Hlavní
Cirhóza

Renální angiomyolipom: příznaky, léčba a prognóza

Angiomyolipom pochází z mezenchymálních tkání - svalů, tuků, krevních cév, proto má komplexní a vícesložkovou strukturu. Angiomyolipom ledviny představuje až 3% nádorů orgánů. Tvorba angiomyolipomu v jiných orgánech je možná: játra, slinivka břišní, děloha a vejcovody, tlusté střevo, retroperitoneální oblast, mozek atd. Angiomyolipom se v zásadě může objevit v absolutně jakémkoli orgánu lidského těla, protože jeho substrátem (cévy, buňky hladkého svalstva) se nacházejí téměř ve všech tkáních. Extrarenální angiomyolipomy jsou tak vzácné, že v literatuře bylo popsáno asi čtyři tucty takových nádorů..

Angiomyolipom lze kombinovat s genetickou patologií - tzv. Tuberózní sklerózou, která se projevuje poškozením nervového systému, kůže a tvorbou benigních nádorů v různých orgánech. Takový angiomyolipom se vyskytuje v pětině případů onemocnění, podíl epizodicky detekovaných angiomyolipomů představuje až 80% nádorů.

Nesouvisí s dědičností, angiomyolipom je obvykle osamělý, vyskytuje se u lidí mladého a zralého věku - asi 40–50 let. Mezi pacienty významně převládají ženy, které jsou čtyřikrát více než muži, což je spojeno s hormonální závislostí nádoru na progesteronu produkovaném vaječníky.

Angiomyolipom pravé ledviny představuje až 80% všech nádorů této struktury. Proč tomu tak není, není zatím jasné, protože levá ledvina může nést také novotvar mezenchymálního původu a symptomy se nijak neliší od pravostranné lokalizace.

Otázky týkající se původu angiomyolipomů nebyly dosud vyřešeny. Předpokládá se, že jejich zdrojem jsou epitelové buňky umístěné kolem cév, které si zachovaly schopnost aktivně se rozmnožovat. Je možné, že všechny nádorové složky pocházejí z buněk stejného typu, což dokládají imunohistochemické a molekulárně genetické studie posledních let.

Předpokládá se, že hormonální stav má vliv na růst nádoru. Potvrzuje to vysoká frekvence nádorů u žen, jejich vývoj po pubertě a detekce receptorů pro ženský hormon progesteron na membránách nádorových buněk.

Projevy nádoru se liší v závislosti na tom, zda je kombinován s geneticky určenou tuberózní sklerózou nebo zda vznikl samostatně. V druhém případě dochází k latentnímu průběhu a náhodné detekci patologie ultrazvukem nebo CT.

Co je to angiomyolipom ledviny

V přibližně 75% všech klinických případů je diagnostikován jednostranný renální angiolipom, tj. Je postižen jeden orgán. Rozměry benigního novotvaru se pohybují od 1 mm do (ve velmi vzácných případech) 20 cm. Charakteristickým rysem je sporadický výskyt nádoru, tj. Případy onemocnění jsou izolované..

Angiomyolipom, sestávající ze změněných krevních cév, tukové a svalové tkáně, je čtyřikrát častěji diagnostikován u žen než u mužů. Angiomyolipomy, které se vyvíjejí v přítomnosti jiných nádorových nádorů v těle, nejsou výjimkou..

Někdy dochází k invazivnímu růstu, to znamená, že nádorové buňky pronikají tkáňovými bariérami (přes ledvinové nebo dolní duté žíly, lymfatické uzliny). Tento jev je považován za maligní, život ohrožující.


Při detekci angiolipomu ledvin by měl pacient striktně dodržovat lékařská doporučení. Jakékoli terapeutické akce, které nejsou koordinovány s odborníkem, způsobí komplikace a zhorší stav.

Angiomyolipom rychle roste, ale cévy, které ho živí a pomaleji se vyvíjejí, mohou prasknout. Výsledkem je otevření krvácení. Tento stav je velmi nebezpečný..

Rentgenová klasifikace angiomyolipomu

Angiomyolipom je nádor tvořený perivaskulárními epiteliálními buňkami (PEComas), které jsou umístěny v blízkosti krevních cév a ve struktuře připomínají epitelové buňky. Tato skupina také zahrnuje lymfangioleiomyomatózu plic a „plicní“ cukrový nádor plic.

Třífázový angiomyolipom

Benígní mezenchymální nádor sestávající z různého počtu krevních cév, které tvoří hladkou svalovinu a zralou tukovou tkáň. Vyskytuje se ojediněle kolem 50 let a je velmi běžný u žen. Třífázový angiomyolipom lze podle radiologických znaků rozdělit na „klasický“ a „nízkotučný“.

Klasický angiomyolipom

Charakteristickým rysem klasického angiomyolipomu je přítomnost velkého počtu tukových buněk. Na ultrazvuku se tato forma nádoru projevuje jako hyperechoické změny renálního parenchymu, ale použití pouze jedné diagnostické metody není vždy správné. Karcinom ledvinových buněk (RCC) také způsobuje hyperechoické změny, proto pro konečnou diagnózu klasického angiomyolipomu specialisté používají CT nebo MRI ke stanovení množství tuku akumulovaného ve formaci.
Většina angiomyolipomů tohoto typu neroste a zůstává po celý život asymptomatická. Malá část roste velmi pomalu, obvykle rychlostí 5% nebo 19 mm za rok. U malých (méně než 4 cm) asymptomatických nádorů by měl být pacient vyšetřován každých 12 měsíců. Pokud je nádor malý, ale nepohodlný, mohou lékaři zvážit částečnou nefrektomii a sledování pacienta..

Angiomyolipom s nízkým obsahem tuku

Některé trojfázové angiomyolipomy obsahují příliš málo tukových buněk a nelze je detekovat na nekontrastní počítačové tomografii. Poprvé byl termín „angiomyolipom s minimálním obsahem tuku“ zaveden v roce 1997 k popisu novotvarů, které se neobjevily na CT a sestávaly výhradně z tkáně hladkého svalstva. V současné době někteří odborníci na tento typ angiomyolipomu používají následující termíny: „angiomyolipom bez viditelného obsahu tuku na nekontrastním CT skenu“, „angiomyolipom s minimálním obsahem tuku“ a „angiomyolipom s nízkým množstvím lipidů“.

Formy patologie

Základem pro stanovení forem angiomyolipomů je etiologický faktor. To znamená, že nemoc je klasifikována z důvodu výskytu. Angiomyolipom levé a pravé ledviny má následující typy:

 1. Sporadický. Sama to vypadá najednou. Běžná forma diagnostikovaná v 78–80% případů. Sporadický angiomyolipom obou ledvin není téměř nikdy detekován. Určeno náhodou během vyšetření z jiného důvodu. Povaha kurzu je asymptomatická a nádor sám o sobě je malý.
 2. Dědičný. Za hlavní příčinu se považuje tuberózní skleróza osoby, také nazývaná Bourneville-Pringleova choroba. Je charakterizována tvorbou četných nádorů v různých vnitřních orgánech a na kůži.
 3. Nejasný. Zřídka je detekován a zahrnuje další typy angiolipomů. To zahrnuje mnoho sporadických novotvarů, s aktivní penetrací nádorových buněk tkáňovými bariérami (invazivní růst).

Existuje klasifikace, která odděluje angiomyolipomy podle obsahu různých typů buněk. Pokud jsou přítomny tukové, svalové, epiteliální a cévní tkáně, považuje se za typický angiomyolipom; pokud v materiálu není žádná tuková tkáň, je nádor atypický.

Jak je diagnostikován angiomyolipom??

Pokud je podezření na angiomyolipom ledviny, lékař pacienta vyšetří, prostuduje anamnézu, předepíše řadu laboratorních a instrumentálních studií.

 1. Ultrazvukové vyšetření (ultrazvuk) - rozpoznává pečeti, hodnotí fungování ledvin a močového systému.
 2. MRI nebo CT - odhaluje tukovou tkáň nádoru, sebemenší změny a poruchy v činnosti močového systému.
 3. Laboratorní analýza moči a krve.
 4. Ultrazvuková angiografie - rozpoznává renální krevní cévy.
 5. Rentgenová diagnostika - vyhodnocuje stav močovodů, určuje patologické změny ve struktuře a funkci ledvin.
 6. Biopsie - umožňuje určit povahu nádoru, rozpoznat jeho malignitu.

Výsledky výzkumu umožňují lékaři získat úplný obraz o nemoci, určit lokalizaci a velikost novotvarů, stanovit správnou diagnózu a předepsat nezbytnou léčbu.

Důvody výskytu nádoru

Přesný důvod, proč se vyvíjí angiomyolipom pravé ledviny nebo levé ledviny, není stanoven.


Neoplazma je častěji detekována u žen. To je způsobeno přítomností velkého množství hormonu estrogenu v těle, pod vlivem kterého roste angiomyolipom aktivněji.

Přispívající faktory ve vývoji patologie:

 • akutní a chronické onemocnění ledvin;
 • genetická predispozice;
 • nádory v jiných vnitřních orgánech.

Zvláštní pozornost je věnována těhotným ženám. Je to období těhotenství, které odborníci definují jako hlavní provokující aspekt. Důvodem je aktivní produkce specifických hormonů v těle (estrogen a progesteron), jakož i neustálá změna hormonálních hladin..

Angiomyolipom. Leiomyoma. Myelolipoma. Osamělý vláknitý nádor. Lymfangioma.

- benigní jaterní nádor vyrobený z tukové tkáně, tkáně hladkého svalstva a krevních cév. U řady pacientů je kombinována se suberózní sklerózou. Často ovlivňuje pravý lalok jater a může dosáhnout velkých rozměrů až do průměru 20 cm nebo více). Vypadá to jako jasně naznačený uzel měkké nebo husté konzistence žluté nebo nahnědlé barvy. Pod mikroskopem je nádor představován kombinací v různých poměrech tří složek: zralá tuková tkáň, cévy se silnými, často hyalinizovanými stěnami, a svalová tkáň z vřetenovitých nebo epiteloidních buněk hladkého svalstva. Posledně jmenované někdy vytvářejí trabekulární struktury, které napodobují hepatocelulární karcinom, nebo zahrnují velké buňky s velkými hyperchromními jádry a odlišnými jádry. Cytoplazma těchto buněk kondenzuje kolem jádra a ponechává periferii opticky průhlednou. Některé z nich obsahují granule hnědého pigmentu, který je zbarven metodou Fontana jako melanin. Některé buňky hladkého svalstva mají v důsledku hromadění tuku hojnou pěnovou cytoplazmu. Rakovinové buňky exprimují aktin buněk hladkého svalstva (cc-SMA), protein S-100 a melanomové markery HMB-45 a melan-A (MART-1). Často se vyskytují faci extramedulární hematopoézy. Stěny tepen jsou zesíleny kvůli hyperplazii svalů a elastických membrán, jejich lumeny jsou ostře zúžené nebo vyhlazené. Buňky cévní stěny exprimují aktin alfa buněk hladkého svalstva (a-SMA). Otok: ol se liší od leiomyomu, lipomu, myelolipomu, hepatocelulárního karcinomu, melanomových metastáz.

Leiomyoma

- velmi vzácný benigní nádor jater hladkého svalstva. Může dosáhnout velkých rozměrů. Vypadá to jako hustý uzel, jasně vyřezaný v řezu, růžový, vláknitý. Pod mikroskopem se nádor skládá ze svazků monomorfních fusiformních buněk s podlouhlými jádry exprimujícími aktin hladkého svalstva. Nádor musí být odlišen od angiomyolipomu, leiomyosarkomu, včetně metastatických a fibrózních novotvarů..

Myelolipoma

- benigní jaterní nádor, který se skládá z tukové a hematopoetické tkáně. Je velmi vzácný a má vzhled měkkého, jasně ohraničeného, ​​nezapouzdřeného žlutého uzlu v řezu. Pod mikroskopem nádor kombinuje tukovou a hematopoetickou tkáň, představovanou buňkami erytroidu a myeloidními zárodky. Odlišují se od angiomyolipomu a extramedulárních hematopoetických nádorů.

Osamělý vláknitý nádor

Osamělý vláknitý nádor

(synonymum: fibrózní mezoteliom, fibrom, fibromatóza) je benigní jaterní nádor mezenchymálního původu. Je vzácný, dosahuje velké velikosti, někdy se nachází na noze a vypadá jako zpocený uzel s jasnými hranicemi. Na řezu je tkáň uzlu vláknitá, šedavě bílá nebo nažloutlá. Pod mikroskopem jsou v některých oblastech nádoru umístěny svazky monomorfních vřetenovitých buněk protínajících se různými směry, v jiných - svazky hustých kolagenových vláken. Fusiformní buňky exprimují vimentin a CD34. Nádor někdy podléhá maligní transformaci, ve prospěch které se projevuje hlavně buněčná struktura, atypie a polymorfismus buněk, přítomnost mitotických postav a ohnisek nekrózy.
Diferenciální diagnostika
provádí se s leiomyomem, sklerózou hemacgioma, zánětlivým pseudotumorem a hemangiopericytomem.

Nezhoubný mezoteliom

, xantomózní neuropatie, myxom, neurilemomom, chondrom poškození jater a orgánů při mnohočetné neurofibromatóze jsou velmi vzácné a jsou prezentovány kazuistickými pozorováními.

Typické příznaky

V závislosti na tom, zda je přítomna genetická příčina nádoru, se projevuje angiolipom v ledvinách různými způsoby. Pravostranná nebo levostranná léze má identické klinické příznaky.

Pokud se vytvoří izolovaná (sporadická) forma, pak jsou tyto příznaky následující:

 • při hmatu je pociťováno těsnění v břišní dutině;
 • krev v moči;
 • tahání bolesti do boku.

Stejně jako ve většině případů u novotvarů je malý angiomyolipom po určitou dobu asymptomatický. Postupně se zvětšuje a vyvíjí tlak na sousední vnitřní orgány. Člověk začíná cítit bolest v dolní části zad z boku postižené ledviny.

Po dosažení velikosti 4 cm (jedná se o velký angiomyolipom) dochází k poruchám ve fungování nemocné ledviny a ke změnám jejího parenchymu. To vyvolává:

 • ztráta váhy;
 • syndrom bolesti;
 • indikátory vysokého krevního tlaku;
 • slabost a únava.

Postupně se zvyšuje závažnost symptomů, což je způsobeno zvýšením nádoru. Syndrom bolesti může ovlivnit dolní část zad a boku. Vzhledem ke zvýšení krevního tlaku, který je často vnímán jako hypertenze nebo osteochondróza, se diagnóza stává obtížnější. Pacienti často navštěvují lékaře, když se u nich objeví hematurie (v moči se objeví krev).

Jakmile novotvar dosáhne velikosti větší než 4 cm, existuje možnost krvácení. Krev může být nalita jak do samotného novotvaru, tak do sousední tkáně.

Ruptura a krvácení nádoru vždy vykazuje klinické příznaky „akutního břicha“:

 • silná bolest;
 • nevolnost a zvracení;
 • hemoragický šok.

Pokud dochází k invazivnímu růstu (klíčení do sousedních orgánů), pak mluví o maligním průběhu nemoci. V tomto případě angiomyolipomus vyvíjí zvýšený tlak na sousední orgány..


Pokud se nádor nechá protrhnout, krevní tlak pacienta začne rychle klesat, ledviny přestanou plnit svou filtrační funkci, játra, mozek a srdce jsou narušeny..

Obzvláště nebezpečné je renální angiomyolipom velké velikosti, i když je benigní. Jeho přítomnost výrazně zvyšuje pravděpodobnost komplikací, které mohou vyvolat smrt..

Možné komplikace

S růstem angiomyolipomu do velké velikosti nebo pozdě identifikovaným problémem mohou nastat následující komplikace:

 1. Přerostlý nádor může vést k retroperitoneálnímu krvácení, jehož častými příznaky jsou velká ztráta krve, nevolnost, zvracení, bolest zad, náhlý pokles krevního tlaku a bušení srdce. Tato potenciálně život ohrožující komplikace je lékařskou pohotovostí..
 2. Prodloužená komprese měkkých tkání ledvin pod vlivem nádoru může vést k selhání ledvin..
 3. Chronické selhání ledvin v přítomnosti bilaterálního nádoru vede k poruše ledvin, metabolismu vody a elektrolytů.
 4. Pooperační infekce v místě rány je také potenciální komplikací..

Diagnostické metody

Příznivá prognóza po léčbě závisí na době detekce nádoru a jeho velikosti. Základní diagnostické metody:

 • Ultrazvukové vyšetření ledvin angiomyolipomem (ultrazvuk) - je nutné určit velikost útvaru a potvrdit jeho přítomnost v ledvinách.
 • Počítačová tomografie nebo magnetická rezonance pro detailní studium struktury a přesné stanovení místa, kde je lokalizována fokální tvorba renálního parenchymu.
 • Analýza krve, moči (obecná a biochemická) k posouzení stavu močového systému.
 • Ultrazvuková angiografie (získání ultrazvukových snímků krevních cév).
 • Biopsie (během zákroku se získá nádorová tkáň, která se poté posílá k vyšetření pod mikroskopem).

Během těhotenství

Období porodu dítěte zvyšuje riziko vzniku novotvaru. To je způsobeno hormonálními změnami. Během těhotenství angiomyolipom rychle roste a způsobuje nepříjemné bolestivé pocity v bederní oblasti. Někdy se také šíří do břišní dutiny..

Způsob léčby závisí na vlastnostech nádoru. Pokud se velikost pomalu zvětšuje a nezpůsobuje nepříjemnosti, lékař rozhodne pozorování. Pro dítě v tomto případě nehrozí žádné nebezpečí.

Velké tobolky, které tlačí na vnitřní orgány, však musí být chirurgicky odstraněny. Operace je předepsána, když angiomyolipom představuje hrozbu nejen pro plod, ale také pro nastávající matku. Ve většině případů je u tohoto typu cystické formace opuštěn přirozený porod. Mohou vyvolat prasknutí membrán, proto je předepsán císařský řez.

Renální angiomyolipom a těhotenství

Po početí prochází tělo nastávající matky významnými proměnami. Vztahují se na provoz všech systémů. Endokrinní žlázy začnou aktivně produkovat ženské hormony estrogen a progesteron. Pod jejich vlivem se angiomyolipom v ledvině zvyšuje mnohem rychleji..


Před plánováním těhotenství musí dívka podstoupit lékařskou prohlídku a zbavit se všech zjištěných chorob.

Nádor je často diagnostikován v okamžiku, kdy nastávající matka přijde na naplánované ultrazvukové vyšetření. Přestože je novotvar závislý na hormonech, vyvíjí se intenzivně, nepředstavuje hrozbu narušení těhotenství nebo nesprávného nitroděložního vývoje plodu.

Tvar a struktura angiolipomu

Tato formace je izolovaným jednostranným nádorem, který se nachází v dřeni orgánu i v subkortikální vrstvě. V kontextu je patologie nažloutlá kvůli vysokému obsahu tukových buněk (lipocytů), také kvůli krvácení v parenchymu ledvin. Tento nádor je izolován membránou. Nádor se vytváří lokálně invazivně, zdravé buňky a tkáně nejsou ovlivněny.

Vizuálně má nádor podobnou barvu jako kůže, stoupá jako hlíza nad jeho povrchem, hranice jsou nezřetelné. Jedna osoba může být diagnostikována současně s několika angiolipomy v různých částech těla..

Může se nádor proměnit v rakovinu

Je angiomyolipom pro život nebezpečný? Každý pacient má zájem. Nádor nemá schopnost zhoubného bujení (proces, jímž se nezhoubné buňky stávají maligními). Komplikacím nemoci lze zabránit úplným odstraněním nádoru..

Vzhledem k tomu, že angiomyolipom ledviny je častěji detekován u žen, doporučuje se pravidelné vyšetření. Pozitivní prognóza, pokud je angiomyolipom detekován v malé velikosti. Když novotvar roste nad 4 cm, terapie se stává obtížnější. Angiomyolipom však není považován za fatální maligní nádor..

Je angiomyolipom nebezpečný pro lidský život??

Ruptura angiomyolipomu je život ohrožující. Velmi rozšířený angiomyolipom může také způsobit rupturu renálního parenchymu. V důsledku toho může novotvar přejít z benigního na maligního. To může způsobit problémy s fungováním jater..

Pokud dojde k vnitřnímu krvácení, musí být pacient okamžitě hospitalizován. Těžké intraabdominální krvácení může být fatální.

Léčba angiomyolipomu ledvin

Lékař určuje, jak zacházet s angiomyolipomem ledvin, v závislosti na tom, jak velký je nádor, jak výrazné jsou klinické příznaky choroby.

Pozorovací taktika

Pokud se zjistí, že neexistují žádné známky invazivního růstu, doporučuje se pozorování. Pro novotvary, jejichž průměr není větší než 4 až 5 cm, je nejvhodnější dynamická kontrola, která umožňuje posoudit povahu růstu.


Pokud vám bude nabídnuto observační ošetření, není třeba panikařit. Tento přístup k léčbě často umožňuje předepsat operaci včas, pokud nádor začne rychle růst..

Léčba a chirurgická léčba angiomyolipomu levé nebo pravé ledviny se neprovádí, pokud nádor roste o méně než 1 cm za rok. Lékařská pomoc spočívá v pravidelných plánovaných prohlídkách a na základě doporučení lékaře.

Chirurgické odstranění

Chirurgický zákrok je indikován v případě:

 • rychlý růst nádoru;
 • detekci krvácení v retroperitoneálním prostoru nebo ledvinách;
 • silný tlak na oblast kalichu a pánve;
 • syndrom těžké bolesti;
 • přetrvávající hypertenze.

Odborníci si stanovili za úkol zachovat co nejúčinnější fungování orgánu, proto je odstranění ledvin indikováno pouze v extrémní situaci. Často je předepsána buď částečná (částečná) resekce, nebo superselektivní angioembolizace (nízko-traumatická technika pro zastavení krvácení po odstranění angiomyolipomu). Volba typu operace závisí na vlastnostech klinického případu..

Drogová terapie

Ledvinový angiom je poměrně závažná tvorba nádoru. Ve výjimečných případech je prováděna cílená terapie (užívání léků, které záměrně ovlivňují angiomyolipom). Tato metoda se používá, pokud se nádor objevil na pozadí tuberózní sklerózy, když došlo k poškození bilaterálních orgánů.


Léčba léčiv vede ke snížení průměru nádoru, což následně umožňuje chirurgickou léčbu.

Předepisují se tyto léky:

Totéž platí pro velké novotvary a pokud jich je několik, protože to neumožňuje úspěšnou chirurgickou léčbu.

Dietní jídlo

Pokud je detekován angiomyolipom ledvin, stejně jako u jiných nádorových onemocnění, doporučuje se saturovat dietu antioxidanty. Tyto látky zpomalují růst novotvarů a brání jim v tom, aby se staly maligními..

Riziko rakoviny se zvyšuje o 36%, pokud má osoba s angiomyolipomem nadváhu.

Měli byste konzumovat třešně, meruňky, mrkev, borůvky, luštěniny a zelí každý den. Do obilovin by mělo být přidáno vlákno. Musíte jíst méně potravin, které vám pomohou přibrat na váze. Vyvarujte se konzumaci velkého množství soli, draslíku, fosforu a živočišných bílkovin.

Lidové léky

Mnoho pacientů se přiklání k tradiční medicíně. Použití domácí taktiky je podpůrná metoda. V případě poškození ledvin a jiných vnitřních orgánů je v první řadě vhodné užívat léky předepsané lékařem a dodržovat jeho doporučení. Po dohodě s lékařem pijí jednoduché domácí opravné prostředky:

 • Šťáva z lopuchu, která se připravuje před konzumací. První dva dny se vypije dvakrát denně na lžičku, další dva dny třikrát ve stejném objemu a poté lžíci 3krát denně. Průběh léčby je měsíc.
 • Skořápka 12 vlašských ořechů je rozdrcena, nalije se do 0,5 litru vodky, čekají 2 týdny a měsíc pijí lžičku před jídlem.

Příznaky

Vznik a vývoj tohoto benigního nádoru nastává postupně, bez jakýchkoli charakteristických příznaků. Ve srovnání se svalovými prvky nádoru nemají přítomné krevní cévy rychle tendenci růst, a proto se při zvětšení velikosti této struktury praskají a deformují.

Tento proces je vždy doprovázen krvácením různých stupňů intenzity. Rychlý růst benigního nádoru v oblasti ledvin je prokázán následujícími klinickými příznaky:

 • Bledost kůže;
 • Intenzivní závratě, snížený výkon, nedostatek síly, mdloby;
 • Prudké zvýšení nebo snížení ukazatelů krevního tlaku;
 • Vzhled fragmentů krve v moči;
 • Bolestivé bolesti v bederní páteři.

Tyto příznaky naznačují vývoj těch komplikací, které vznikají na pozadí rychlého růstu angiomyolipomu. Osoba s uvedenými příznaky musí být okamžitě převezena do zdravotnického zařízení za účelem vyšetření a poskytnutí kvalifikované pomoci. Stupeň nebezpečí angiomyolipomu pro lidské tělo přímo závisí na průměru novotvaru.

Když nádor dosáhne velké velikosti, narušuje integritu tkáně ledvin až do prasknutí orgánu. Tento stav je plný masivního krvácení a smrti..

Předpověď

Renální angioma lze léčit pouze chirurgickým zákrokem, pokud je nádor zcela odstraněn. Pokud je novotvar detekován v časném stádiu, je-li malý a nejsou zde žádné rozšířené krevní cévy, je prognóza příznivá.

Při krvácení závisí prognóza na množství vylité krve. Pacient musí být rychle převezen do pohotovostní místnosti, kde mu bude asistována. Prognóza se zhoršuje při neexistenci včasné diagnózy a léčby.


Po operaci obvykle nedochází k relapsu.

Prognóza, důsledky a prevence

S malou angiomyolipomem, který se po mnoho let nezvyšuje, je prognóza příznivá. Odstranění nádoru je však důležité, aby se snížilo riziko nebezpečných následků. Nejnebezpečnějším důsledkem je přechod benigního procesu do maligního procesu. Další komplikací může být ruptura novotvaru..

Neexistují žádná specifická pravidla prevence, která brání vzniku angiomyolipomu. Aby se však snížilo riziko rozvoje onemocnění, je důležité včas odstranit patologické nálezy ledvin, včetně infekčních a zánětlivých. Je nutné vést zdravý životní styl, jíst správně a vzdát se špatných návyků.

Při prvních alarmujících voláních z močového systému, jako je výskyt krve v moči a bolesti zad, byste měli okamžitě kontaktovat urologa nebo nefrologa..

Je to nebezpečné pro pacientův život?

Hlavním nebezpečím tohoto onemocnění pro život je prasknutí angiomyolipomu. Roztržení je způsobeno rozdílem ve vývoji krevních cév a nádorové tkáně. Ve vzácných případech dochází k prasknutí v počáteční fázi vývoje. Začne interní krvácení a je nutná okamžitá hospitalizace. Pokud se nádor značně zvětší, může vyvolat rupturu parenchymu ledvin. Během posledních 10 let studia nemoci bylo prokázáno, že tento jev je schopen se změnit a stát se zhoubným nádorem. V tomto případě je ohrožení života srovnatelné s jakoukoli onkologií. Pokud není léčba zahájena včas, může patologie vyvolat dysfunkci jater..

Strava a strava

Pokud je diagnostikován angiomyolipom ledviny, je třeba striktně dodržovat speciální stravu, která inhibuje rozvoj novotvarů a zabraňuje exacerbaci onemocnění. V tomto případě je nutné minimalizovat příjem soli. Nutriční pravidla pro angiomyolipom jsou omezena na úplné odmítnutí alkoholických nápojů a kávy, konzumace malých jídel 6krát denně, konzumace alespoň 1,5 litru tekutiny denně. Je dovoleno jíst nízkotučné mléčné výrobky, zeleninové vývary, libové polévky / boršč, nízkotučné maso, obiloviny, těstoviny, vejce, zeleninu, parní kotlety. Čaj je povolen slabý. U sladkostí je povoleno sušené ovoce, pečená jablka, med, džem.

V přítomnosti angiomyolipomu musíte takové produkty odmítnout:

 • vývary (maso, ryby);
 • mastné maso / ryba;
 • uzená, solená jídla;
 • luštěniny;
 • koření, byliny, marinády, omáčky;
 • křen, česnek, cibule, ředkvičky;
 • petržel, špenát, šťovík.

Nezhoubné nádory jater

Klasifikace benigních nádorů jater a intrahepatálních žlučovodů (podle Hamiltona, 2000) Epitelové nádory:

 • hepatocelulární adenom;
 • fokální nodulární hyperplázie;
 • adenom intrahepatických žlučovodů;
 • cystadenom intrahepatických žlučovodů;
 • papillomatóza intrahepatických žlučovodů.
 • hemangiom;
 • infantilní hemangioendotele;
 • angiomyolipom;
 • lymfangiom a lymfangiomatóza.

Nádory smíšené struktury:

 • osamělý vláknitý nádor;
 • benigní teratom.
 • mesenchymální hamartom;
 • uzlová transformace;
 • zánětlivý pseudotumor.

Nejběžnějšími benigními nádory jater jsou hemangiom, hepatocelulární adenom a fokální nodulární hyperplazie. Jiné formy nádorů jsou velmi vzácné..

Léčba lidovými prostředky

Předpokládá se, že použití lidových léků na angiomyolipom ledviny je neúčinné a může způsobit vážné komplikace, a trávení času samoléčbou situaci dále prohlubuje. Existuje řada technik, které lze použít současně s konzervativní terapií, ale nejdřív se musíte poradit se svým lékařem.

Takové lidové léky se používají jako:

 • odvar nebo alkoholická infuze skořápek;
 • odvar květů měsíčku, nálev pelyněku;
 • pyl;
 • odvar šišky s medem.

Výskyt angiomyolipomu ledvin nelze předvídat. Díky rutinním lékařským vyšetřením je možné diagnostikovat patologii v počáteční fázi vývoje, zabránit její progresi a rychle ji eliminovat. Odmítnutí nezbytné terapie nebo léčení lidovými prostředky bez lékařského předpisu vede k závažným komplikacím a smrti.

Světová medicína

Angiomyolipom je klasifikován jako vzácný benigní novotvar, jeho podíl na celkovém výskytu rakoviny nepřesahuje 0,2%. Patologie se častěji vyskytuje u žen, což je spojeno s hormonální závislostí nádorových buněk, a nejvíce postiženým orgánem jsou ledviny.

Angiomyolipom pochází z mezenchymálních tkání - svalů, tuků, krevních cév, proto má komplexní a vícesložkovou strukturu. Angiomyolipom ledviny představuje až 3% nádorů orgánů. Tvorba angiomyolipomu v jiných orgánech je možná: játra, slinivka břišní, děloha a vejcovody, tlusté střevo, retroperitoneální oblast, mozek atd. Angiomyolipom se v zásadě může objevit v absolutně jakémkoli orgánu lidského těla, protože jeho substrátem (cévy, buňky hladkého svalstva) se nacházejí téměř ve všech tkáních. Extrarenální angiomyolipomy jsou tak vzácné, že v literatuře bylo popsáno asi čtyři tucty takových nádorů..

Angiomyolipom lze kombinovat s genetickou patologií - tzv. Tuberózní sklerózou, která se projevuje poškozením nervového systému, kůže a tvorbou benigních nádorů v různých orgánech. Takový angiomyolipom se vyskytuje v pětině případů onemocnění, podíl epizodicky detekovaných angiomyolipomů představuje až 80% nádorů.

Nesouvisí s dědičností, angiomyolipom je obvykle osamělý, vyskytuje se u lidí mladého a zralého věku - asi 40–50 let. Mezi pacienty významně převládají ženy, které jsou čtyřikrát více než muži, což je spojeno s hormonální závislostí nádoru na progesteronu produkovaném vaječníky.

Angiomyolipom pravé ledviny představuje až 80% všech nádorů této struktury. Proč tomu tak není, není zatím jasné, protože levá ledvina může nést také novotvar mezenchymálního původu a symptomy se nijak neliší od pravostranné lokalizace.

Otázky týkající se původu angiomyolipomů nebyly dosud vyřešeny. Předpokládá se, že jejich zdrojem jsou epitelové buňky umístěné kolem cév, které si zachovaly schopnost aktivně se rozmnožovat. Je možné, že všechny nádorové složky pocházejí z buněk stejného typu, což dokládají imunohistochemické a molekulárně genetické studie posledních let.

Předpokládá se, že hormonální stav má vliv na růst nádoru. Potvrzuje to vysoká frekvence nádorů u žen, jejich vývoj po pubertě a detekce receptorů pro ženský hormon progesteron na membránách nádorových buněk.

Projevy nádoru se liší v závislosti na tom, zda je kombinován s geneticky určenou tuberózní sklerózou nebo zda vznikl samostatně. V druhém případě dochází k latentnímu průběhu a náhodné detekci patologie ultrazvukem nebo CT.

Příčiny a struktura angiomyolipomu

Angiomyolipom, jehož důvody nejsou dosud zcela jistě známy, se často vyvíjí v přítomnosti souběžné renální patologie a změn hormonálních hladin. V izolované formě, která není spojena s genetickými abnormalitami, se předpokládá role vnějších nepříznivých podmínek:

 • Chronická onemocnění ledvinového parenchymu;
 • Tendence tvořit další mezenchymální novotvary;
 • Malformace ledvin;
 • Hormonální nerovnováha.

Je známo, že během těhotenství již existující angiomyolipom rychle a aktivně roste. To je pochopitelné, protože hladina progesteronu během těhotenství se výrazně zvyšuje.

Dědičný angiomyolipom je způsoben mutacemi v genech TSC1 a TSC2 lokalizovaných na chromozomech zodpovědných za růst a reprodukci buněk.

Vzhled angiomyolipomu je určen tím, kterou složku tkáně obsahuje. Může to vypadat jako karcinom ledvinových buněk v důsledku nažloutlých lézí sestávajících z lipocytů a také v důsledku krvácení vyskytujících se v nádorovém parenchymu. Angiomyolipom má na řezu žlutohnědou barvu, má jasné okraje s renálním parenchymem, ale na rozdíl od mnoha jiných benigních neoplazií nemá vlastní kapsli..

Angiomyolipom se tvoří jak v kůře, tak v dřeni ledvin. Ve třetině případů je mnohočetné, ale omezuje se na jednu ledvinu, ačkoliv také dochází k bilaterální lokalizaci nádoru. U 25% pacientů je možné si všimnout klíčení nádoru renální kapsle, což není zcela charakteristické pro benigní proces.

Angiomyolipom někdy roste nejen do tobolky, ale také může pronikat do tkáně obklopující orgán, žilní cévy uvnitř ledviny i mimo ni. Mnohonásobný růst a pronikání do cév lze považovat za známky malignity onemocnění..

Maligní angiomyolipomy mohou metastazovat do blízkých lymfatických uzlin, vzdálené metastázy do plicního a jaterního parenchymu jsou velmi vzácné.

Angiomyolipom často dosahuje velkých rozměrů a má charakter invazivního procesu, barva může být šedá, hnědá, bílá, oblasti krvácení a nekrózy jsou viditelné v nádorové tkáni.

histologický obraz angiomyolipomu

Mikroskopicky je nádor představován třemi hlavními skupinami buněk původu pojivové tkáně - hladkým svalem (myocyty), adipózou (lipocyty) a endoteliálním vaskulárním, které mohou mít stejný kvantitativní poměr nebo jedna skupina převládá nad druhou.

Epithelioidní buňky připomínající epitel jsou seskupeny hlavně kolem cév. Nádorové prvky se množí aktivně a vytvářejí vrstvy a shluky kolem vaskulární komponenty. Přítomnost ložisek nekrózy, zavedení nádoru do perirenálního prostoru, aktivní dělení jeho buněk určují malignitu a špatnou prognózu nemoci..

Typický angiomyolipom obsahuje všechny uvedené buněčné skupiny. Lipocyty se v ní někdy nenacházejí, pak mluví o atypické formě nádoru, kterou lze zaměnit s maligním mezenchymálním novotvarem. Benigní kvalita atypického angiomyolipomu je potvrzena aspirační biopsií.

Projevy angiomyolipomu

Symptomatologie onemocnění závisí na tom, zda je nádor kombinován s genetickými mutacemi, zatímco angiomyolipom levé ledviny se projevuje stejným způsobem jako pravostranný nádor.

U izolované sporadické formy onemocnění budou hlavní příznaky:

 1. Bolest na břiše;
 2. Hmatná nádorová formace v břišní dutině;
 3. Krev v moči.

Angiolipom může být dlouhodobě asymptomatický, a když dosáhne velké velikosti (více než 4 cm), naruší funkci ledvin a je doprovázen sekundárními změnami vlastního parenchymu, pacienti si začínají stěžovat:

 • Břišní bolest a hubnutí;
 • Zvýšený krevní tlak;
 • Slabost a únava.

Často se symptomy zvyšují postupně, jak se zvětšuje velikost nádoru. Na pozadí některých úbytků na váze, otravných otupělých bolestech v břiše, dolní části zad, boku se začíná rušit, pacient si všimne nestability tlaku, který stále častěji „skáče“ na vyšší počet. Tyto příznaky lze po dlouhou dobu přičítat dalším onemocněním - hypertenze, osteochondróza atd., Ale výskyt krve v moči je vždy alarmující a pacienti s tímto příznakem mohou přijít k lékaři k vyšetření.

Čím větší je angiomyolipom, tím výraznější jsou symptomy, zvyšuje se riziko komplikací. Když nádor získá významnou velikost - až do 4 centimetrů nebo více, dochází k krvácení jak v něm, tak v okolní tkáni ledvin. Při maligním invazivním růstu je pozorována komprese blízkých orgánů, jsou možné nádorové ruptury s masivním krvácením a nekróza parenchymu.

Velký angiomyolipom, i když má absolutně benigní strukturu, přináší vysoké riziko potenciálně fatálních komplikací. Možné ruptury angiomyolipomu a krvácení doprovází klinika „akutního břicha“ - intenzivní bolest, úzkost, nevolnost a zvracení, jakož i obrázek hemoragického šoku se závažnou ztrátou krve.

V případě šoku začne krevní tlak postupně klesat, pacient se stane letargický, ztrácí vědomí, ledviny přestanou filtrovat moč, zhoršuje se funkce srdce, jater a mozku. Ruptura nádoru je plná peritonitidy, což vyžaduje naléhavou chirurgickou léčbu.

Diagnostika a léčba angiomyolipomu

Je nemožné diagnostikovat angiomyolipom i v přítomnosti velké kliniky bez dalšího vyšetření. Na základě stížností a počátečního vyšetření lékař předpokládá růst nádoru a pokud je pacient stabilní, nasměruje je na:

 1. Ultrazvuková procedura;
 2. CT, MSCT;
 3. Angiografie renálních cév;
 4. MRI;
 5. Propíchněte nebo aspirujte biopsii.

Ultrazvuk je jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších způsobů podezření na přítomnost angiomyolipomu. Jeho role při screeningu asymptomatické patologie je důležitá..

MCST se provádí s kontrastem, umožňuje získat snímky ledvin s nádorem v různých projekcích a je považován za jeden z nejpřesnějších způsobů diagnostiky angiomyolipomu.

MRI, na rozdíl od MSCT, není doprovázeno rentgenovým zářením, ale je také velmi informativní. Nevýhodou této metody je její vysoká cena a dostupnost ne na všech klinikách.

Před plánovanou operací se provádí angiografie a biopsie vpichu. Cévní vyšetření umožňuje stanovit měřítko invaze nádorů do okolních tkání a punkční biopsii - mikroskopická struktura novotvaru a jeho maligní potenciál.

Léčba

Taktika léčby angiomyolipomu závisí na velikosti nádoru a jeho příznacích. Pokud nedosáhne 4 cm, je detekována náhodou a nezpůsobuje pacientovi žádné obavy, pak je možné dynamické pozorování s roční kontrolou pomocí ultrazvuku nebo CT.

Některé kliniky nabízejí cílenou terapii angiomyolipomu, což může pomoci snížit objem nádorové tkáně a riziko komplikací. S velkými velikostmi nádorů cílená léčiva usnadňují další chirurgický zákrok a mohou redukovat novotvar na takovou velikost, že místo chirurgického zákroku bude možné místo radioterapie otevřenou ledvinou provést radiofrekvenční ablaci, kryodestrukci nebo resekci laparoskopií.

Cílená terapie obecně pro angiomyolipomy je ve stadiu klinických studií, byla zaznamenána toxicita léčiva, což omezuje široké přijetí této léčebné metody.

embolizace nádorových cév

Dochází k poměrně úspěšným pokusům o selektivní embolizaci nádorových cév, které nejen zachovávají pracovní parenchym ledviny, ale také pomáhají předcházet chirurgickému zákroku a krvácení z nádoru..

Během embolizace je do cévního systému nádoru zaveden katétr, který jim dodává ethylalkohol nebo inertní látku, což způsobuje adhezi nebo ucpání cévy. Tento postup je bolestivý, a proto vyžaduje jmenování analgetik. Taková operace je považována za obtížnou, a proto je prováděna pouze na specializovaných klinikách zkušenými angiosurgeony..

Potenciální komplikace zahrnují postembolizační syndrom spojený s dekonstrukcí nádorové tkáně a vnikáním produktů rozpadu do systémové cirkulace. Projevuje se horečkou, nevolností a zvracením a bolestmi břicha, které mohou trvat až týden..

U velkých novotvarů je chirurgická léčba indikována odstraněním části nebo celé ledviny s resekcí nádoru nebo totální nefrektomií. Výsledky jsou lepší při použití robotických chirurgických systémů, které maximalizují uchování ledvin a odstraní nádor minimálně invazivní.

Nefrektomie je poslední možnost. Během operace se odstraní celá ledvina s otevřeným přístupem do retroperitoneálního prostoru. Po operaci je běžná sekundární hypertenze, která vyžaduje lékařskou korekci. Při zvýšeném selhání ledvin po chirurgickém zákroku nebo na pozadí mnohočetných angiomyolipomů se provádí hemodialýza..

Pokud má pacient rupturu nebo krvácení z nádoru, je nutná nouzová operace s vaskulární ligací, odstraněním nádorové tkáně a odstraněním následků peritonitidy. V tomto případě je také nutné léčit nemoc infuzí, detoxikací, antibakteriálními látkami.

Prognóza angiomyolipomu je často příznivá. Pokud je nádor včas detekován, nedosáhl gigantických rozměrů a nezpůsobil komplikace, může minimálně invazivní techniky zachránit pacienta před patologií. V případě výrazného poškození renální tkáně, zvýšení selhání orgánů, invaze neoplázie do okolních tkání a metastázování je prognóza závažná.

Video: doktor o angiomyolipomu ledvin

Diskuse a dotazy na autora:

Autor se snaží odpovědět na všechny přiměřené otázky čtenářů v rámci své kompetence v rámci zdroje OncoLib.ru.

Nemoc jater

Důvody pro vzhled

Odborníci mohou diskutovat patogenezi nemoci nekonečně. Mechanismus vývoje tohoto nádoru dosud není prozkoumán, proto není známo, zda je poškození ledvin získanou formou nebo vrozenou vadou..

Angiomyolipom ledvin je rakovina?

Močový systém často trpí benigním a maligním růstem. Nejběžnějším typem onemocnění je angiomyolipom. Velikost nádoru se může lišit od 1 do 20 mm. Ženy jsou náchylnější k nemoci (vyskytují se čtyřikrát častěji než u mužů). V 75% všech případů je postižena jedna ledvina.

Angiomyolipom není rakovinový, ale benigní. Pravděpodobnost jeho vývoje v maligním procesu je minimální. Včasná léčba zaručuje rychlou eliminaci nádoru a souvisejících komplikací.

První známky nádoru

Je téměř nemožné samostatně rozpoznat přítomnost novotvaru. Je těžké cítit první známky. Závažnost klinického obrazu je minimální a jsou pozorovány nespecifické příznaky. Člověk může cítit mírné nepohodlí v břišní dutině, bederní oblasti, slabosti a drobných krvavých nečistotách v moči. Když cítíte záda v místě ledvin, je zaznamenáno zhutnění a kůže začne blednout. Přepětí krevního tlaku je extrémně vzácné.

Zralé příznaky

Většina formací není doprovázena závažnými příznaky. 80% pacientů je vůbec nemá. Pokud nádor nepřesahuje 5 cm, neexistují žádné klinické projevy. Se zvyšujícím se průměrem se objevuje bolest v bederní oblasti, zvýšený tlak a hematurie. Během ruptury nádoru se projevují příznaky, hemoragický šok a příznaky „akutního břicha“..

Co je součástí diagnózy?

Pro správnou diagnózu musí člověk určitě podstoupit vyšetření. Standardní diagnostické postupy jsou:

 • Ultrazvuk;
 • MSCT (multislice počítačová tomografie);
 • MRI;
 • Angiografické vyšetření;
 • Biopsie vpichu.

Ultrazvuk je informativní pro malé formace. Je velmi vzácný a často nahrazen MSCT. Jedná se o přesnější metodu výzkumu, díky níž se získá vysoce kvalitní obraz..

Před operací je důležitá angiografie. Tato technika umožňuje určit objem chirurgického zákroku, prozkoumat cévy, které zásobují nádor.

Biopsie vpichu vám umožní prozkoumat část tkáně odebranou z postiženého orgánu na rakovinné buňky. Tento postup určuje histologickou strukturu formace..

Léčba angiomyolipomu ledvin

K dnešnímu dni existuje několik nejpopulárnějších typů léčby:

 1. chirurgický;
 2. dynamické pozorování;
 3. léčivý.

Chirurgické odstranění je indikováno, když se nádor rychle vyvíjí. Operace se provádí v případě vysokého rizika prasknutí formace s následným rozvojem retroperitoneálního krvácení.

Pokud je angiomyolipom malý, provádí se dynamické sledování jeho vývoje.

Léková terapie je symptomatická. Často se používá ke snížení klinických příznaků nemoci. Neexistuje žádná přesná léčebná strategie. Terapeutický režim je vyvíjen individuálně pro každý jednotlivý případ..

Je možné léčit renální angiomyolipom lidovými metodami?

Použití tradiční medicíny pro formace jakéhokoli typu je nepřijatelné. Samoléčení ve většině případů vede ke zhoršení situace. Nezávislé pokusy zastavit progresi choroby naopak urychlují proces jejího vývoje. Nesprávné metody léčby mohou být fatální.

S rozvojem takového klinického obrazu se doporučuje navštívit zkušeného specialistu, aby provedl diagnostická opatření a předepsal optimální léčebný režim.

Předpověď

Nezhoubná ledvinová masa se bez problémů odstraní. Nádor je umístěn v pojivové tobolce, takže jeho odstranění nevyžaduje velké úsilí. Po odstranění se osoba vrátí ke svému obvyklému způsobu života. Chirurgické odstranění patologie končí příznivou prognózou. V mnoha případech je pozorováno úplné zotavení s minimálním rizikem recidivy.

Může se ledvinový angiomyolipom proměnit v rakovinu??

Mnoho nezhoubných nádorů má sklon k maligním onemocněním, ale tento novotvar nepodléhá malignitě. Taková formace se prakticky nemění na maligní strukturu, díky níž je možné zcela chránit život člověka úplným odstraněním nádoru.

Vzhledem k tomu, že toto onemocnění je častěji pozorováno u žen, se pacientům doporučuje systematicky podstoupit vyšetření ledvin. Včasné odhalení choroby zvyšuje pravděpodobnost pozitivního výsledku.

Angiomyolipom ledviny není fatální rakovina. Správně zvolený léčebný režim urychluje proces úplného zotavení bez výskytu závažných komplikací.

Co je zbývající angiomyolipom ledviny

Onemocnění charakterizované tvorbou nádoru v ledvině se nazývá angiomyolipom. Často dochází k poškození levé strany spárovaného orgánu. Vzdělávání zahrnuje tukové a svalové tkáně, změněné cévy. Angiomyolipom odlišuje od maligních nádorů přítomnost tukové tkáně..

Podle statistik je patologie častější u žen než u mužů. Angiomyolipom levé ledviny je diagnostikován u 80% slabšího pohlaví, silnější pohlaví představuje pouze 20% všech případů. Aktivní růst nádoru u spravedlivého sexu je spojen s hormonálními změnami v těle, které jsou pozorovány během těhotenství. Podobné hormonální nárůsty se vyskytují u žen starších 45 let (menopauza).

Angiomyolipom ledvin je nedostatečně studovaným onemocněním. Závěry týkající se příčin vývoje, specifických příznaků, přechodu vzdělávání k malignímu nádoru jsou učiněny na základě pozorování pacientů. Patologie je nebezpečná s klidným průběhem, až po objevení se zhoubných buněk může pacient panikařit. Angiomyolipom levé ledviny má mírný klinický obraz, což komplikuje diagnózu.

Co znamená zvýšený bilirubin v moči a jak vrátit ukazatele zpět k normálu? Máme odpověď!

Zjistěte, zda ledviny mohou během těhotenství ublížit a jak se z tohoto článku zbavit bolesti.

Důvody rozvoje

Etiologie vzhledu benigního vzdělávání není zcela objasněna..

Lékaři identifikují několik hlavních negativních faktorů, které vyvolávají tvorbu angiomyolipomu v levé ledvině:

 • během těhotenství. Nádor je považován za hormonálně závislý, v období porodu dítěte se množství estrogenu a progesteronu v krvi pacienta prudce zvyšuje, což je spouštěč;
 • genetická predispozice. Patologie se může tvořit na pozadí Bourneville-Prinleho syndromu, nemoc je zděděna;
 • pacient má jiné nádory, například angiofibrom;
 • další doprovodná onemocnění (selhání ledvin, diabetes mellitus, nedávné infekce genitourinárního traktu).

Kombinace negativních faktorů vede k degeneraci buněk, k tvorbě angiomyolipomu levé ledviny.

Příznaky a symptomy

Většina angiomyolipomů je asymptomatická. Nepříjemné příznaky se začnou objevovat, pokud velikost nádoru přesáhne 4 cm. S růstem formace se zvyšuje riziko ruptury, protože nádor potřebuje na život čím dál více kyslíku a krve. Plavidla se mohou náhodně protrhnout na pozadí skutečnosti, že svalová tkáň se rychle vyvíjí a cévy s tímto procesem neudržují krok..

Angiomyolipom se projevuje následujícími negativními příznaky:

 • mnoho pacientů si stěžuje na tažení bolesti v dolní bederní oblasti;
 • dochází k prudkému zvýšení krevního tlaku, který je typický pro všechny patologie spojené s ledvinami;
 • závratě, která se může vyvinout v mdloby, neustálé obecné slabosti;
 • angiomyolipom levé ledviny je často doprovázen bledostí kůže, ztrátou chuti k jídlu;
 • hematurie (přítomnost krvavých nečistot v moči pacienta).

Na poznámku! Podle statistik není asi 80% případů angiomyolipomu ledvin doprovázeno nepříjemnými příznaky, pouze 20% pacientů se cítí nepohodlně (většina z nich má nádor, který přesahuje 5 centimetrů).

Klasifikace

Lékaři rozlišují několik forem angiomyolipomu na levé straně párového orgánu:

 • dědičné druhy. Tvoří se na pozadí genetické predispozice, jsou postiženy dvě ledviny najednou, často je diagnostikováno několik ložisek růstu patologické tkáně;
 • sporadický (získaný). Běžný typ, nalezený v 80% případů. Ženy s touto diagnózou jsou často ženy, postihuje se pouze jedna ledvina..

Existuje další klasifikace vzdělávání:

 • typický tvar. Hmota zahrnuje tukovou tkáň a je považována za zcela benigní;
 • atypická forma. Vyznačuje se nepřítomností tukové tkáně, což naznačuje maligní průběh patologie. Histologické vyšetření pomáhá objasnit povahu nádoru..

Diagnostika

Kromě palpace vyžaduje lékař k objasnění diagnózy řadu diagnostických postupů:

 • Ultrazvuk ledvin. Výzkum se používá k diagnostice formací nejvýše 7 cm, s takovou analýzou je nemožné rozlišovat mezi heterogenitou tkání a jejich povahou;
 • počítačová diagnostika. Umožňuje vizualizovat obrázek, poskytuje úplnější obrázek ve srovnání s ultrazvukem. Studie pomáhá určit velikost útvaru, stupeň jeho růstu v jiných orgánech;
 • MRI. Umožňuje zvážit angiomyolipom ve všech rovinách;
 • biopsie. Umožňuje poskytnout přesvědčivý obraz o patologii, identifikovat maligní buňky (pokud existují);
 • angiografie. Pacientovi je injikována kontrastní látka, která umožňuje posoudit spojení angiomyolipomu s jinými orgány a nádory v těle.

Účinná léčba

Terapie aniomyolipomem se volí individuálně. Medi bere v úvahu umístění útvaru, jeho velikost, stav pacienta, přítomnost doprovodných onemocnění a komplikací. Neoplazmy do 4 cm nelze odstranit, často nerostou a nezpůsobují ani komplikace. Jako léčba je vybrána taktika čekání a vidění, onemocnění je kontrolováno dvakrát ročně..

Na poznámku! Léky se používají k úlevě od nepříjemných symptomů. Pro léčbu aniomyolipomu levé ledviny neexistují žádné specifické léky. Ke zlepšení stavu pacienta používejte lidová léčiva, speciální dietu. V pokročilých případech je nutný chirurgický zásah.

Lidové léky a recepty

Přírodní léčiva brání růstu nádoru, zmírňují nepříjemné příznaky, mají pozitivní vliv na stav pacienta.

 • použijte šťávu z lopuchu. Před použitím produkt vytlačte. První dva dny ošetření používejte šťávu dvakrát denně na polévkovou lžíci, třetí den - tři polévkové lžíce. V příštím týdnu si vezměte polévkovou lžíci drogy půl hodiny před jídlem;
 • kombinovat květy měsíčku, bobule a větve Kalina ve stejných proporcích. Výsledný produkt (250 g) se nalije litrem vroucí vody, vaří se na mírném ohni asi pět minut. Pijte tento lék po celý den. Připravte si nový lék denně;
 • Vezměte 10 šišek, zalijte 1,5 litru vroucí vody, vařte 40 minut. Poté, co je vývar naplněn a ochlazen, přidejte do něj lžíci medu a skleničku denně. Trvání léčby trvá až čtyři měsíce.

Lidové léky pomohou vyrovnat se s malými novotvary, které rostou pomalu a nedávají komplikace. Veškeré použité tradiční léky by měly být projednány s lékařem..

Operativní zásah

Pokud nádor přesáhne 5 cm, nepříjemné příznaky brání pacientovi vést normální život, je indikována operace. Lékař zvolí typ léčby v závislosti na stavu pacienta a velikosti nádoru.

Existuje několik typů chirurgických zákroků:

 • superselektivní embolizace ledvin. Umožňuje zachovat orgán, jeho výkon. Operace spočívá v zavedení speciálních léků do cév zásobujících nádor. Po zákroku si asi 90% pacientů všimne zlepšení jejich stavu;
 • enukleace je oddělení patologických tkání od zdravých. Tkáně kolem poškozeného orgánu jsou rozděleny do vrstev a potom je formace odstraněna. Spárovaný orgán zůstává neporušený, vykonává své funkce jako obvykle;
 • resekce. Postup je odstranění části nemocné ledviny spolu s nádorem. Funkčnost nemocné ledviny bude drasticky snížena nebo zcela chybí. Operace se provádí pouze tehdy, je-li druhá ledvina v dobrém stavu a může plnit zamýšlené funkce;
 • kryoablace. Nádor je vystaven nízkým teplotám (až do -40 stupňů Celsia). Na tomto pozadí nádor zemře;
 • nefrektomie. Je to nejradikálnější metoda, při které je odstraněn zcela nemocný orgán. Nefrektomie se používá pouze v extrémních případech, kdy existuje riziko nebo formace již degeneruje na maligní nádor, ohrožuje zdraví a život pacienta.

Zjistěte si o příčinách vysokého obsahu bílkovin v moči dítěte ao metodách pro korekci indikátorů.

Jak odstranit korálové kameny z ledvin? Metody léčby depozitů jsou popsány v tomto článku..

Přejděte na stránku http://vseopochkah.com/bolezni/drugie/glomerulonefrit-u-detej.html a přečtěte si o příčinách akutní glomerulonefritidy u dětí ao možnostech léčby pro patologii.

Proč je vzdělání nebezpečné

Angiomyolipom má tendenci růst. Opomíjená nemoc může vést k různým komplikacím. Pokud nádor roste velký, je pravděpodobné, že praskne. Na pozadí této situace má pacient závažné vnitřní krvácení, nedostatek lékařské péče vede k úmrtí..

Vzdělání je považováno za benigní a přístupné terapii, ale s nepříznivým průběhem okolností může angiomyolipom degenerovat na maligní nádor. Intenzivní růst vzdělání vede ke kompresi jater, slepého střeva, což vyvolává výskyt krevních sraženin. Angiomyolipom může tlačit na blízké orgány, což vede k smrti tkáně. Takový jev je nebezpečný při selhání ledvin, další smrti pacienta..

Patologickou formaci léčte včas, abyste předešli vážným komplikacím. Přeskočte domácí terapii a postupujte podle pokynů svého lékaře.

Toto onemocnění se vyskytuje 3-4krát častěji u žen ve věku 36-65 let, je to způsobeno zvýšenou koncentrací estrogenu a progesteronu.

Existují takové typy angiomyolipomu:

 • Izolované nebo sporadické - stává se to v 90% případů. Obvykle postihuje jednu ledvinu.
 • Vrozená - vyskytuje se na pozadí tuberkulózní sklerózy dědičného původu (Bourneville-Prineova choroba).

Důvody

Angiomyolipom může být způsoben řadou důvodů, včetně tendence k dědičnosti. Angiomyolipom se často vyskytuje, když:

 • léze jak akutní, tak chronické povahy;
 • přítomnost podobných jevů v jiných orgánech;
 • těhotenství (nádorový proces se vytváří v důsledku zvýšení koncentrace hormonů v těle nastávající matky).

Příznaky

Angiomyolipom lze zcela detekovat náhodou pomocí ultrazvuku, který byl proveden z jiného důvodu. Příznaky, které způsobují podezření na takový nádor, jsou následující: prodloužená bolest v dolní části zad a břišní dutině bolavého a tahajícího charakteru, významné a časté nárůsty krevního tlaku, hmatný otok v bederní oblasti, někdy mohou být bolestivé. Stejně jako bledá kůže, závratě a slabost, která téměř mizí, a krev v moči. Když se taková klinika objeví, je nezbytné kontaktovat terapeuta nebo urologa. Velký nádor může vyvolat ostré prasknutí parenchymálního orgánu a rozsáhlé intraabdominální krvácení. Pokud angiomyolipom napadne blízké lymfatické uzliny nebo renální žílu, může se vytvořit více metastáz.

Diagnostika

Lékař kromě obecné analýzy krve a moči může předepsat instrumentální diagnostické metody. Například:

 • ultrazvuk - umožňuje detekovat hyperechoické struktury;
 • zobrazení magnetickou rezonancí - umožňuje získat obraz v různých rovinách;
 • angiografické vyšetření - provádí se pro rozlišení s jinými formacemi;
 • multispirová počítačová tomografie - pomáhá detekovat oblasti s nízkou hustotou v místech, kde je přítomen tuk (nejpřesnější a nejobjektivnější typ diagnózy této patologie);
 • vylučovací urografie - provádí se za účelem posouzení funkčního a morfologického stavu nefrálních struktur.
 • biopsie renální tkáně a další cytologie a histologie - provádí se v případě podezření na malignitu.

Léčba

Urologové volí metody léčby angiomyolipomu s ohledem na velikost nádorových uzlin, jejich počet a lokalizaci.

U pomalu rostoucích novotvarů (do 4 cm), které nedávají komplikace, nejsou aktivní terapeutická opatření prováděna.

V tomto případě jsou zobrazeny observační taktiky. Kontrolní studie se provádějí jednou ročně. U rychle rostoucích novotvarů, které jsou 5 cm nebo více, jsou uvedeny chirurgické taktiky. Nejčastěji se provádí operace na zachování chirurgických orgánů (provádí se resekce) - v případě normálního fungování druhého orgánu embolizace - se do tepny vstříkne léčivo pomocí rentgenové kontroly a pomocí speciálního zařízení přispívá k jeho zablokování. Tento postup může zcela nahradit chirurgický zákrok nebo jej zjednodušit..

Operace šetřící olej se používá pro více fokálních lézí obou ledvin, aby se zachovala jejich funkce. Enukleace je zásah, při kterém jsou poškozené oblasti odděleny od zdravé tkáně a poté odstraněny. Další taková metoda se nazývá loupání. Kryoablace je minimálně invazivní moderní metoda, která se používá k léčbě menších vzhledů. Jeho výhoda spočívá v možnosti minimálního zásahu do těla a opakování zákroku, krátkého pooperačního období, vzácných komplikací. S touto patologií se nemůžete uchýlit k používání různých lidových prostředků. Taková léčba je neúčinná a může vést k velmi katastrofálním výsledkům. Ztráta času v této situaci hrozí nevratnými komplikacemi.

Co to je?

Angiomy v játrech - soubor malých benigních nádorů, sestávající z husté sítě krevních nebo lymfatických cév. Poškození jaterní tkáně může způsobit vážné komplikace.

V počátečních stádiích se angioma neprojevuje. Jak se velikost zvětšuje, zhoršuje se zdravotní stav pacienta, při projekci postiženého orgánu se objevuje bolest, slabost a těžkost v žaludku.

Existuje několik typů angiomas, v závislosti na umístění a struktuře. Játra jsou častěji ovlivněna cévními hemangiomy nebo lymfohangiomy. Nádory se objevují častěji:

U dětí a důchodců jsou častěji diagnostikovány jaterní vaskulární výrůstky.

 • u starších - nemoc se neprojevuje, je diagnostikována náhodou, například během operace;
 • u malých dětí - vrozená anomálie, která roste po dlouhou dobu nebo se nemění ve velikosti.

Ve většině případů jsou angiomy povrchní a objevují se ve formě krtků a mateřských znamének výrazného červeného odstínu. Pokud existuje náhle mnoho takových skvrn, je podezření na jaterní angioma, což vede k cirhóze.

Důvody

V této fázi vývoje medicíny nejsou příčiny angiomas úplně objasněny. Nádory jater mohou být vrozené nebo získané. Novotvary se objevují u každého 3. novorozence, ale pak samy vymizí.

U 90% pacientů jsou angiomy genetické povahy. Etiologickým faktorem je tvorba anastomóz tepen a žil, kdy se při zvětšení objemu cév zavádějí do nejbližší tkáně s následným poškozením. Metastázy se však netvoří v průběhu vývoje angiomu..

Angiomy v játrech se mohou tvořit z poranění v důsledku jiných onemocnění jater nebo sousedních orgánů.

Jsou známy případy vzniku angiomas způsobených:

 • traumatická pooperační zranění;
 • poranění měkkých tkání břicha při nárazu;
 • systémové nemoci, jako je cirhóza.

Druhy a příznaky

Angioma v játrech může být dvou typů:

 1. Hemangiomy, které jsou tvořeny krevními cévami. Dělené na poddruhy: jednoduché a kapilární. Tyto nádory jsou označovány jako vrozené patologie. Navenek se vyznačují bohatou třešňovou barvou..
 2. Lymfangiomy obsahující lymfatické cévy. Jsou vzácné a dělí se na prostorné, rozvětvené, hvězdné, jednoduché. Cavernous angioma je častěji tvořen v játrech..

Angiomy jakéhokoli typu nemusí být pociťovány dlouho. Jak postupuje a roste, objevují se následující příznaky:

 • zhoršení zdraví;
 • slabost;
 • pocit těžkosti v epigastrické zóně;
 • bolest v břiše na pravé straně;
 • nevolnost.

Hemangiomy

Tento typ angiomu sestává z krevních cév, často kapilárního typu. Nádory se vyznačují hustou homogenní konzistencí se strukturou jemných ok. Na pozadí velkého počtu mutovaných benigních buněk struktura formace opakuje rysy tkání vaskulárních stěn. Současně je ovlivněno několik úzce rozložených kapilár.

Nebezpečnějším typem hemangiomu je kavernózní nádor. Má jemnou, pastovitou strukturu s hladkým nebo drsným povrchem. Uvnitř je mnoho dutin naplněných plazmou nebo intracelulární kapalnou látkou. Obvykle roste do velké velikosti, často praskne s krvácením do břicha.

Příznaky hemangiomů v játrech jsou různé. Jejich závažnost závisí na velikosti, umístění, stupni poškození parenchymu a rozvinutých komplikacích. Známky:

 • bolest, ke které dochází při porušení;
 • otok;
 • zažloutnutí oční skléry;
 • záchvaty ostré bolesti v pravém mezikostálním prostoru;
 • ztmavnutí stolice nebo červené moči, což ukazuje na rupturu a začátek masivního krvácení;
 • konstantní intoxikace;
 • časté zvracení;
 • anemické projevy na pozadí krvácení.

Lymfangiomy

Nádory skládající se z lymfatických cév jsou méně časté. Jejich struktura obsahuje shluky uzlů a výčnělky, které jsou na dotek měkké. Nádor se tvoří a je asymptomatický. K prvním projevům dochází s výrazným zvýšením lymfangiomu, kdy začíná mačkat zdravou tkáň jater a narušovat normální fungování orgánu. Včasná detekce nádoru je možná pouze pomocí specifické diagnostiky.

Nebezpečnou komplikací lymfangiomu je zánět s infekcí a hnisání. Nádor zhoustne, zvětšuje se a stává se bolestivým. Pacient začíná mít horečku, oslabuje, objevují se příznaky intoxikace. Klinický obraz je zvláště výrazný u dětí..

Diagnostika

Pro diagnostiku angiomas v játrech se používají následující metody:

 1. Ultrazvuk je cenově dostupná, bezpečná metoda pro detekci nádorů střední a velké velikosti - více než 3 cm.
 2. CT, MRI jsou relativně bezpečné metody, mohou detekovat nádory až do velikosti 3 cm.
 3. Angiografie - metoda se používá v kombinaci s CT k hodnocení funkčnosti krevních cév.
 4. Biopsie vpichu je minimálně invazivní technika pro stanovení struktury vzorku biopsie odebraného z angiomu. Nebezpečné krvácení.
 5. Emisní CT se značenými erytrocyty - metoda založená na dlouhodobé retenci krve nad formací.

Léčba angiomu v játrech

Nádory do 3 cm, které nerostou, nevyžadují léčbu, stačí dodržet určitou stravu a podstoupit diagnostiku (1 - 2 rublů za rok). Zbytek angiomatů je léčen podle specifických schémat, které jsou vybírány jednotlivě.

 • prevence růstu;
 • eliminace patologického zaměření;
 • obnovení normální funkce cévní sítě.

Níže jsou uvedeny hlavní metody léčby.

Strava

Principy dietetické terapie pro angiomy v játrech:

 1. Frakční výživa - až 6 rublů / den.
 2. Malé dávky - 350 ml.
 3. Základem nabídky jsou kompletní lehké proteiny. Norma uhlohydrátů je až 450 g / den. Tuk - až 90 g / den.
 4. Zvýšením obsahu vlákniny obohacením nabídky o čerstvé ovoce a zeleninu. To je nezbytné pro zvýšení choleretického účinku..

Hormonální terapie

Při progresivním angiomu lékaři doporučují hormonální léčbu.

 • rychle rostoucí nádory;
 • rozsáhlé poškození jater;
 • nebezpečná lokalizace;
 • poškození několika oblastí jater.

K léčbě je předepsán kortikosteroid - „Prednisolon“, jehož účinky:

 • snížení angiomu;
 • zastavení růstu;
 • zploštění.

Po několika měsících je indikována opakovaná terapie..

Skleroterapie a embolizace

Podstatou této techniky je zavedení injekce alkoholového roztoku (obvykle 75%) do angiomů do velikosti 5 cm. Alkohol má aseptický účinek, který způsobuje zánět nádoru zevnitř a jeho vykrvácení. Vyžaduje se několik postupů skleroterapie nebo embolizace. Nahrazení devastovaných nádorů nastává pojivovou tkání. Metody jsou použitelné pro kožní angiomy způsobené jinými patologiemi jater, například cirhózou.

Úkon

Chirurgické odstranění je indikováno:

 • s angiomy většími než 5 cm;
 • v hlubokém povlečení;
 • při neexistenci účinnosti jiných metod léčby.

Lidové léky

Bylinné odvary a přírodní balzámy podporují vstřebávání růstu na jaterních cévách.

Lidové recepty je možné používat pouze po dohodě s lékařem. Populární prostředky:

 1. Kolekce bylin. Směs se připravuje z jitrocelu (60 g), podbělů (45 g), 30 g každého z měsíčku, třezalky tečkované, lastovičky, kočičí nohy, třešňových stopek, 15 g řebříčku, řebříčku, černého kořene. 1 polévková lžíce. l. sbírka, nalít 2 sklenice vody, přiveďte k varu nad ohněm. Pijte 4 rublů / den. 20 minut před jídlem, kurz 21 dní.
 2. Bylinný balzám. Připravuje se ze 100 g řebříčku, pupenů, šípů, chaga (200 g), pelyněku (5 g) ve 3 litrech vody. Nápoj se vaří po dobu 60 minut s nízkým vařením a podává se na jeden den. Vývar je smíchán s 200 ml šťávy z aloe, 0,5 l medu, 250 ml brandy, infuze po dobu 4 hodin. Pijte 1 polévková lžíce. l. třikrát denně před jídlem.