvit. Po úvodním vyšetření, prohmatání a shromáždění důležitých údajů je pacientovi poskytnuto doporučení pro takové diagnostické postupy, jako jsou:

 • radiografie jater s kontrastem;
 • Ultrazvuk břišních orgánů;
 • MRI a CT;
 • angiografie;
 • punkční biopsie;
 • obecný klinický a biochemický krevní test.

Provádí se také diferenciální diagnostika, která pomáhá odlišit jaterní hemangiom od maligních nádorů, metastáz, cyst, adenomů, abscesů, fokální hyperplazie uzlin.

Jaké ošetření je předepsáno?

Léky

Pokud jsou hemangiomy v játrech malé a neobtěžují se, lékař jim doporučí jejich pozorování a kontrolu velikosti. Tento problém můžete léčit a zabránit chirurgickému odstranění protirakovinovým lékem zvaným Sorafenib. Tento lék patří do skupiny inhibitorů multikinázy, proto se aktivně používá během lékové terapie rakoviny ledvin a jater. Po použití tohoto léčiva se hemangiom snižuje a může zcela zmizet..

U dětí se nádor může časem rozeznat. Pokud k tomu nedojde a velikost nádoru se zvětší, provede se léčba Anaprilinem. Anaprilin je droga patřící do skupiny beta-blokátorů. Tento nástroj je považován za bezpečný a neškodný, avšak léčba hemangiomu jater s pomocí se provádí v nemocnici pod dohledem lékaře.

Když je operace naplánována?

Indikace a kontraindikace

Operace k odstranění nádoru je nutná, pokud má pacient takové komplikace:

 • strach z akutní bolesti;
 • trávicí funkce je narušena;
 • novotvary rychle rostou;
 • vysoké riziko prasknutí;
 • existuje podezření na vývoj rakoviny.

Chirurgická léčba je kontraindikována, pokud je diagnostikována:

 • cirhóza;
 • velké poškození cév jater;
 • tvorba jaterního hematomu;
 • chirurgie je také kontraindikována během těhotenství a léčby hormonálními náhradami.
Zpět na obsah

Jak je?

Moderní chirurgie používá minimálně invazivní techniky, z nichž nejúčinnější jsou:

 • Skleroterapie hemangiomu. Sklerotizující léčivo je injikováno do oblasti jaterních kapilár pomocí speciální jehly pod lokální anestézií, která lepí cévy a brání tak zásobování krve hemangiomem. V případě potřeby postup opakujte po 5-7 dnech..
 • Embolizace. V lokální anestezii se do cév zásobujících nádor zavede katétr a skrze něj se přivádí zvláštní látka obsahující malé částice, embolie. Blokují přívod krve do hemangiomu, díky čemuž se postupně zmenšuje.
Zpět na obsah

Jaká strava je potřebná?

Pacienti, u kterých byl odstraněn nádor, musí dále sledovat svoji výživu, jinak se může patologie opakovat. Strava pro jaterní hemangiom by měla být jemná, přičemž je důležité vyloučit z nabídky kořenitá, smažená, mastná a slaná jídla a je zakázáno pít alkoholické nápoje, sodu, pivo. Doporučuje se obohacovat stravu rostlinnými potravinami, vegetariánskými polévkami, ovesnou kaší ve vodě, nápoji z kyselého mléka, libového masa a ryb. Není zakázáno používat malé sladkosti, hořkou čokoládu, jíst marmeládu, marshmallow, marshmallows. Je užitečné napařit veškeré jídlo, sůl se přidává do hotových jídel. Místo horkého koření a koření se doporučuje přidat čerstvou petrželku, kopr, bazalku, fenykl.

Lidové léky

Je nemožné zbavit se problému doma sami. Je-li hemangiom doprovázen závažnými příznaky, je zakázáno samoléčení. Pokud ale nehrozí zdraví a život a lékař vám to nevadí, můžete s lidovými léky zacházet. Následující metody se osvědčily:

 • Tinktura z pelyněku. Kvetoucí rostlinu jemně nasekejte, naplňte ji nádobou na litr a zbytek objemu přidejte vodkou nebo alkoholem. Trvejte na nápravě po dobu 30 dnů, vezměte 15 kapek. 3krát denně po dobu 30 minut. před jídlem.
 • Nasekaný ostropestřec mariánský. Semena mletého ostropestřeného mléka rozemeleme na prášek. Vezměte 1 lžičku. pokaždé před jídlem, dokud nezmizí hlavní příznaky.
Zpět na obsah

Další metody

Při léčbě hemangiomů se uchýlí k nechirurgickým technikám, díky nimž je možné zastavit růst a růst nádoru. Tyto metody se osvědčily:

 • ozáření paprskem;
 • Mikrovlnná terapie;
 • kryoterapie;
 • laserová terapie;
 • elektrokoagulace.
Zpět na obsah

Prevence a prognóza

Pokud je nádor malý, stabilní a není náchylný ke zvětšení, je prognóza dobrá. Po chirurgickém odstranění, pokud pacient nedodrží doporučení lékaře a není pravidelně vyšetřen, existuje riziko recidivy. Neexistují žádné profylaktické metody k prevenci patologie u dospělých. Aby se zabránilo tvorbě nitroděložních novotvarů, je důležité, aby se žena během těhotenství řídila pravidly zdravého životního stylu, vzdala se špatných návyků, dobře se najímala, neužívala těžké léky bez lékařského předpisu..

Předchozí Článek

Lymphorea po mastektomii